ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Stypendia i nagrody
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Egzamin ósmoklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna

Pierwsze uczniowskie doświadczenie
drogą do wiedzyScenariusz prezentacji efektów pracy uczniów


 1. Powitanie w kręgu.


 2. Rozwiązywanie działań matematycznych.
  Uczniowie rozwiązują działania matematyczne, szukają kartek z liczbami będącymi wynikiem, odwracają kartki i przypinają na tablicy.
  Później odczytują powstałe hasło - "Witamy w świecie baśni".

 3. Rozwiązywanie krzyżówki.
  Uczniowie losują pytania, czytają je i wpisują rozwiązywanie w krzyżówkę. Następnie odczytują powstałe hasło - BAŚŃ.

 4. Wyjaśnienie słowa baśń.
  Uczniowie wyjaśniają co to jest baśń. Następnie odczytują definicję baśni zapisaną na kartonie i przypinają na tablicy.

 5. Śpiewanie piosenki pt. "Król".
  Uczniowie śpiewają piosenkę inscenizując ją ruchem.

 6. Przypomnienie poznanych baśni.

 7. Przedstawienie za pomocą mimiki, dramy lub pantomimy postaci z baśni.
  Uczeń wybiera daną postać, przedstawia ją a pozostali uczniowie odgadują.

 8. Praca w ośrodkach zainteresowań zgodnie z wyborem dokonanym przez dzieci.
  I zespół - przygotowanie dowolnej scenki z wybranej baśni
  II zespół - wykonanie ilustracji do dowolnej baśni
  III zespół - układnie zadań tekstowych związanych z baśniami i rozwiązaniami - pokaz na koralach matematycznych.
  IV zespół - ułożenie ilustracji z mozaiki XXL i figur geometrycznych do dowolnej baśni.
  V zespół - ułożenie słów piosenki związanych z baśniami i gram na instrumentach perkusyjnych.

 9. Prezentacja pracy zespołów.

 10. Zakończenie zajęć - podsumowanie pracy dzieci.

 11. Pokaz i prezentacja pomocy przez dzieci, z którymi pracowały na zajęciach.

 12. Rozdanie dzieciom palcynek - myszek jako podziękowanie za udział w Projekcie Edukacyjnym - "Pierwsze uczniowskie doświadczenie
  drogą do wiedzy".

Do góry   
Podsumowanie lekcji pokazowej


Klasa IIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni brała udział w Projekcie Edukacyjnym -" Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy". Zajęcia te realizowane były od września do grudnia w wymiarze 50 godzin. Zakończyły się one lekcją pokazową, która ukazała efekty pracy uczniów. Lekcja pt. "Witamy w świecie baśni" odbyła się 16.12.2009r. w obecności rodziców. W tym projekcie brało udział 20 uczniów. Zajęcia te miały na celu rozwijanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Umożliwiały uczniom udział we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania inteligencji językowej, ruchowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, muzycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Pozwoliły one uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań. Uczniowie samodzielnie dochodzili do różnych rozwiązań, a następnie w dyskusji wybierali najlepsze rozwiązanie. Za pomocą zabawy, eksperymentu wyciągali wnioski, które następnie urzeczywistniali. Jak wiemy, najlepiej dzieci uczą się poprzez zabawę, dlatego też zajęcia te sprawiały im ogromną frajdę i spowodowały, że pozyskiwana wiedza łatwo była przez nich przyswajana. Najbardziej efektywne uczestnictwo w projekcie okazało się dla uczniów wykazujących nadpobudliwość ruchową, gdyż mogli w efektywny sposób wykorzystać swoją energię. Energia, która na normalnych lekcjach przeszkadzała w nauce, na tych zajęciach została spożytkowana w pozytywny sposób. Uczniowie ci najwięcej skorzystali z tego projektu i najszybciej przyswajali nowe wiadomości.

Szkoła dzięki temu projektowi pozyskała pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane przez kolejne lata do pracy z uczniami.

Rodzice mogli obserwować swoje dzieci w trakcie tych zajęć, a także na lekcji podsumowującej. Każdy z nich widział jak jego dziecko rozwija się i mógł obserwować jego słabe i mocne strony. Zajęcia te naświetliły rodzicom mocne strony ich dziecka.

Efekty tego projektu zostały przedstawione całemu gronu pedagogicznemu, a także wszystkim rodzicom.

