ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Nauka stacjonarna  w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Żołyni rozpoczyna się od 17.05.2021 r. Do szkoły wracają klasy: 1a, 2a, 2ag.

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2021
Pożegnanie maturzystów odbyło się 30.04, z racji epidemii w ograniczonym udziale uczniów liceum. Maturzyści otrzymali świadectwa oraz pamiątki ukończenia szkoły, zaś uczniowie wyróżniający się wynikami w nauce i zachowaniem - nagrody książkowe. W imieniu młodszych roczników zostali pożegnani przez delegację uczniów z klasy 2 LG i uhonorowani słonikiem "na szczęście" i słodkim upominkiem.
Czytaj więcej...

BIBLIOTEKA POLECA!!! - LITERACCY PATRONI  2021 r.

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Czytelnicy doceniają kunszt literacki tych wybitnych pisarzy oraz wagę i zasięg ich twórczości, która wykracza daleko poza granice polskiej literatury. Dlatego też postanowiliśmy przypomnieć sylwetki i dokonania tych genialnych twórców.

Dodatkowo w tym roku przypadają okrągłe rocznice związane z ich życiorysami:

Stanisław Lem - 12 września 2021r. przypada 100. rocznica jego urodzin

Cyprian Kamil Norwid – 24 września 2021r. będziemy obchodzić 200. rocznicę jego urodzin

Krzysztof Kamil Baczyński - 22 stycznia 2021r. obchodziliśmy 100. rocznicę jego urodzin

Tadeusz Różewicz - 9 października 2021r. przypada 100. rocznica jego urodzin

Poniższa prezentacja ukazuje sylwetki tych wybitnych twórców literatury.

>>> Biblioteka poleca - Literaccy patroni 2021r. <<<

 „Czasu nie da się zatrzymać,

ale warto wracać do chwil,

które pozostają w naszej pamięci na zawsze....”

 


 

DRODZY KOLEŻANKI I KOLEDZY!

ABSOLWENCI
LICEUM OGÓLNOKSZTA
ŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZESPOLE SZKÓ
Ł W ŻOŁYNI

ROCZNIK 2021

 

W tym ważnym dniu nie możemy pożegnać Was osobiście, wręczyć kwiatów, uścisnąć dłoni. Jednak i nam udziela się bardzo wzruszająca chwila, kiedy z wręczonym świadectwem opuszczacie mury naszej szkoły: liceum, w którym naukę rozpoczęliście przed trzema laty. Wtedy brzmiało to dumnie i napawało strachem. Było trudno, ale wytrwaliście. Początek niepostrzeżenie zmienił się w koniec.

A Wy staliście się dorośli, dojrzali, bogatsi o doświadczenia i wiedzę.

               Dzisiejszy dzień jest uwieńczeniem ciężkiej pracy, ale także podsumowaniem tylko jednego z epizodów w grubym tomie Waszego życia. Spędzony w tej szkole czas pozwolił na zaopatrzenie się w bagaż doświadczeń, z którym wkroczycie w kolejny etap Swej życiowej wędrówki. 

Dziś też wpisujecie się na kartę historii tej szkoły. Będzie nam Was brakowało. Tracimy kolegów, przyjaciół, którzy zaczynają kolejny etap – teraz już naprawdę dorosłego życia.

Życzymy Wam szczęścia i sukcesów!

Życzymy, abyście przyjmowali odpowiedzialność za samych siebie, ciągle brali los we własne ręce. Abyście nigdy nie gasili pragnień życia w mętnej wodzie i szli wieloma drogami, ale tylko w jednym kierunku – do zgody z samym sobą. Bo największych rzeczy dokonali ci, którzy zachowali zdolność do snucia marzeń przez całe życie.

Życzymy Wam samych dobrych początków i szczęśliwych zakończeń!

                               Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

  

 

Klasa  2 LG wraz z wychowawcą
oraz  społeczność uczniowska LO

 

 

 

 

Żołynia, 30 kwietnia 2021r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ w ŻOŁYNI

Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów

Współczesna szkoła to nie tylko miejsce zdobywania ogólnego wykształcenia. To także miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a ilość i rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych to ważny element oferty edukacyjnej każdej placówki oświatowej. Bez nich każda szkoła byłaby „niekompletna” i nie mogłaby w pełni zaspokoić potrzeb rozwojowych swoich uczniów.

