Strona główna

VII a, b


Matematyka kl. 7b (p. Joanna Sobuś)

Termin realizacji zadań 31.03 - 03.04.2020
31.03
Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.
Przesyłam link strony na której wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Rozwiązywanie równań.
Proszę przerobić zadania z zeszytu ćwiczeń s. 81 - 82 (pamiętając, że jeżeli w równaniu pojawi się nawias albo duża kreska ułamkowa, należy najpierw się jej pozbyć tak jak to było w wyrażeniach algebraicznych)
01.04
Temat: Rozwiązywanie równań.
Celem utrwalenia ostatnio poznanych wiadomości proszę wykonać zadania z podręcznika s. 193 - 194 ćw. 1- 6
Proszę ćwiczyć rozwiązywanie równań również na stronie: Matematyczne zoo.
02.04
Temat: Zapisywanie i rozwiązywanie równań.
W dalszym ciągu ćwiczymy równania. Podręcznik s. 194 - 195 ćw. 7-9 oraz zeszyt ćwiczeń s. 83(pamiętajcie, żeby po zapisaniu równania najpierw je zredukować do najprostszej postaci tak jak to było z wyrażeniami algebraicznymi a dopiero potem wyliczać oraz że jeżli mamy procenty to one nigdy nie występują same tylko zawsze z niewiadomą, czyli jak mamy 10% z liczby x = 0,1x)
Gdyby były problemy proszę powrócić do filmika z 25.03 albo kontawtować się ze mną przez messengera lub dziennik elektroniczny.
03.04
Temat: Przekształcanie i rozwiązywanie równań.
Przejdziemy teraz do trudnieszych równań. Wiem, że jak je zobaczycie to napewno się nie ucieszycie, ale trzymam za was kciuki i mam nadzieje, że chociaz kilka spróbujecie zrobić. Przesyłam link strony na której wytłumaczone są niektóre z nich.
Rozwiązywanie równań.
Przeróbcie sobie zadania z podręcznika s. 195 ćw. 10, 12, 13 (po cztery podpunkty z każdego zadania)(pamiętając, że jeżeli w równaniu pojawi się nawias albo duża kreska ułamkowa, należy najpierw się jej pozbyć tak jak to było w wyrażeniach algebraicznych)

Termin realizacji zadań 25 - 27.03.2020
25.03
Przesyłam link strony na której wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Równania.
Proszę przerobić zadania z zeszytu ćwiczeń strony 79 - 80 ćw. 1 - 4

26.03
Proszę w dalszym ciągu ćwiczyć zapisywanie równań. Proszę wykonać zadania z podręcznika s. 187 - 188 ćw. 1, 3, 5, 6.
Dla chętnych: można sobie poćwiczyć zapisywanie prostych równań na stronie: Proste równania lub dla osób mocniejszy: proszę rozwiązać zadania 2, 4, 7.

27.03
Proszę powórnie obejrzeć filmik "równania" z dnia 25.03 i na jego podstawie rozwiązać zadania z zeszytu ćwiczeń s. 80 - 81 ćw. 1 - 5.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
W razie potrzeby przesyłam poniższe linki, które przypomną omawiane ostatnio zagadnienia.
Mnożenie i dzielenie wyrażeń algebraicznych.
Mnożenie sum algebraicznych.
Proszę o ćwiczenie materiału związanego z wyrażeniami algebraicznymi przed zbliżającym się sprawdzianem, tj. zeszyt ćwiczeń strony 77-78 oraz podręcznik strony 175 - 184.


Matematyka kl. 7a (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę utrwalić materiał z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia. Przesyłam linki stron na których wytłumaczone jest zagadnienie do zadań, które należy wykonać.
Zapisywanie równań
Rozwiązywanie równań
25.03.2020 Temat: Do czego służą równania?
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 187 - 188 ćw. 1 - 6 oraz zeszytu ćwiczeń strona 79.
27.03.2020 Temat: Liczby spełniające równanie.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 190 ćw. 1, 2, 3, 4, 7 oraz zeszytu ćwiczeń strona 80.
30.03.2020 Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 193 - 194 ćw. 1 - 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona 81.
31.03.2020 Temat: Zapisywanie i rozwiązywanie równań.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 194 - 195 ćw. 4 - 8 oraz zeszytu ćwiczeń strona 82.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
W celu wytłumaczenia zagadnień do zadań, które należy wykonać, proszę skorzystać z linków klasy równoległej.
Mnożenie i dzielenie wyrażeń algebraicznych.
Mnożenie sum algebraicznych.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 175 ćw. 1-4 ; strona 176 ćw. 6,7,10; strona 177 ćw. 13,14 oraz zeszytu ćwiczeń cała strona 76 i 77.
Proszę o ćwiczenie materiału związanego z wyrażeniami algebraicznymi przed zbliżającym się sprawdzianem, tj. zeszyt ćwiczeń strony 77-78 oraz podręcznik strony 175 - 184.


Język angielski kl. 7b (p. Anna Sadecka)

Termin realizacji zagdnień 30.03-3.04.2020
Materiały do pobrania: "tutaj."
Karta pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zagdnień 23 - 27.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zagdnień 12 - 23.03.2020
Proszę zapoznać się z materiałem i go utrwalić.
Grammar reference-podręcznik strona 60.
Karta pracy: Present Perfect & Past Simple" do pobrania "tutaj".
Podaje linki do gier - utrwalających: https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/


Język angielski kl. 7a/7b - gr. II (p. Paulina Niemiec)

Zadania na 03.04.2020
Materiały do pobrania: "tutaj."

Zadania na 01.04.2020
Materiały do pobrania: "tutaj."

Zadania na 30.03.2020
Materiały do pobrania: "tutaj."

Zadania na 27.03.2020
Karta pracy do pobrania: "tutaj."

Zadania na 25.03.2020
Karty pracy i materiały do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zagdnień 12 - 24.03.2020
1. Bardzo proszę o powtórzenie materiału do sprawdzianu z rozdziału 5 (powtórzenie słownictwa - str. 123 i funkcji językowych strona 129 oraz gramatyki - czas presentperfect - strona 60.
2. Proszę o zrobienie ćwiczeń strony 61 z podręcznika w zeszycie przedmiotowym.
3. Proszę o powtarzanie czasowników nieregularnych.
4. Proszę o napisanie w zeszycie sprawozdania z akcji charytatywnej - wzór: strona 58 w podręczniku (według instrukcji podanej z zeszycie na środowej lekcji) długość tekstu: 80- 100 słów.
5.Proszę o napisanie w zeszycie wypowiedzi pisemnej (ćw. 8 str. 71) z kartki xero, którą robiliśmy na ostatnich zajęciach w poniedziałek i środę.


Język angielski kl. 7a - gr. I (p. Sławomir Kuras)

Zadania na 03.04.2020
Good morning everybody! Piszemy Subject: Quantity- countable and uncountable nouns. Pod tematem zapiszcie quantity-ilość i otwórzcie podręczniki na str.70. Proszę przepisać zdania z zielonej tabelki: twierdzące (affirmative), przeczące (negative) i pytające (interrogative). Przypominam- countable nouns to rzeczowniki policzalne, a uncountable nouns to niepoliczalne. Następnie trzeba przepisać wszystko pod tabelką i oczywiście postarać się zapamiętać! Teraz idziemy do str.65 i robimy zad.9 (uzupełnij zdania wyrazami z ramki),a następnie ćw.10 (wybierz poprawny wyraz). w ćw. 11 należy przetłumaczyć wyraz z nawiasu na jęz. angielski, a w ćw. 12 uzupełnić zdania poprawnym wyrazem. w zeszycie ćwiczeń na str. 41 proszę zrobić zad. 9-11 i wysłać na e dziennik lub messenger.

Zadania na 30 - 31.03
30.03.
Hello Students! Piszemy Subject: Present perfect and past simple (str.69-podręcznik). Następnie przechodzimy do str.70 i przepisujemy zasady użycia czasów present perfect i past simple wraz z przykładami zdań (niebieskie) oraz zielonymi strzałkami. Zasady tworzenia czasu past simple znajdziemy również na str.26 (unit 2), a present perfect na str.60 (unit 5) oraz w zeszytach! Teraz zajmiemy się zadaniem 3 na str.64 (wybierz poprawny wyraz), następnie zad.4 (napisz pełne zdania wybierając present perfect lub past simple- na str.70 znajdziecie określenia czasowe zwykle stosowane w czasach pr. perfect oraz past simple- wykorzystaj to!). W ćwiczeniu 5 uzupełnij pytania poprawną formą czasowników w nawiasach- present perfect, a w ćw.6 w formie past simple- wzoruj się na przykładach. Ponadto na str. 115 w podręczniku znajdziecie zadania:1,2 i 3, które trzeba uzupełnić do zeszytu! Good Luck!
31.03.
Hello! Dzisiaj kontynuacja poprzedniego tematu, więc dopisujemy kolejny numer lekcji oraz datę (31.03.) do ostatniego tematu. Przechodzimy do str.40 w zeszycie ćwiczeń. Wykonujemy ćw.1 (napisz PS-past simple lub PP-present perfect obok zdań). Potem w zad. 2 należy uzupełnić zdania, a w zad.3 zakreślić poprawne wyrazy. Kolejno w zad. 4 trzeba zaznaczyć, czy podkreślone czasowniki są poprawne (fajka), czy błędne (krzyżyk), a następnie poprawić błędne zdania. W zad. 5 należy uzupełnić zdania czasownikami z nawiasów w odpowiedniej formie (pr. perfect lub past simple). Zrobione ćwiczenia proszę przesłać na e-dziennik lub messenger 31.03. Pozdrawiam!

Zadania na 24 - 25.03.2020
Na 24. 03. Subject: A personal profile. Proszę przepisać wyrazy z ramki (word check) następnie przeczytać tekst i wykonać polecenie 3 (odpowiedz na pytania w zeszycie) oraz 4 (do czego odnoszą się poniższe liczby)

Na 25.03. W zeszycie ćwiczeń-str. 72 (Egzamin ósmoklasisty 6) należy wykonać polecenie 2 i 3 oraz na str. 73 ćw. 4,5,6 oraz 8 (wypowiedź pisemna) do zeszytu. Good luck! Pytania?-na grupie!

Zadania na 23.03.2020
Dzisiaj zaczynamy rozdział 6-vocabulary. Subject: Amazing journeys. Na str.62 (podręcznik), przepisujemy wyrażenia z ćw, 1 (tłumaczenia na str.124) i wykonujemy ćw. 1 (dopasuj wyrażenia do zdjęć), następnie ćw. 2 (wybierz poprawne wyrazy) oraz ćw. 3 (ułóż wyrazy w poprawnej kolejności)- wszystko do zeszytu. dodatkowo w zeszycie ćwiczeń: str.38, ćw.1,2,3. Good luck!


Informatyka kl. 7a, 7b (p. Sławomir Bester)

Karta pracy do pobrania "tutaj".


Biologia kl. 7a, 7b (p. Aneta Makiel-Dudek)

Zadania na 7a (02.04), 7b (03.04)
Karta pracy "Podsumowanie wiadomości - układ regulacyjny" do pobrania "tutaj".

Zadania na 31.03
Materiały pomocnicze i karty pracy na temat "Higiena i choroby układu nerwowego." do pobrania "tutaj".

Zadania na 7a (26.03), 7b (27.03)
Materiały pomocnicze i karty pracy na temat "Obwodowy układ nerwowy. Odruchy." do pobrania "tutaj".

Zadania na 24.03.2020
Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań (19 - 23.03.2020)
Na podstaiwe informacji w podręczniku oraz strony https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A przygotować notatkę do tematu "Budowa i rola układu nerwowego".
1. Rola układu nerwowego;
2. Podział układu nerwowego (ze wzg na budowę oraz z wzg na działanie);
3.Budowę neuronu (komórki nerwowej) - uwzględniając ciało komórki, dendryty, akson, osłonkę mielinową i kierunek przepływu informacji.
4. Wyjaśnij pojęcie synapsy.


Muzyka kl. 7 (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 01 - 08.04.2020
TEMAT: "Warsztat muzyczny - Henryk Mikołaj Górecki".
Proszę o zapoznanie się z warsztatem muzycznym w podręczniku na stronach 130-131 ("Henryk Mikołaj Górecki") ze zwróceniem uwagi na życiorys i twórczość Henryka Mikołaja Goreckiego. W zeszycie należy napisać krótką notatkę o tworczości kompozytora oraz posłuchać jego twórczości i kilku informacji ( www.youtube.com/watch?v=ErBIJvGd6_E, www.youtube.com/watch?v=Wb73v05adG4). W linku do pobrania znajdują się pliki dźwiękowe z piosenką z podręcznika pt. "Prząśniczka" - podręcznik strona 118 (proszę posłuchać wersji ze śpiewem i później spróbować zaśpiewać do wersji z akompaniamentem - proszę zwrócić uwagę że wersja z akompaniamentem nie posiada zawieszenia w trzecim refrenie).
"Prząśniczka śpiew"
"Prząśniczka akompaniament"

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o pobranie karty pracy, zapoznanie się z jej treścią, oglądnięcie materiałów podanych w linkach na karcie, wypełnienie zadań i odesłanie imiennej karty pracy (imię, nazwisko ucznia oraz klasa) na adres email: isofix2@o2.pl
Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie nazw solmizacyjnych i literowych nut z poznanych zakresów: la (a) - la (a2)


Geografia kl. 7a, 7b (p. Małgorzata Grabarz-Ilasz)

Termin realizacji zadań 30.03 - 03.04.2020
Materiały pomocnicze "Chów i hodowla zwierząt w Polsce" do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020
Materiały pomocnicze "Produkcja roślinna" do pobrania "tutaj".
Karta pracy "Produkcja roślinna" do pobrania "tutaj".
Materiały pomocnicze "Warunki rozwoju rolnictwa" do pobrania "tutaj".
Karta pracy "Warunki rozwoju rolnictwa" do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Karta pracy "Urbanizacja" do pobrania "tutaj".


Język polski kl. 7a (p. Paweł Leja)

Zadania na 02-03.04.2020
02.04.
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Pracujemy z zeszytem ćwiczeń,03.04.
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Twórca i jego dzieła - Adam Mickiewicz,
-przeczytać tekst na stronach 206-207,
-przeczytać rodzicom, dziadkom, siostrze lub bratu dowolny utwór A.
Mickiewicza zamieszczony w podręczniku (bawcie się przy tym dobrze!).

Zadania na 31.03.-01.04.2020
31.03
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Mowa niezależna i zależna ( dwie lekcje),
- wykonać ustnie polecenie Na rozgrzewkę/strona 235,
- przeczytać Nową wiadomość/strona 235,
- wykonać pisemnie polecenia numer 3.,4./strona 236,
-zrobić sobie przerwę na ciacho i kawę (z mlekiem),
- wykonać pisemnie polecenie numer 7./strona 237,
- dla chętnych: polecenie numer 6./strona 237(proszę zrobić zdjęcie opowiadania i wysłać na adres hispol7@wp.pl).
Uwaga! W mowie niezależnej stosujemy następujące znaki: myślnik, cudzysłów, dwukropek. W mowie zależnej występują zdania złożone podrzędnie

01.04.
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Wyobraźnia,
- opisać w kilku zdaniach obraz "Trwałość pamięci"/strona 205 (wujek Internet może się przydać …).

Zadania na 26.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Przypomnienie wiadomości o częściach mowy,
-z tekstu Zagłada Domu Usherów wypisać po dziesięć rzeczowników, czasowników i przymiotników oraz po pięć przyimków i spójników.

Zadania na 27.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Może jednak szkoła da się lubić?
- wykorzystując swoje doświadczenia z ostatnich dni, odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie zawarte w temacie lekcji.

Zadania na 24.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Strach i wyobraźnia (dwie lekcje),
- przeczytać tekst Zagłada Domu Usherów (podręcznik, strony 214-216),
- wykonać pisemnie następujące polecenia: 1.,2.,3.,4.,5.,7./strona 216.

Zadania na 25.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
- zapisać temat lekcji: Sztuka mówienia i pisania,
- wykonać w Zeszycie ćwiczeń polecenia numer 18.,19./strona 39; numer 23./strona 41.

Zadania na 19.03.2020
Proszę wykonać zadania numer 16./strona 38, numer 17./strona 39 w Zeszycie ćwiczeń.


Język polski kl. 7b (p. Katarzyna Nicpoń)

Zadania do wykonania na 30.03.20202
Proszę przeanalizować polecenia z podręcznika s.205 (ustnie).
Proszę przeczytać w podręczniku informacje ze s.206-207. W zeszycie zapisać i dokończyć zdania:
Manifestem nowej postawy romantycznej w literaturze polskiej był utwór...
W napisanym w 1822 r. przez Adama Mickiewicza cyklu świat realny przenika się ze...
Do napisania "Ballad i romansów" zainspirowały poetę...
Pod wpływem podróży na Krym Adam Mickiewicz napisał...
Romantycy podróżowali po świecie z różnych powodów, m.in. dlatego, ...

Proszę przeczytać z podręcznika s.208-211.
W zeszycie proszę zapisać polecenia z podręcznika 211/1 i 2.
Dodatkowo polecam "Świtezianka"

Zadania na 24.03.2020
Proszę przeanalizować polecenia z podręcznika s.205 (ustnie).

Proszę przeczytać tekst dotyczący malarstwa - podręcznik s.132-134. Następnie wykonać w zeszycie polecenia ze s.135.


Histria kl. 7a, 7b (p. Paweł Leja)

Zadania na 30.03(7b) oraz 31.03 (7a)
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich,
-przeczytać tekst na stronach 170-174,
-wypisać z rozdziału U boku państw centralnych nazwy miejsc bitew stoczonych przez Legiony Polskie,
-w drugim punkcie rozwinąć skróty: POW, KNP,
-w trzecim wyjaśnić pojęcie kryzys przysięgowy.

Zadania na 02.04(7ab)
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Pracujemy z zeszytem ćwiczeń,
-wykonać wszystkie ćwiczenia na stronach 76-77.

Zadania na 26.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Polskie formacje wojskowe w latach 1914 -1918,
-korzystając z różnych źródeł informacji, sporządzić notatkę o Legionach Polskich utworzonych u boku Austrii i Błękitnej Armii- utworzonej we Francji.

Zadania na 12 - 23.03.2020
Podręcznik, ćwiczenie numer 3./strona 167 - proszę wykonać pisemnie pod ostatnim tematem lekcji.
Podręcznik, proszę przeczytać tekst "Jakie były początki czołgów?".

Zadania na 23 - 24.03.2020
Proszę wykonać pisemnie pod ostatnim tematem lekcji polecenia numer 1.,2./strona 165.


Fizyka kl. 7a, 7b (p. Ryszard Niemiec)

Zadania na 27.03.2020
Materiały do przerobienia "tutaj".

Zadania na 12 - 26.03.2020
Materiały do przerobienia "tutaj".


Plastyka kl. 7a, 7b (p. Joanna Pac)

Zadania na 31.03.2020
Karta pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zadań 18 - 25.03.2020
Rysunek z natury: ,,Mój ogród"(perspektywa zbieżna, plany w krajobrazie, światłocień).


Wychowanie fizyczne kl. 7a, 7b - chłopcy (p. Grzegorz Hryniewski)

Termin realizacji 30.03-3.04.2020
Proszę o wykonanie ćwiczeń z zestawu II: Zestaw II

Termin realizacji 23-27.03.2020
1. W podanym terminie proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami:
http://sporttopestka.pl/fizjologiczne-zasady-treningu/
http://sporttopestka.pl/wypoczynek-jak-wazny-jest-wypoczynek-po-treningu/
http://sporttopestka.pl/rozwiaz-quiz-z-siatkowki/
2. Proszę o wykonanie w podanym terminie ćwiczeń (15minut) z poniższego linku:
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
Zestaw I szkoly podstawowe klasa VII-VIII- termin realizacji od 25.03.2020

Zadania na 23.03.2020
Proszę zapoznać się z treścią materiału, który Wam przesyłam (link poniżej):
12 korzyści zdrowotnych z regularnej aktywności ruchowej oraz wpływ aktywności fizycznej na zdrowie.

Copyright: J. Sobuś