ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„CZUJĘ I INTERPRETUJĘ…”

KONKURS LITERACKO-RECYTATORSKI…

 

 REGULAMIN KONKURSU:

CELE KONKURSU

  1. Popularyzacja literatury pięknej.
  2. Dbałość o kulturę żywego słowa.
  3. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich.
  4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
  5. Rozwijanie u młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-literackiej.
  6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo pisane.
Czytaj więcej...

PRZYSZLI MISTRZOWIE Zespół Szkół w Żołyni

Jednymi z rozpoznawalnych znaków żołyńskich szkół w ich bogatej historii są niezaprzeczalnie ich osiągnięcia sportowe. Dotyczyły one różnorodnych dyscyplin sportowych, co bardzo szczegółowo opisał w serii artykułów wieloletni nauczyciel żołyńskiego liceum p. Janusz Buszta.

Szczególne miejsce w tym względzie  zajmują drużyny piłki ręcznej oraz dziewczęce zespoły siatkarskie, które nieprzerwanie przez prawie 30 lat  osiągały bardzo dobre wyniki.  Do 1995r. sekcja siatkarska Międzyszkolnego Klubu Sportowego była mocno osadzona w środowisku, jej sukcesy sportowe znane były w całym województwie, a nawet na arenie ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

MATURY PRÓBNE – TERMINY

Język polski  (poziom podstawowy)  - 3.03.2021r. (środa),  godz. 900

Sala 204 – osoby od numeru w dzienniku  1 do 9

Sala 206 – osoby od numeru w dzienniku  10 do 21

Czytaj więcej...

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni w dobie pandemii 

Za nami trudne I półrocze. Trudne, ponieważ wymagało od nas wszystkich - uczniów, nauczycieli i rodziców - szybkiego opanowania zasad funkcjonowania wirtualnej szkoły, samodyscypliny, sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii sieciowych.  Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym decyzja o prowadzeniu lekcji on-line ze wszystkich zajęć obowiązkowych sprawdziły się podczas bieżącej pracy i ułatwiły uczniom opanowanie nowych umiejętności. 

Czas pandemii nie wpłynął znacząco na aktywność poznawczą i społeczną uczniów i nauczycieli. Oprócz dobrej frekwencji na zajęciach on-line uczniowie realizowali się poprzez uczestnictwo w różnych konkursach i akcjach promujących osobisty rozwój intelektualny, artystyczny lub sportowy. Wymienić tu warto między innymi: 

Czytaj więcej...

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Podsumowanie akcji "Jak uczniowie żołyńskiego LO spędzają Święta Bożego Narodzenia".
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom naszego LO, którzy wzięli udział w naszej akcji. Otrzymaliśmy aż 13 zdjęć waszych choinek. Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy otrzymali uwagi pozytywne za udział w akcji. Jeszcze raz dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu akcjach.

Czytaj więcej...

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
W PPP ŁAŃCUT

 

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Nasza Poradnia udziela wzmożonego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z placówek oświatowych powiatu łańcuckiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem tel. (17) 225-33-07, 508 848 576

Czytaj więcej...