ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

DZIEŃ UŚMIECHU smile

„Ten dzień odzwierciedla to, co jest w każdym z nas – patrząc na inną osobę chcemy ujrzeć uśmiech. Czasem o tym zapominamy (…), świat wydaje się wielki i pełen problemów, a my (…) zbyt mali, aby je rozwiązać. Ale to nieprawda (…)” – w tak ciepłych słowach promuje uśmiech Harvey Ball, twórca słynnej na całym świecie buźki na żółtym tle i jednocześnie inicjator Światowego Dnia Uśmiechu. To sympatyczne święto ma miejsce w każdy pierwszy piątek października i jest wspaniałą okazją do wyrażania radości.

Czytaj więcej...

„PO POLSKU O HISTORII” 

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz pretekst do poznawania języka ojczystego. To także wspólna, aktywna formuła obchodów Święta Niepodległości.

Czytaj więcej...

LWÓW – PAMIĘTAMY !!!

Trwa kolejna edycja akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. To wyraz pamięci o polskości tego pięknego miasta, o Polakach budujących jego wielkość. Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zniczy, które pierwszego listopada zostaną zapalone na Cmentarzu Łyczakowskim, Orląt Lwowskich i innych miejscowych nekropoliach. Zbiórka potrwa do dwudziestego października. Zachęcamy do przyłączenia się do tej szlachetnej inicjatywy.

Czytaj więcej...

POMAGANIE ZAWSZE W CENIE

Jednym z zadań szkoły jest kształtowanie wśród młodzieży postawy otwartości na niesienie pomocy potrzebującym. Wsparcia potrzebują dzieci i osoby dorosłe, bez względu na narodowość, wyznanie czy kolor skóry. W wielu przypadkach mogą oni liczyć tylko na swoich najbliższych i innych ludzi, ludzi dobrej woli.

Pamiętając o tym, Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Nakrętki można przynosić do kącika kawowego do końca grudnia 2021 roku. Do wzięcia udziału w akcji zachęcamy uczniów, pracowników szkoły oraz mieszkańców Żołyni.

Czytaj więcej...

WARSZTATY W BIBLIOTECE AUSTRIACKIEJ I ADOPCJA ROŚLIN W RZESZOWSKIM INKUBATORZE KULTURY

28 września 2021 roku uczniowie klasy II LO wraz z wychowawczynią p. Martą Hryniewską uczestniczyli w bardzo ciekawym wyjeździe do Rzeszowa.

Celem wycieczki był udział w warsztatach języka niemieckiego „Wiedeń jako atrakcja turystyczna” w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie. Tym razem był to multimedialny spacer po Wiedniu pełen historycznych ciekawostek, kulinarnych anegdotek, architektonicznych symboli Wiednia z walcami Straussa w tle. Ponadto wyjazd uświetniła wizyta w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury, zapoznanie się z bogatą ofertą programów i projektów tej organizacji, a przede wszystkim adopcja kwiatów doniczkowych przez każdego ucznia w Punkcie Adopcji Roślin RiK.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytaj więcej...

UBEZPIECZENIE

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi ubezpieczenia (lewe menu, zakładka OFERTA UBEZPIECZENIOWA).

Wariant ubezpieczenia "bardzo dobry", kwota 59 zł. Termin składania wniosku i wpłaty do 30 września.

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŻOŁYNIA

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni przypomina o możliwości składania wniosków o udzielanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żołynia. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września w Gminnym Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Żołyni, mającym swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkół w Żołyni. Druki wniosków dostępne są w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej gminy (http://www.zolynia.pl).

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 172243904

DOBRY START - wniosek 300+

Informujemy, że w dniu 13.09.2021 r., w godzinach 900 - 1300, w pokoju nauczycielskim liceum ogólnokształcącego będzie można skorzystać z pomocy pracownika ZUS w przygotowaniu i przesłaniu wniosku z programu Dobry Start 300+ na wyprawkę szkolną.

Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Na dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

PUNKT SZCZEPIEŃ DLA UCZNIÓW

Informujmy, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole punktu szczepień dla uczniów w wieku 12 - 18 lat. Osoby zainteresowane zaszczepieniem swoich dzieci w szkole proszone są o zgłoszenie tego faktu wychowawcom klas w terminie do 10 września bieżącego roku.

Szczegółowe informacje na temat szczepienia uczniów w szkołach są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego, odbędzie się 1 września o godz. 8:00.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, uczniów klasy pierwszej zapraszamy do szkoły  na spotkanie z wychowawcą w klasie nr 4.

Pozostali uczniowie do szkoły przychodzą 2 września zgodnie z rozkładem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. (>>>> PLAN LEKCJI <<<<)

Rozkład jazdy autobusu szkolnego znajduje się na stronie internetowej szkoły.