ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodzic闚
Samorz鉅 Uczniowski

NASZA SZKOx
E-dziennik
Patron Szko造
Historia Szko造
Stypendia i nagrody
Absolwenci
wietlica
Sto堯wka
Biblioteka
Galeria zdj耩
Uroczysto 200-lecia szko造
Projekt UE
Liceum Og鏊nokszta販鉍e

INFORMACJE
Aktualnoci
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szko造
Podr璚zniki
Rekrutacja
Egzamin 鏀moklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materia造 dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAΧ
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022
Rok 2022/2023

KONTAKT
Adres:
37 - 110 皋造nia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona g堯wna

Historia Szko造


HISTORIA W ZDJ犴IACH - GALERIA


Historia Szko造 Podstawowej nr 1 im. w. Jana Kantego si璕a odleg造ch czas闚. Zosta豉 za這穎na w 1818 roku staraniem w豉dz gmin miasteczka i wsi 皋造nia, hrabiego Alfreda Potockiego oraz proboszcza Bonifacego Pisulskiego, kt鏎y odda dla jej potrzeb budynek wikar闚ki. By豉 to drewniana chata z jedn sal lekcyjn i pokojem mieszkalnym dla nauczyciela. Szko章 kierowa i uczy w niej jeden nauczyciel Micha Dyndowicz. W szkole tej by造 3 klasy: wst瘼na, w kt鏎ej uczono pocz靖k闚 czytania, pisania w j瞛yku polskim i katechizmu; pierwsza, w kt鏎ej kontynuowano poprzednie przedmioty oraz uczono t逝maczenia z j瞛yka niemieckiego na j瞛yk polski; druga, w kt鏎ej uczono czytania i pisania w obydwu j瞛ykach, t逝maczenia, rachunk闚 i religii w obydwu j瞛ykach oraz kaligrafii. W 1859 r. Micha Dynowicz przeszed na emerytur. Nowym nauczycielem zosta Stefan Ko逍aczkiewicz. W roku 1865 wzniesiono nowy budynek szkolny. Mia on dwa wejcia. Pierwsze prowadzi這 do korytarza, z kt鏎ego by造 wejcia do 2 izb lekcyjnych. W drugiej czci budynku wejcie prowadzi這 do sieni, z kt鏎ej drzwi wiod造 do przedpokoju i drugie do pokoju mieszkalnego nauczyciela. Przybywa這 uczni闚 wi璚 w kolejnych latach zwi瘯szono liczb klas i zatrudniono nowych nauczycieli. W 1897 r. szko豉 liczy豉 ju 5 klas i zatrudnia豉 5 nauczycieli etatowych. Uczyli te nauczyciele pomocniczy. Klasy, mimo podw鎩nych oddzia堯w, by造 bardzo liczne, np. w r. szk. 1881/82 do II oddzia逝 klasy pierwszej zapisa這 si 72 uczni闚. Aby sprosta potrzebom w 1884 r. wybudowano drugi budynek szkolny, a w 1898 r. do dawnego budynku szkolnego dobudowano kolejne dwie izby lekcyjne.

W tamtych czasach prac szko造 organizowa豉 Rada Szkolna Miejscowa. We wrzeniu 1903 r. nast雷i podzia szko造 na m瘰k i 瞠雟k. Budynek wi瘯szy zaj窸a szko豉 m瘰ka. Szko章 瞠雟k kierowa豉 Zofia Sawicka, a po niej Klemens Sadowski, szko章 m瘰k - kolejno J霩ef Sawicki, Stanis豉w Korzonek z ζ鎍uta, a od 1909 r. Wawrzyniec Janusz. W 1908 r. nast雷i豉 nowa reorganizacja szk馧. W 皋造ni - wsi utworzono 4-klasow Etatow Szko喚 Mieszan im. Jana Kantego, a w 皋造ni - miecie utworzono 5-klasow Etatow Szko喚 Mieszan, kt鏎ej kierownikiem zosta Klemens Sadowski. R闚noczenie zorganizowano 1-klasow Szko喚 Elementarn im. Tadeusza Kociuszki w 皋造ni Dolnej z jednym nauczycielem Micha貫m Rejmanem, w tym te roku identyczn szko喚 otwarto w 皋造ni G鏎nej, by豉 to 1-klasowa szko豉 im. w. Jadwigi, w kt鏎ej uczy豉 przez 5 lat Adela Kulawska. Ani nauczyciele, ani mieszka鎍y 皋造ni nie byli z takiego podzia逝 zadowoleni. Podczas I wojny wiatowej by這 wiele przerw w nauce spowodowanych przemarszem wojsk rosyjskich i austriackich, brakiem opa逝 oraz epidemiami. Po odzyskaniu niepodleg這ci zacz窸a funkcjonowa w 皋造ni ludowa szko豉 czteroklasowa mieszana. Uczono wed逝g prowizorycznego nowego programu, do kt鏎ego brakowa這 podr璚znik闚. Szko豉 czteroklasowa z pi璚ioma oddzia豉mi r闚norz璠nymi realizowa豉 program szko造 siedmioklasowej. Taki stan utrzymywa si do stycznia 1927 r. W roku 1926 po章czy造 si Rady Szkolne Miejscowe w 皋造ni wsi i 皋造ni miecie, po章czono r闚nie szko造, a od lutego 1927 r. zacz窸a dzia豉 szko豉 siedmioklasowa m瘰ka im. Jana Kantego i szko豉 siedmioklasowa 瞠雟k im. Stanis豉wa Sobi雟kiego. Szko章 m瘰k kierowa Wawrzyniec Janusz, a 瞠雟k J霩ef Stachyra. Drewniane budynki szkolne nie by造 w stanie pomieci m這dzie篡, szko豉 瞠雟ka wynajmowa豉 sal w budynku Kasy Stefczyka (obecny Bank Sp馧dzielczy ) i u gospodarzy. 11 grudnia 1927 r. Rada Szkolna Miejscowa podj窸a decyzj o budowie nowego obiektu dla obu szk馧. Wykonanie plan闚 powierzono in. J霩efowi Machowi rodem z 皋造ni. Od 1932 r. szko章 m瘰k kieruje Karol Ogrodnicki.7 padziernika 1934 r. wmurowano akt rozpocz璚ia budowy obecnego budynku szko造.

