Strona główna

VIII a, b


Matematyka kl. 8b (p. Joanna Sobuś)

Termin realizacji zadań 30.03 - 03.04.2020
30.03
Temat: Graniastosłupy - utrwalenie.
Karta pracy do pobrania "tutaj".
31.03
Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty.
Proszę o pobranie arkusza ze strony CKE (informacje podane na stronie głównej naszej szkoły), rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi na adres: joannazolynia@wp.pl.
02.04
Temat: Rodzaje ostrosłupów.
Proszę obejrzeć film pt."Rodzaje ostrosłupów" celem zapoznania się z nowymi zagadnieniami. Następnie proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń s. 70 -71
03.04
Temat: Siatki ostrosłupów.
W ramach przypomnienia informacji z wczorajszego dnia proszę wykonać sobie ćwiczenia 1 - 4 ze strony: "Ostrosłupy - utrwalenie." oraz zapoznać się z animacjami siatek ostrosłupów.(znajdzującymi się na tej samej stronie tylko poniżej). Następnie proszę wykonać zadania z podręcznika s. 186 ćw. 1 - 3.

Termin realizacji zadań 24 - 27.03.2020
24.03
Przesyłam linki strony na której wytłumaczone są zagadnienia dotyczące odcinków w graniastosłupie.
Odcinki w graniastosłupie.
Proszę wykonać zadanie 1 ze strony 68 z Zeszytu ćwiczeń.
26.03
Przesyłam linki strony na której wytłumaczone są zagadnienia dotyczące obliczania długości odcinków w graniastosłupie.
Obliczanie długości przekątnych w graniastosłupach.
Na podstawie omówionych zagadnień i korzystając z Tw. Pitagorasa proszę wykonać zadania z podręcznika s. 176 ćw. 1, 2 oraz z zeszytu ćwiczeń s. 68 ćw. 2, 3.
Dla chętnych: proszę wykonać zadanie z podręcznika s. 176 ćw. 3 i 5..
W razie problemów z zadaniami proszę kontaktować się ze mną przez Messenger.
27.03
Proszę w dalszym ciągu ćwiczyć obliczanie długości odcinków w graniastosłupie. Pamiętajcie, że prawie każda przekątna w graniastosłupie tworzy z innymi odcinkami trójkąt prostokątny i zawsze możecie skorzystać z Tw. Pitagorasa przy wyliczaniu jej długości. Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń s. 69 ćw. 4 oraz z podręcznika s. 176 ćw. 4, 6, 8a (pomóżcie sobie wykonaniem rysunku i zapisaniem na nim długości krawędzi).
Dla chętnych proszę wykonać ćw. 9, 10.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone jest zagadnienie do zadań, które należy wykonać.
Pole powierzchni graniastosłupa prostego.(W nagraniu jest błąd dotyczący wymiarów wysokości, ale sposób rozwiązania jest prawidłowy, więc spokojnie można korzystać z podanego nagrania.)
Objętość graniastosłupa.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 170 - 173 ćw. 1- 19 oraz zeszytu ćwiczeń strony 66 - 67.
Proszę również wykonać zadania z zestawu II, który uczniowie otrzymali w środę.


Matematyka kl. 8a (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę utrwalić materiał z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia. Przesyłam linki stron na których wytłumaczone jest zagadnienie do zadań, które należy wykonać.
Odcinki w graniastosłupach
Odcinki w graniastosłupach - c.d.
Ostrosłupy
25.03.2020 Temat: Odcinki w graniastosłupach.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 175 - 176 ćw. 1,2, 4, 6 oraz zeszytu ćwiczeń strona 68
26.03.2020, 27.03.2020Temat: Graniastosłupy - rozwiązywanie zadań.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 176 - 177 ćw. 3, 7, 8, 9, 11; strona 200 ćw. 3, 4, 7 oraz zeszytu ćwiczeń strona 69
30.03.2020 Temat: Rodzaje ostrosłupów.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 181 - 183 ćw. 1 - 7 oraz zeszytu ćwiczeń strony 70 - 71 ćw. 1 -5
Dla chętnych dodatkowe zadania: strona 177 ćw. 12, strona 200 ćw. 1, 5, 6.
31.03
Proszę o pobranie arkusza ze strony CKE (informacje podane na stronie głównej naszej szkoły), rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi na adres: petter63@wp.pl

