ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Historia szkoły

Założenie szkoły średniej zainicjowane było 18.07.1945 r. przez grupę nauczycieli, którzy przybyli do Żołyni w czasie okupacji. Należeli do nich:

- Stanisław Pająk - wizytator KOS we Lwowie;
- Józef Szpila;
- Zofia Szpila;
- Maria Russer;
- Maria Cierpisz;
- Hilary Dulemba.


KOS w Rzeszowie wyraziło zgodę na założenie pod patronatem GRN Prywatnego Gimnazjum i Liceum w Żołyni. Do utworzenia gimnazjum w dużej mierze przyczynili się: ówczesny wójt gminy Andrzej Mach i działacze społeczni: Jan Filip, Jan Kuziara, Bronisław Żaba. Prywatne gimnazjum i liceum otwarte zostały na mocy uchwały KOS z dnia 25.08.1945 r. W latach 1945 - 50 szkoła liczyła ok. 115 uczniów i mieściła się w budynku dzisiejszej SP nr 1 w Żołyni. Jej dyrektorem został mgr Stanisław Pająk. Oprócz założycieli wymienionych powyżej uczyli w niej dr Stanisław Dziurzyński, dr Wincenty Jasiewicz i ks. Jan Skoczylas. W latach 1947 - 50 funkcję dyrektora pełnił mgr Hilary Dulemba.

Prywatne Gimnazjum i Liceum w Żołyni zostały upaństwiowione 14.04.1950 r. Dyrektorem wówczas została pani Helena Drzewicka a pierwsza matura odbyła się w 1951 r. i zdało ją 28 uczniów.

W latach 1951 - 62 funkcję dyrektora pełnił mgr Roman Majer, zaś jego zastępcą był Jan Wróblewski. 31 sierpnia 1954 r. dokonano połączenia LO i SP. Nazwano i utworzono Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową w Żołyni. Budynek SP nie mógł pomieścić wszystkich oddziałów, dlatego lekcje odbywały się w mającej ponad 100 lat "starej szkole"". W roku 1961 stanowisko dyrektora objął mgr Stanisław Kumik. Wtedy to powstała koncepcja budowy nowego gmachu i w 1972 r. została ona ujęta w planie państwowym. Obiekt został oddany do użytku 25 sierpnia 1974 r.

W 1974 r. zmienił się dyrektor LO - została nim mgr Łucja Bernat. W 1980 r. szkoła obchodziła 35-lecie swego istnienia a 5 lat później nastąpiło nadanie imienia i sztandaru. Pełna nazwa szkoły brzmiała: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żołyni. W 1991 r. dyrektorem został mgr Kaziemierz Grzesik.

W 1994 r. rozpoczęto przygotowania obchodów 50 lecia liceum. Z tej okazji mgr Anna Burghardt napisała obszerną monografię szkoły, którą wydano z okazji złotego jubileuszu. W dniach 16 - 17 września 1995 r. odbył się II zjazd absolwentów.
Od 1995 r. funkcję dyrektora pełnił mgr inż. Stanisław Panek.

W wyniku reformy oświaty w 1999 r. powstał Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, w skład którego weszły: gimnazjum i liceum. Jego dyrektorem został mgr inż. Stanisław Panek, a wicedyrektorem mgr Teresa Grędysa.

W 2005 r. liceum obchodziło 60 rocznicę swego istnienia. Z tej okazji wydano monografię "Ocalić od zapomnienia 1995 - 2005". Zawiera ona m.in.: informacje o zmianach organizacyjnych, inwestycjach, sukcesach uczniów, wspomnienia, wykaz nauczycieli, pracowników szkoły oraz absolwentów.

Od początku istnienia Liceum Ogólnokształcącego do 2019r. mury szkoły opuściło 3864 absolwentów, zaś w latach 2002 - 2019 gimnazjum ukończyło 1707 uczniów.

 


Krótkie kalendarium:
1. Prywatne Gimnazjum i Liceum GRN
1945 - 1950

2. Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego
1950 - 1954

3. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
1954 - 1966

4. Liceum Ogólnokształcące
1966 - 1985

5. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żołyni
1985 - 1999

6. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni
1999 - 2019

7. Zespół Szkół w Żołyni
od 2019 -