Do góry   Zdjęcia z zajęć realizowanego projektu


                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Do góry   

Podsumowanie lekcji pokazowej - "Każde dziecko jest zdolne"


Dobiegł już koniec realizacji II etap Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy " , współfinansowany przez "UE" i "MEN". Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej Nr.1 w Żołyni. Zajęcia te realizowane były podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które trwały od lutego do czerwca 2010r.w szkole Podstawowej nr.1 w Żołyni. Realizacja zajęć dodatkowych oparta była o własny-autorski pomysł nauczyciela, który znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierał najwłaściwsze sposoby oddziaływań.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych był pokaz efektów i osiągnięć dzieci na forum publicznym, który odbył się dnia 14 czerwca 2010r. Dzieci w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli pokazały jakie umiejętności nabyły i w jaki sposób wykorzystały w swoim rozwoju pomoce dydaktyczne.

Na wstępie nauczycielka powitała wszystkich gości i przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji Projektu oraz zapoznała z jego efektami. Następnie oddała głos uczniom którzy, zaprosili zebranych do wysłuchania piosenki pt. "W teatrze", do której sami przygotowali i wykonali akompaniament. W dalszej części uczniowie wystąpili w inscenizacji pt. "Kolorowe kredki".

W pudełku z kredkami siedzą różnokolorowe kredki, (Dawid Fus, Michał Wróbel, Wojciech Kochmański, Karolina Bzdek, Klaudia Kraska, Paulina Piekło, Konrad Nowak, Gabriela Wójcik), które kłócą się o to, która z nich jest najważniejsza. Po chwili na scenę wchodzi narrator( Kordian Szczepanik), i zaprasza wszystkich zebranych do posłuchania tego, co w tym pudełku się dzieje. Kredki jedna po drugiej mówią o tym, że to właśnie ona jest najważniejsza, bo bez niej, nie można byłoby namalować obrazu. Podchodzą do obrazu, który najpierw jest całkowicie zasłonięty, ale stopniowo każda z kredek go odsłania i udowadnia, że to właśnie jej kolor na obrazie jest użyty. Po burzliwej rozmowie, obraz jest zupełnie odsłonięty i kredki dochodzą do porozumienia. Stwierdzają, że obraz jest piękny, kolorowy, mieni się barwami i, że każda kredka jest jednakowo ważna. Na zakończenie, już pogodzone tańczą, przy piosence pt. " Kolorowe kredki ".

Zebrani obejrzeli również teatrzyk kukiełkowy " Na wiejskim podwórku ". Hania (Wiktoria Wiśniowska) karmi zwierzęta: Kaczkę (Daria Brzezicka), Krowę (Roksana Domagała), Konia (Mateusz Kulpa), Psa (Jakub leja), Kota (Dominik Wawrzaszek ), Świnkę (Mikołaj Ożóg), które są bardzo zadowolone , że dziewczynka tak dobrze się nimi opiekuje. Hania jest również z siebie zadowolona , bo solidnie wykonuje swoje obowiązki.

Uczniowie zaprezentowali również nowo poznane zabawy z otrzymanymi pomocami dydaktycznymi. Były więc pokazy akrobatyczne, chodzenie na szczudłach, konkurs w szybkości pokonywania " Sera szwajcarskiego", prezentacja kontynentów Świata na globusie, zabawa z chustą animacyjną pt. " Tęczowy kwiat ", oraz inne ciekawe prezentacje pomocy dydaktycznych. Każdy mógł pokazać w czym czuł się najlepiej i najpewniej.

Najbardziej wzruszającą chwilą było złożenie życzeń, zaśpiewanie "sto lat " , i wręczenie pięknej róży swoim rodzicom w dowód swojej miłości i wdzięczności.

Występ zakończył się rozdaniem prezentów. Całe spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

W dniu 17 czerwca 2010r. prezentację tę powtórzono, dla dzieci 6 - letnich z żołyńskich przedszkoli, bo to właśnie oni w roku szkolnym 2010\2011 będą uczestniczyli w III etapie Projektu.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności , ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Uczniowie biorąc udział w Projekcie rozwijali swoje zainteresowania oraz nabywali nowe umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, ruchowej, plastyczno - technicznej. Stali się bardziej otwarci na nowe doświadczenia i wzrosła ich motywacja do nauki.

Najważniejszym efektem realizacji Projektu jest rozpoznanie inteligencji u dzieci i stworzenie warunków do ich rozwijania. Efektywne uczestnictwo okazało się pozytywne dla wszystkich uczniów, ponieważ u każdego z nich zaszły zmiany w profilu inteligencji. Zadawalające jest to, iż dzieci, które były nieśmiałe i skryte, stały się bardziej otwarte i nawiązały nowe kontakty.

Szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych służących uczniom co podnosi efekty pracy nauczyciela.

Rodzice dzięki realizacji Projektu mogli odkryć potencjał swoich dzieci, aby lepiej zorganizować im środowisko rozwoju.

Do góry   Zdjęcia z zajęć realizowanego projektu


                 

                       

                 

                       

                 

                       

                 

                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

           

Do góry   

Copyright: J. Sobuś