Proszę również wykonać zadania z zestawu zamieszczonego poniżej:
zestaw 1
zestaw 2
Rozwiązania zestawów oraz zadań dodatkowych w formie zdjęć proszę odesłać na adres petter63@wp.pl . Zestaw1 do dnia 28.03.2020, zestaw 2 do dnia 31.03.2020

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
W celu wytłumaczenia zagadnień do zadań, które należy wykonać, proszę skorzystać z linków klasy równoległej.
Pole powierzchni graniastosłupa prostego.
Objętość graniastosłupa.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 170 - 173 ćw. 1- 19 oraz zeszytu ćwiczeń strony 66 - 67.
Proszę również wykonać zadania z zestawu II, który uczniowie otrzymali w środę.


Informatyka kl. 8a, 8b (p. Sławomir Bester)

Karta pracy do pobrania "tutaj".


Geografia kl. 8a, 8b (p. Małgorzata Grabarz-Ilasz)

Termin realizacji zadań 30.03 - 03.04.2020
Materiały pomocnicze "W Amazonii" do pobrania "tutaj".
Karta pracy "W Amazonii" do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020
Materiały pomocnicze "Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej " do pobrania "tutaj".
Karta pracy "Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej" do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 22.03.2020
Karta pracy "Warunki naturalne Ameryki Północnej i Południowej" do pobrania "tutaj".
Karta pracy "Uczymy się lokalizacji na mapie" do pobrania "tutaj".


Język angielski kl. 8a, 8b (p. Sławomir Kuras)

Wytyczne na 03.04.2020
Good morning! Time to wake up! Proszę uzupełnić str. 27 zeszytu ćwiczeń (załącznik przesłany 24.03.- 12 stron) korzystając z podręcznika na str.60 i 61. Należy to przesłać jak wcześniej (tylko o przyzwoitych porach!). Każdy pracuje na miarę swoich możliwości- NO STRESS! Następnie do zeszytu piszemy Subject: Listening skills-shopping and services. Zapoznajcie się z poleceniem 2. Nagrania dostępne są na www.macmillan.pl/strefa-ucznia (informacja na okładce podręcznika) i odpowiedzi piszemy do zeszytu. Kolejno zad.3 (wybierz poprawne znaczenie -a lub b do każdego zdania 1-4). Tłumaczenie wyrazów pogróbionym drukiem na str. 65 pod nagłówkiem READING p.60. teraz proszę zapoznać się z poleceniem 4 i zapisać odpowiedzi do zeszytu. Good luck!
UWAGA! Za wszystkie nie przesłane prace otrzymujecie "minus". Za wypowiedź pisemną (email itp.), w tym tą z egz. próbnego otrzymujecie oceny!!! Niestety są osoby, które nie przesłały jeszcze żadnej pracy. Przesyłając prace korzystacie z e-dziennika, messengera lub email: slawomirkuras1971@gmail.com

Wytyczne na 30-31.03.2020
Hello Students! Tym razem należy zrobić: Zestawy zadań powtórkowych dla ósmoklasisty( Strona www szkoły), Dzień 4, str. 13-16 oraz Dzień 5, str.13-16. Tak jak poprzednim razem, rozwiązane zadania wysyłamy na e-dziennik lub messenger. Ponadto na stronie www szkoły jest informacja na temat Próbnego ęgzaminu Gimnazjalnego 1 kwietnia- jęz. angielski - Postępuj według wskazówek!!!

Wytyczne na 29.03.2020
Hello! Zestaw zadań powtórkowych dla ósmokl. Proszę zrobić- Dzień 3,str. 14-21 i wysłać do 29.03 (e-dziennik lub messenger na grupę). Ponadto w podręczniku na str. 60 wykonaj polecenie 3 (napisz true lub false obok zdań) oraz zad. 4 pod tematem (Subject): Shopping and services-reading skills. następnie na kartce z zeszytu ćwiczeń (załącznik wysłany 24.03- 12 stron) należy zrobić str. 27 Reading- ćw.1i 2. Good luck!!!

Zadania na 19.03.2020
Str. 66 i 67 z wyjątkiem ćw. 5 i 10. Dodatkowo na zad. Domowe- str. 68, ćw. 2,3,4.

Wytyczne na 20.03.2020
Grammar bank, str. 155 i 156- ćw. 1-6.

Wytyczne na 23-24.03.2020
Korzystając z listy słów na str. 65(podręcznik) wykonajcie zadania 6 i 7 oraz 11 na str.59 w podręczniku do zeszytu pod tematem - "Buying, selling and services". Dodatkowo na stronie www szkoły są materiały do pobrania (12 stron), z czego należy zrobić str.1.
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Ponadto klasy 8a i 8b na 26.03.- na str. www szkoły znajdziecie „Zestawy zadań powtórkowych”. Proszę wykonać: Dzień 1, punkt 3 oraz Dzień 2, punkt 3. gotowe zadania proszę przesłać na utworzoną grupę na messenger lub e-dziennik.


Histria kl. 8a (p. Paweł Leja)

Wytyczne na 31.03.-02.04.2020
31.03
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Opór społeczny wobec komunizmu,
- przeczytać tekst źródłowy Metody przesłuchań UB i wykonać pisemnie polecenia pod tekstem/strona 169,
- przeczytać rozdział Jak ujawniano kulisy bezpieki?/strona 171 i wykonać pisemnie polecenie pod nim zamieszczone.
02.04.
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Polski partyzant w US Army,
- obejrzeć na YouTube film "Komar. Partyzant w US Army"( https://www.youtube.com/watch?v=73U-ldYd7ew), czas projekcji-43:56,
- przedstawić pisemnie w kilku zdaniach postać głównego bohatera.

Zadania na 26.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Żołnierze niezłomni,
- korzystając z różnych źródeł informacji, sporządzić notatkę o Janie Rodowiczu i Łukaszu Cieplińskim.

Zadania na 24.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Społeczeństwo wobec komunistów,
- przeczytać tekst źródłowy na stronie 161,
- wykonać pisemnie polecenia numer 1.,2./strona 161.

Zadania na 19.03.2020
Podręcznik, ćwiczenie numer 1./strona 163 - proszę wykonać pisemnie pod ostatnim tematem lekcji.
Podręcznik, proszę przeczytać tekst "Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane?".


Historia kl. 8b (p. Aurelia Bem - Wróbel)

Zadania na tydzień 30.03-03.04.
Materiały do przerobienia "tutaj".

Zadania na tydzień 23.03-27.03.
Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje : Polski październik ,PRL w latach 1956-70 ,Polska w latach 70 XX wieku .Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym należało wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej lekcji.Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie zaległości.
W ramach krótkiego powtórzenia z przeczytanego materiału wykonaj w tym tygodniu ćwiczenia z podr .ze str 200 - 6,9,12.
Weź pod uwagę że ćwiczenia te mogą być oceniane ze względu na potrzebę większej ilośći ocen więc postaraj się zrobić je solidnie i samodzielnie.


WOS kl. 8a, 8b (p. Paweł Leja)

Zadania na 30.03.(8b),01.04.(8a)
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Świat w czasach epidemii,
-wypisać w kilku punktach zasady obowiązujące społeczeństwo podczas stanu epidemii.

Zadania na 02.04(8ab)
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Oglądamy, słuchamy i notujemy,
-obejrzeć w dniu 02.04. jeden z trzech programów informacyjnych (Fakty-TVN, Wydarzenia - Polsat, Wiadomości - TVP1) i zapisać cztery najważniejsze, według was, newsy.

Zadania na 26.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Stany nadzwyczajne,
-przeczytać Rozdział XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania na 15.03.2020
Proszę wykonać pod ostatnim tematem lekcji zadania numer 10.,11.,13./podręcznik, strona 145.

Zadania na 23 - 25.03.2020
Proszę wykonać pisemnie pod ostatnim tematem lekcji polecenia numer 1.,2./strona 143.


Fizyka kl. 8a (p. Ryszard Niemiec)

Zadania na 27.03.2020
Materiały do przerobienia "tutaj".

Zadania na 12 - 26.03.2020
Materiały do przerobienia "tutaj".


Język polski kl. 8a (p. Katarzyna Nicpoń)

Zadania do wykonania na 30.03.20202
Gdy jestem "online". O Internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje współczesny człowiek.
Proszę przeczytać z podręcznika s.246-248. Polecenia s.249/1-5 ustnie; 6,8 pisemnie w zeszycie.
Proszę jeszcze raz przeczytać, przeanalizować i powtórzyć wiadomości zawarte w podręczniku "Twój niezbędnik" s.303 - 317.
Proszę w zeszycie zapisać z podręcznika s.232/1; 233/6
Dodatkowo polecam "Artysta"

Zadania na 24.03.2020
"Gdy jestem online". O Internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje współczesny człowiek.
Proszę przeczytać z podręcznika s.246-248. Polecenia s.249/1-5 ustnie; 6,8 pisemnie w zeszycie.

Zadania na 23.03
Proszę powtarzać, zgodnie z planem, treść i problematykę lektur obowiązkowych.
Przeczytać wiersz z podręcznika s.233-234 i wykonać w zeszycie polecenia s. 234/1-6.


Język polski kl. 8b (p. Katarzyna Wikiera)

Zadania do wykonania na 31.03. - 03.04.20202
Materiały do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 27.03.2020
Historia w "Panu Tadeuszu"
Proszę uzupełnić kartę pracy dotyczącą koncertu Jankiela, którą otrzymaliście wcześniej, w tym celu odszukajcie odpowiednie fragmenty lektury oraz wysłuchajcie ponownie omówienia zamieszczonego na kanale youtube: Koncert Jankiela - historia zagrana na cymbałach (link został przesłany wcześniej).
Wizja Polski
Proszę przeanalizować fragment lektury - podr. str. 138-140, zapisać w zeszycie definicję inwokacji i wykonać zadania pod tekstem: 1 i 2 pisemnie, zad. 3 dla osób chętnych.
Wypełnione karty pracy 2-5 proszę przesłać w terminie do 1 kwietnia na adres: kw@zszolynia.pl

Termin realizacji zadań 26.03.2020
Proszę o systematyczne uzupełnianie kart pracy dotyczących lektury "Pan Tadeusz".
Omówienie niektórych zagadnień znajdziecie np. za pośrednictwem Internetu.
Zapraszam do wysłuchania lekcji p. Izabeli:
26. "Pan Tadeusz" wprowadzenie do lektury
145. Kto jest kim w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza?
05. Koncert Jankiela - historia zagrana na cymbałach. Egzamin ósmoklasisty z polskiego
Jeśli ktoś nie może wydrukować kart pracy, proszę uzupełnić je w zeszycie przedmiotowym.
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".


Biologia kl. 8a, 8b (p. Aneta Makiel-Dudek)

Zadania na 8a(27.03) i 8b(31.03)

Materiały do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Zadania na 8a(03.04) i 8b(24.03)
Zapoznaj się z informacjami w temacie: "Nieantagonistyczne zależności między gatunkami" i odpowiedz na pytania 1 - 3 do tego tematu (s.115).
Karta pracy "Konkurencja i pasożytnictwo" do pobrania "tutaj".

Zadania z 13.03.2020
Na podstawie informacji w podręczniku i dostępnych źródeł opracuj definicję drapieżnictwa, przedstaw przystosowania drapieżników do polowania oraz przystosowania ofiar do unikania drapieżnika (10 przykładów), drapieżnictwo w świecie roślin. Odpowiedzi należy umieścić w zeszycie przedmiotowym.

Wymagania dla 8b informacje z 17.03 i 8a informacje z 20.03
Na podstawie informacji w podręczniku i dostępnych źródeł opracuj definicję pasożytnictwa, scharakteryzuj pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, opisz pasożyty roślinne oraz przystosowania do pasożytnictwa (10 przykładów). Odpowiedzi na podane zagadniennia zapisz w zeszycie przedmiotowym.


Wychowanie fizyczne kl. 8a, 8b - chłopcy (p. Grzegorz Hryniewski)

Termin realizacji 30.03-3.04.2020
Proszę o wykonanie ćwiczeń z zestawu II: Zestaw II

Termin realizacji 23-27.03.2020
1. W podanym terminie proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami:
12 korzyści zdrowotnych z regularnej aktywności ruchowej oraz wpływ aktywności fizycznej na zdrowie.
http://sporttopestka.pl/fizjologiczne-zasady-treningu/
http://sporttopestka.pl/wypoczynek-jak-wazny-jest-wypoczynek-po-treningu/
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/
2. Proszę o wykonanie w podanym terminie ćwiczeń (15minut) z poniższego linku:
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
Zestaw I szkoly podstawowe klasa VII-VIII- termin realizacji od 25.03.2020

Copyright: J. Sobuś