ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

"OŁTARZE PRZESZŁOŚCI"

Projekt „Ołtarze przeszłości” jest realizowany od 2012 r. Jest to program renowacji zabytków małej architektury na terenie gminy Żołynia. Jego inicjatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni. Od tego czasu, dzięki pieniądzom zebranym w czasie corocznych kwest odrestaurowano 25 zabytków małej architektury cmentarnej.

Wolontariusze  w tym roku kwestowali na miejscowym cmentarzu przez trzy dni, od 31 października do 2 listopada. Wśród nich znalazły się Maria Filip i Joanna Naróg, które reprezentowały Szkolne Koło Wolontariatu naszej szkoły.

Mieszkańcy Żołyni i goście odwiedzający nekropolię okazali się bardzo hojni - do puszek wrzucili ponad 6 i pół tysiąca złotych.

Katarzyna Wikiera, opiekun SKW