Strona główna

VI a, b, c


Matematyka kl. 6a, 6c (p. Joanna Sobuś)

Termin realizacji zadań 30.03 - 03.04.2020
30.03
Temat: Procenty - rozwiązywanie zadań.
Celem utrwalenia ostatnio poznanych wiadomości, proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń s. 73 - 74. W razie problemów z zadaniami proszę ponownie wrócić do filmiku z dnia 27.03 lub skontawtować się ze mną przez messengera lub dziennik elektroniczny.
31.03(kl.6c) oraz 01.04(kl. 6a)
Temat: Procenty - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Proszę o wykonanie zadań z podręcznika s. 158 ćw. 5, 7 oraz s. 249 ćw. 85 - 87.
Dla chętnych: proszę wykonać zadania s. 158 ćw. 8 oraz s. 249 ćw. 88, 89 (a rozwiązania przesłać w postaci zdjęć na adres: joannazolynia@wp.pl)
01.04(kl.6c) oraz 02.04(kl. 6a)
Temat: Zadania utrwalające wiadomości o procentach.
Proszę o wykonanie zadań z podręcznika s. 161 ćw. 1 - 9.
Proszę poćwiczyć obliczenia związane z procentami na stronie: Matematyczne zoo.
03.04
Proszę pobrać i rozwiązać kartę pracy oraz odesłać ją w formie zdjęć na adres:joannazolynia@wp.pl
Karta pracy do pobrania"tutaj".

Termin realizacji zadań 25 - 27.03.2020
25.03
Proszę przeanalizować sobie diagramy i pytania do nich ze stron 149-150. Na ich przykładzie proszę wykonać zadania ze s. 151 - 152, ćw. 1 (proszę pamiętać, że jeżeli mamy podać część to znaczy że chodzi o ułamek), 2, 3 (pamiętajcie, że w ankietach jeżeli każda osoba poda dokładnie jedną odpowiedź to suma procentów powinna wynieść 100%, jeżeli poda więcej niż jedną odpowiedź suma przekroczy 100%), 4. Proszę odpowiedzi zapisać w zeszytach przedmiotowych.
26.03
Proszę w dalszym ciągu ćwiczyć odczytywanie procentów z diagramów.
Proszę wykonać zadania z Zeszytu ćwiczeń s. 68 - 69 ćw. 1 - 5.
27.03
Przesyłam link strony na której wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Podwyżki i obniżki cen.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 157 - 158 ćw. 1 - 4.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Procenty a ułamki.
6a - Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 145 - 146 ćw. 1- 8 oraz zeszytu ćwiczeń strony 65 - 66
6c - Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 148 ćw. 1- 4 oraz zeszytu ćwiczeń strona 67
Proszę przerobić zadania dotyczące diagramów z podręcznika strony 151 - 153 ćw. 1-4 oraz zeszytu ćwiczeń strony 68 - 69.
Obliczanie procentu z liczby.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 155 - 156 ćw. 1-13.


Matematyka kl. 6b (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę utrwalić zagadnienia z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z procentów. Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Podwyżki i obniżki
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
25.03.2020 Temat: Podwyżki i obniżki.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 157 -158 ćw. 1 - 5 oraz zeszytu ćwiczeń strony 73 - 74.
26.03.2020 Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 160 ćw. 1-3 oraz zeszytu ćwiczeń strona 75.
27.03.2020 Temat: Procenty - rozwiązywanie zadań.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 248 - 249 ćw. 75, 78, 83, 84, 86.
30.03.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości.
Proszę w ramach powtórzenia o procentach rozwiązać zadania z podręcznika strona 161.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
W celu wytłumaczenia zagadnień do zadań, które należy wykonać, proszę skorzystać z linków klasy równoległej.
Procenty a ułamki.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 146 ćw. 6-8 ; strona 148 ćw. 1-4 oraz zeszytu ćwiczeń cała strona 67.
Proszę przerobić zadania dotyczące diagramów z podręcznika strony 151 - 153 ćw. 1-4 oraz zeszytu ćwiczeń strony 68 - 69.
Obliczanie procentu z liczby.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 155 - 156 ćw. 1-13.