W Zespole Szkół w Żołyni oprócz opisanych w poprzednim numerze Faktów i Realiów zajęć sportowych funkcjonują także i inne pozalekcyjne formy wspierania zainteresowań uczniów. Są wśród nich miedzy innymi koło techniczno-robotyczne, koło informatyczne oraz, cieszące się szczególnie dużym zainteresowaniem i rzadko spotykane w ofercie innych placówek edukacyjnych, Szkolne Koło Strzeleckie.

Czytaj więcej...

KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY W NASZYM LICEUM

22 kwietnia 2021 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2021. Konkurs ten jest jednoetapowy. W Polsce bierze w nim udział ponad 350000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, aż do najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponapodstawowych. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawy prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu.

Czytaj więcej...

BIBLIOTEKA POLECA

19 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego, do obejrzenia specjalnie przygotowanej na tę okazję premiery filmu "Muranów – Dzielnica Północna" w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego. Akcja została przygotowana przez Muzeum Żydów Polskich Polin. Ma ona na celu przypomnieć Polakom wydarzenia z wiosny 1943 roku, a film w nowoczesny sposób opowiada historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Miał on swoją premierę 19.04.2021r.

https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 kwietnia 2021r. zmarł

Jan Miller

Odszedł wieloletni współpracownik naszej szkoły, nauczyciel, muzyk i kompozytor, który z oddaniem i życzliwością wskazywał drogę rozwoju młodym ludziom.

Przez wiele lat uczył muzyki w Liceum Ogólnokształcącym (1972-1983), z wielkim zaangażowaniem prowadził zajęcia rytmiki w Szkole Podstawowej, jest autorem melodii do hymnu Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Żołyni. Przez długi czas dbał o oprawę muzyczną uroczystości szkolnych z różnych okazji.

Swoją wielką pasją do muzyki chętnie dzielił się z innymi. Z jego inicjatywy, w czasie pracy w liceum, powstał zespół wokalno-muzyczny Kamerton, który stał się miejscem odkrywania i rozwijania artystycznych talentów kolejnych pokoleń uczniów.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały muzyk, ale przede wszystkim dobry, życzliwy człowiek.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dyrekcja i Pracownicy 
Zespołu Szkół w Żołyni.

BIBLIOTEKA SZKOLNA- WYPOŻYCZANIE KSIĘGOZBIORU W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

W związku z nauczaniem zdalnym informujemy, że w czasie kształcenia na odległość można wypożyczać książki w godzinach:

poniedziałek 13.00 - 15.00 (LO);

wtorek: 8.00 – 12.00 (SP1);

środa 10.45 – 15.00 (SP1 i LO);

piątek 8.00 – 11.00 (SP1).


Istnieje również możliwość wypożyczania książek z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. W tym celu należy wysłać zamówienie - poprzez Dziennik elektroniczny do bibliotekarzy:

1. Aneta Makiel-Dudek - dla uczniów klas I-VIII SP nr1

2. Małgorzata Grabarz-Ilasz - dla uczniów klas I – III LO

Zamówienie powinno zawierać: tytuł, autora książki, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Książki będą do odebrania na wyznaczonym do tego miejscu przy wejściu głównym do Zespołu Szkół  - Liceum Ogólnokształcące w Żołyni.
Zwrotu książki można dokonać poprzez pozostawienie jej we wskazanym miejscu przy wejściu głównym do Zespołu Szkół (prosimy o zapakowanie książek w  podpisane reklamówki: imię, nazwisko ucznia oraz klasę).

BIBLIOTEKA   POLECA!!!

„NAKRĘCONE KSIĄŻKI”

Nawet najwierniejsze ekranizacje lektur nie oddają w pełni tego, co znajdziemy w pierwowzorze literackim. Z kolei adaptacja filmowa ma więcej swobody w poczynaniu sobie z oryginalnym materiałem.

Czasem jest to podyktowane wizją reżysera, czasem język literatury nie do końca przekłada się na możliwości i reguły panujące w kinie. Wydarzenia mogą być pomijane lub rozgrywać się w innym porządku, pewne postaci mogą nie występować lub być scalone w jedną.

Poniższa prezentacja pokaże Wam, jak wiele lektur szkolnych zostało przeniesionych na taśmę filmową.

Biblioteka poleca - Nakręcone książki    >>> prezentacja <<<

 Nauczyciele bibliotekarze