ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w roku szkolnym 2022/2023 - kwalifikacje do nauczania przedmiotów

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot
1. Babiarz Mariusz j. angielski      
2. Benedyk Maciej matematyka informatyka    
3. Dąbek Grażyna matematyka  informatyka  podstawy przedsiębiorczości  
4. Decowska-Gąsior Beata pedagog      
5. Frańczak-Sztur Danuta chemia matematyka    
6. Grabarz - Ilasz Małgorzata geografia bibliotekoznawstwo ochrona środowiska  
7. Grędysa Teresa fizyka      
8. Hołub Ewa wych. fiz.      
9. Hryniewski Grzegorz wych. fiz.      
10. Hryniewska Marta j. niemiecki wych. fiz.    
11. Kosior Jan j. niemiecki      
12. Leja Paweł historia  wiedza o społeczeństwie    
13. Makiel-Dudek Aneta biologia      
14. ks. Daniel Odor religia      
15. Szpila Zofia biologia  wych. do życia w rodzinie    
16. Węgrzyn Anna j. angielski      
17. Wikiera Katarzyna j. polski  oligofrenopedagogika    
18. Wilczek Agnieszka j. polski historia  etyka, filozofia  
19. Jolanta Zadęcka edukacja dla bezpieczeństwa    
 
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek 8.00 – 11.00

wtorek 8.00 – 13.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 8.00 – 13.30

piątek 8.00 – 10.30

Beata Decowska – Gąsior – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Żołyni