Jesieni 1936 r. rozpocz皻o nauk w czci nowo wznoszonego budynku. Do wybuchu drugiej wojny wiatowej budynku szkolnego nie uko鎍zono. We wrzeniu 1939 r. kierownik Ogrodnicki, po otrzymaniu karty mobilizacyjnej do wojska, przekaza szko喚 Janowi Wr鏏lewskiemu. Podczas okupacji szko造 dzia豉造, ale w ograniczonym zakresie. Ograniczenia wynika造 z zarz鉅ze niemieckich, braku podr璚znik闚, zaj璚ia budynku przez okupanta. Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie w pe軟ym zakresie szko造 powszechnej i klas gimnazjalnych. W 1952 r. po章czono szko造 m瘰k i 瞠雟k w jedn szko喚 podstawow. Kierowa ni do 1974 r. Jan Wr鏏lewski. W 1954 r. nast雷i這 po章czenie szko造 podstawowej z liceum og鏊nokszta販鉍ym w 11-letni szko喚. Dyrektorem jej zosta Roman Majer , a zast瘼c Jan Wr鏏lewski . W 1966 r. nast雷i rozdzia szko造 podstawowej i liceum og鏊nokszta販鉍ego. W 1973 r. powsta豉 szko豉 gminna, aby umo磧iwi jej dzia豉lno, dokonano kapitalnego remontu. Zbiorcz szko豉 gminn kierowa豉 ㄆcja Bernat, a szko章 podstawow nr 1 od 1974 r. do 1990 r. J霩ef Bernat. W nast瘼nych dw鏂h latach funkcj dyrektora pe軟i豉 J霩efa Skiba, a kolejne pi耩 lat Anna Janusz. Od 1 wrzenia 1997 r. funkcj dyrektora szko造 pe軟i Janusz Dziurzy雟ki. 31 maja 1998 r. , w czasie uroczystoci przywr鏂enia szkole imienia w. Jana Kantego, zosta wmurowany kamie w璕ielny pod now pe軟owymiarow sal gimnastyczn. Rok pniej w 1999 roku nast雷i豉 reforma edukacji, kt鏎a omioletni szko喚 podstawow przekszta販i豉 w szko喚 szecioletni i trzyletnie gimnazjum. Zmiany wprowadzone przez reform trwa造 18 lat do roku 2017, w kt鏎ym to powr鏂ono do szko造 omioletniej.

Rok 2018 by rokiem upami皻niaj鉍ym 200-lecie powstania Naszej Szko造.

opracowa豉: A. Dziurzy雟ka    

Do g鏎y   
CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa wi靖eczna
23 - 31.12.2023
Ferie zimowe
29.01 11.02.2024
Wiosenna przerwa wi靖eczna
28.03 02.04.2024
Egzamin 鏀moklasisty
14.05.2024 - J. polski
15.05.2024 - Matematyka
16.05.2024 - J. angielski
Zako鎍zenie roku szkolnego
21.06.2024
Dni wolne od zaj耩 dydakty.
20.10.2023
29.04.2024
30.04.2024
02.05.2024
31.05.2024

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brz霩a Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmys堯wka SP - 710
Kopanie - 715
Zak鉍ie - 720, 735
Bik闚ka - 723, 738
G鏎ska - 725, 740
Smolarzyny - 720
皋造nia Dolna - 730

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, r, Czw, Pt
Brz霩a Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zak鉍ie - 1335, 1425
G鏎ska - 1335, 1425
Opaleniska - 1425
Zmys堯wka SP - 1335, 1425
皋造nia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brz霩a Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zak鉍ie - 1335, 1515
G鏎ska - 1335, 1515
Opaleniska - 1515
Zmys堯wka SP - 1335, 1515
皋造nia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobu