ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Dyrektorzy szkoły

Ośmiu dyrektorów kierowało szkołą na przestrzeni 70 lat. Ich osobowość, zdolności kierownicze, autorytet, wizja rozwoju szkoły czy aktualna władza wpływały na funkcjonowanie placówki. O mniejszych lub większych sukcesach szkoły decydowała umiejętność tworzenia atmosfery wśród uczniów i nauczycieli, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zapewne każdy z nich miał inne priorytety działania, które wynikały z aktualnych „bolączek” placówki, ale dla wszystkich wyzwaniem były problemy bazowe, finansowe, kadrowe, potrzeba dużego i dobrego naboru kandydatów, jakość kształcenia i wyniki egzaminów. Jedno jest pewne, na swój sposób każdy z nich wspierał trwanie szkoły, jej rozwój i promocję. Liczne wypowiedzi absolwentów uczestniczących w częstych zjazdach rocznikowych oraz analizowana dokumentacja potwierdzają, że dobro ucznia było dla nich nadrzędnym celem działania i z troską pochylali się nad problemami swoich wychowanków.  W zależności od sytuacji budzili zarówno zaufanie jak i respekt. Generalnie pozostają oni we wdzięcznej pamięci absolwentów. Cenieni są za pomoc w sytuacjach trudnych, często bez wyjścia, ale dających się rozwiązać przy pomocy doświadczonego pedagoga; czasem zaś wspominani w formie sytuacji anegdoty, bo nikt tak jak młodzi ludzie nie potrafi prowokować do ciekawych zdarzeń, podpatrywać i wykorzystywać cechy osobowości dorosłych, w tym pedagogów. Oto grono dyrektorów na przestrzeni lat 1945 – 2019:

Stanisław Pająk

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Żołyni w latach 1945 – 1947. Główny inicjator założenia szkoły.

Hilary Dulemba

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Żołyni w latach 1947 – 1950, wcześniej prof. Państwowego Gimnazjum Żeńskiego we Lwowie (do 1939), nauczyciel urlopowany z I Gimnazjum i Liceum  w Rzeszowie (1945 – 1950) celem pełnienia obowiązków nauczyciela w Żołyni.

Helena Drzewicka

Dyrektor Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Żołyni w latach 1950 – 1952. Wcześniej od 1913 r. nauczycielka w szkołach powszechnych w: Tryńczy, Nowosielcach, Żołyni, Grodzisku, Woli Żarczyckiej, Świętoniowej. W czasie wojny w Tajnym Nauczaniu, następnie od 1945 r. nauczycielka w Albigowej, od 1948 r. nauczycielka w szkołach żołyńskich. Zmarła w Żołyni w roku 1989. Podpisała świadectwa ukończenia szkoły 67 absolwentom.

Roman Majer

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni w latach 1952 – 1961, wcześniej od 1934 r. nauczyciel w szkołach w: Rożyszczach, Chrobowie, Jezioranach Szlacheckich – Wołyń. Od wojny nauczyciel w Zwieńczycy i Grodzisku k. Strzyżowa. Od 1961 r. kierownik Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie. Zmarł w roku 1969 w Rzeszowie. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 323 absolwentom.

Stanisław Kumik

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni w latach 1961 – 1974, wcześniej od 1952 r. nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie, w latach 1975 – 1976 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kołaczycach, następnie w latach 1976 – 1982 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, wicedyrektor  tej szkoły do roku 1986. Zmarł w roku 2001 w Jaśle. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 577 absolwentom.

Łucja Bernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego (od 1985 r. im. A. Mickiewicza) w Żołyni w latach 1974 – 1991. W latach 1974 – 1984 gminny dyrektor szkół w Żołyni, wcześniej nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Od 1993 r. na emeryturze. Podpisała świadectwa ukończenia szkoły 988 absolwentom.

 

Kazimierz Grzesik

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w latach 1991 – 1995, wcześniej kolejno: nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Stalowej Woli, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, od 1971 r. nauczyciel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Leżajsku. Od 1995 r. na emeryturze. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 345 absolwentom.

Stanisław Panek

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni  w latach 1995 - 2019 (od 1999 r. Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza), wcześniej nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza od roku 1989. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 1448 absolwentom.

 

Janusz Dziurzyński

Dyrektor Zespołu Szkół w Żołyni od roku 2019.

 

Zastępcy dyrektora i wicedyrektorzy szkoły:

Jan Wróblewski – zastępca dyrektora w latach 1954 – 1966

Antoni Pelc – zastępca dyrektora w latach 1974 – 1975

Janina Kazak-Warzaszek – zastępca dyrektora w latach 1975 – 1984

Teresa Grędysa – wicedyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w latach 1999 – 2013

Małgorzata Grabarz-Ilasz – wicedyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w latach 2013 - 2018

Sławomir Bester - wicedyrektor Zespołu Szkół w Żołyni od roku 2019.