ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

SZKOLNE KOŁO STRZELECKIE

Wyniki V strzelania Szkolnego Koła Strzeleckiego LOK w Żołyni              

 

LIGA STRZELECKA  - tabela:

Imię i nazwisko

Zdobyte  punkty

1. Michał WRÓBEL                           

52 pkt.

2. Aleksandra POLAK                         

50 pkt.

3. Adam MAJKUT                                            

47 pkt.

4 Zuzanna BARAN                          

46 pkt.

5. Samanta WOJNAR                           

43 pkt.

6. Marcin JUCHA                                  

41 pkt.

7. Paulina DECOWSKA                       

36 pkt.

8 Fabian DOBEK                                    

9 pkt.

9. Jakub LEJA                                         

0 pkt.

Konkurencja: Karabinek sportowy KBKS 5,6 mm, pozycja leżąca, dystans 50 m, 7 strzałów.

* o kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów 

Grzegorz  Hryniewski