Język polski kl. 6c (p. Agnieszka Ciągło)

Termin realizacji zadań 25.03 - 08.04.2020
Przeczytać fragmenty Biblii oraz mity greckie zawarte w podręczniku.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przeczytać lekturę "Szatan z VII klasy"; przypomnieć wiadomości o budowie wypowiedzenia.


Język polski kl. 6b (p. Agnieszka Ciągło)

Termin realizacji zadań 25.03 - 08.04.2020
Przeczytać fragmenty Biblii oraz mity greckie zawarte w podręczniku.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przeczytać lekturę "Hobbit"; przypomnieć wiadomości o budowie wypowiedzenia.


Język polski kl. 6a(p. Katarzyna Nicpoń)

Zadania do wykonania na 30.03.20202
Proszę przeczytać z podręcznika tekst s.192-193. Polecenia pod tekstem s. 193/1-4 ustnie; 5 pisemnie w zeszycie.
Proszę przeczytać w podręczniku przypomnienie i nowe wiadomości s.204-207; wykonać ćwiczenia: s.204/1, s.206/5, s. 207/9 (ustnie); s.205/2,3,4; s.206/6,7,8; s.207/10 (pisemnie w zeszycie); s. 207/11 (dla chętnych).
Proszę przeczytać tekst z podręcznika s. 201-202.
Proszę przeczytać z podręcznika s.198-199 i wykonać w zeszycie polecenia:
s. 200/1,2,3,5 (ustnie); 4,7 pisemnie w zeszycie.

Zadania na 24.03.2020
Proszę przeczytać z podręcznika tekst s.192-193. Polecenia pod tekstem s. 193/1-4 ustnie; 5 pisemnie w zeszycie.

Zadania na 23.03.2020
Proszę przeanalizować obraz zamieszczony w podręczniku na s.191. Polecenia wykonać w zeszycie.


Język angielski kl. 6a (p. Anna Sadecka)

Termin realizacji zagdnień 30.03 - 03.04.2020
Materiały do pobrania: "tutaj."
Karta pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zagdnień 23 - 27.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zagdnień 12 - 22.03.2020
Proszę powtórzyć i utrwalić.
Vocabulary-słownictwo- podręcznik strona 75.
Revision -powtórzenie -podręcznik strona 76,77.
Podaję link do gier utrwalających.
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/
https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/


Język angielski kl. 6a/6b - gr. II, 6c (p. Paulina Niemiec)

Zadania na 03.04.2020
Materiał do pobrania "tutaj".

Zadania na 31.03. - 01.04.2020
Materiał do pobrania "tutaj".

Zadania na 27.03
Materiał do pobrania "tutaj".

Zadania na 25.03
Materiał do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
1. Bardzo proszę o powtórzenie materiału do sprawdzianu z rozdziału 5 (powtórzenie słownictwa - str. 75, czasownika HAVE TO, czasownika SHOULD, dialogów z opisywaniem swojego stanu zdrowia oraz udzielania rad).
2. Proszę o napisanie w zeszycie tekstu z radami jak prowadzić zdrowy tryb życia (80 - 100 słów).
3. Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń - strony 48 - 49 (i oczywiście proszę o uzupełnienie ewentualnych wcześniejszych braków).
4. Proszę o powtarzanie czasowników nieregularnych.
5. Zachęcam do korzystania ze strony https://www.gamestolearnenglish.com/


Język angielski kl. 6b - gr.I (p. Sławomir Kuras)

Zadania na 03.04.2020
Good morning everyone! How are you? Proszę zapisać dzisiejszy Subject: Would you like ketchup with your ice cream? Reading. Następnie trzeba przeczytać (i odsłuchać) tekst na str.87 w podręczniku i zapoznć się z poleceniem 2 (dop[asuj nagłówki a-d do części tekstu 1-3. Jeden nagłówek podany został dodatkowo! (a. czy lody są zdrowe?, b. bardziej interesujące niż wanilia czy czekolada, c. co potrzeba do zrobienia lodów?, d. jak dawno temu powstały pierwsze lody?). Następnie należy krótko odpowiedzieć na pytania w zad. 3. Kolejno trzeba przepisać wyrazy z niebieskiej ramki (tłumaczenia na str.89), odsłuchać wymowy i zapamiętać! Teraz robimy zad. 5 (uzupełnij zdania wyrazami z ćwiczenia 4. Poza tym należy powtórzyć wyrazy z wszystkich niebieskich ramek a rozdziale 6 (str. 81,83,87). Goodbye!

