ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna

Samorząd Uczniowski

14 czerwca w naszej szkole odbyły się wybory opiekunów Samorządu Szkolnego. Decyzją uczniów opiekunkami SU zostali pani Ewelina Różycka, pani Paulina Niemiec oraz pan Paweł Leja.

Gratulujemy!!!       

Rada Samorządu Szkolnego

Przewodniczący: Patryk Cyburt

Zastępcy: Dominika Leja, Łukasz Filip

Sekretarz: Magdalena Fus

Skarbnik: Szymon Szpila


Samorząd jest prawdziwą szkołą wychowania w duchu samodzielności i odpowiedzialności oraz rzetelnej pracy dla dobra ogółu. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się na przełomie września i października. Każda klasa może przedstawić dwie kandydatury. Wybory mają charakter jawny, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.


    Działania Samorządu Uczniowskiego mają na celu:
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

CZAS LEKCYJNY
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2019 - 01.01.2020
Ferie zimowe
13 - 26.01.2020
Wiosenna przerwa świąteczna
09 - 14.04.2020
Egzamin ósmoklasisty
21.04.2020 - J. polski
22.04.2020 - Matematyka
23.04.2020 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
26.06.2020
Dni wolne od zajęć dydakty.
14.10.2019
02.01.2020
03.01.2020
12.06.2020

PRZYWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmysłówka SP - 710
Kopanie - 715
Smolarzyny - 725
Zakącie - 725, 735
Żołynia Dolna - 735

ODWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 1505
Kopanie - 1350, 1445
Smolarzyny - 1350, 1445
Zakącie - 1350, 1445
Opaleniska - 1350, 1445
Zmysłówka SP - 1350, 1445
Żołynia Dolna - 1350, 1445

Copyright: J. Sobuś