ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Stypendia i nagrody
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Egzamin ósmoklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna

Katalog wymagań na poszczególną ocenęPunktowy system oceniania zachowania uczniów

Kryteria oceniania dla klas I-VIIIEdukacja wczesnoszkolna

Kryteria oceniania dla klasy I

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klas III


Historia

Kryteria oceniania dla klasy IV

Kryteria oceniania dla klasy V

Kryteria oceniania dla klas VI

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klasy VIII


Informatyka

Kryteria oceniania dla klasy IV

Kryteria oceniania dla klas V-VI

Kryteria oceniania dla klasy VII


Język angielski

Kryteria oceniania dla klasy I - II

Kryteria oceniania dla klas III

Kryteria oceniania dla klasy IV

Kryteria oceniania dla klasy V

Kryteria oceniania dla klasy VI

Kryteria oceniania dla klasy VII - VIII


Język niemiecki

Kryteria oceniania dla klasy VII - VIII


Język polski

Kryteria oceniania dla klasy IV-VI

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klasy VIII


Matematyka

Kryteria oceniania dla klasy IV

Kryteria oceniania dla klasy V

Kryteria oceniania dla klasy VI

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klasy VIII


Fizyka

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klas VIII


Muzyka

Kryteria oceniania dla klas IV - VII


Plastyka

Kryteria oceniania dla klasy IV

Kryteria oceniania dla klas V-VI

Kryteria oceniania dla klasy VII


Przyroda

Kryteria oceniania dla klasy IV


Technika

Kryteria oceniania dla klas IV-VI


Biologia

Kryteria oceniania dla klasy V

Kryteria oceniania dla klasy VI

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klasy VIII


Chemia

Kryteria oceniania dla klasy VII - VIII


Geografia

Kryteria oceniania dla klasy V

Kryteria oceniania dla klasy VI

Kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceniania dla klasy VIII


Religia

Kryteria oceniania dla klas I-VIII


Wychowanie fizyczne

Kryteria oceniania dla klas IV-VIII


Wychowanie do życia w rodzinie

Rozkład materiału dla klas IV-VIII
CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31.12.2022
Ferie zimowe
16 – 29.01.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
6 – 11.04.2023
Egzamin ósmoklasisty
23.05.2023 - J. polski
24.05.2023 - Matematyka
25.05.2023 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
23.06.2023
Dni wolne od zajęć dydakty.
14.10.2022
20.10.2022
31.10.2022
02.05.2023
09.06.2023

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmysłówka SP - 710
Kopanie - 715
Zakącie - 720, 735
Bikówka - 723, 738
Górska - 725, 740
Smolarzyny - 720
Żołynia Dolna - 730

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, Śr, Czw, Pt
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1335, 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brzóza Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zakącie - 1335, 1515
Górska - 1335, 1515
Opaleniska - 1515
Zmysłówka SP - 1335, 1515
Żołynia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobuś