ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

W roku szkolnym 2022/2023 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żołyni liczy 55 uczniów.

Klasa

Wychowawca

Liczba
uczniów

I

Grzegorz Hryniewski

21

II

Agnieszka Wilczek

10

III

Marta Hryniewska

7

IV

Danuta Frańczak-Sztur

17