Zadania na 30.03.2020
30.03.
Hello Students! I MISS YOU!!! Dzisiejszy Subject: I'd prefer cheese- speaking. Czytamy i odsłuchujemy dialog na stronie 86 w podręczniku, a następnie przepisujemy do zeszytu wyrażenia z ćwiczena 2 (fioletowa ramka- tłumaczenia na str. 89) i odsłuchujemy wymowę- powtarzamy na głos!). Następnie przechodzimy do zad. 3 (uzupełnij dialog wyrazami z ramki, następnie odsłuchaj i sprawdź). W zadaniu 4 trzeba posłuchać nagrania i wybrać poprawną odpowiedź (a,b,c).
Pytanie 1- Gdzie ta rodzina zamierza pojechać na wakacje?
Pytanie 2- W którym miesiącu pojadą?
Pytanie 3- Jakim środkiem lokomocji?
Ponadto w zeszycie ćwiczeń na str. 53 proszę wykonać polecenia od 1 do 4. Good luck! W razie pytań piszemy na e-dziennik!

Zadania na 25.03.2020
Hello! Na str. 82 w podręczniku. Subject: We've brought dessert! Przeczytaj (lub odsłuchaj) historyjkę i wykonaj polecenie 2 (uzupełnij zdania jednym wyrazem). Przepisz wyrażenia z ćw. 3 (tłumaczenia na str.89) i odsłuchaj wymowy. Następnie przepisz zdania twierdzące(+) i przeczące(-) z pomarańczowej tabelki (Present Perfect Simple). Następnie przejdź do str.92 w zeszycie ćwiczeń i przepisz regułkę dotyczącą użycia czasu Present Perfect (Present Perfect Simple używamy...). W czasie Present Perfect do czasowników regularnych dopisujemy -ed (tak jak w czasie past simple), a czasowniki nieregularne to forma Past Participle (tabelka na str.123-podręcznik). Robimy zad.6 (uzupełnij tabelkę według wzoru) oraz zad. 7 (uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w czasie Present Perfect Simple-jak w przykładzie). Przepisz wyrazy z ćw. 9 (tłumaczenia na str. 89). W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zad.1-4. W razie pytań proszę pisać na e-dziennik!

Zadania na 27.03.2020
Hi! Dzisiejszy Subject: Doctor Q-the popcorn. Przeczytaj (odsłuchaj kreskówkę) na str.84. Zwróć uwagę na zdania pytające zaczynające się od Have...?(Present Perfect). Przepisz zdania pytające z tabelki (pomarańczowej )na str.85. Zwróć uwagę na wyrazy ever (kiedykolwiek-używany w pytaniach) oraz never (nigdy-w odpowiedziach). Następnie uzupełnij pytania w ćw. 3 na tema t kreskówki oraz wykonaj polecenie 8 (dopasuj pytania do odpowiedzi). w zeszycie ćw.- zad. 1-4.

Zadania na 20.03.2020
Zeszyt ćwiczeń, str. 47, ćw. 4 i 5 oraz str. 48, ćw. 1-5.

Zadania na 23.03.2020
Dzisiaj zaczynamy rozdział 6 na str. 80 i 81 w podręczniku. Subject: Cooking and eating. Należy przepisać wyrazy z niebieskiej ramki (tłumaczenia na str. 89) i wykonać zad. 3 (uzupełnij instrukcje czasownikami z niebieskiej ramki patrząc na zdjęcia ze srt. 80. Następnie przepisz wyrazy z ćw. 5 (niebieska ramka-tłumaczenia na str. 89) i wykonaj ćw. 6 (przeczytaj i wybierz poprawne wyrazy)- wszystko do zeszytu! dodatkowo z zeszytu ćwiczeń: zadania 1-5.


Informatyka kl. 6b, 6a/2 (p. Sławomir Bester)

Karta pracy do pobrania "tutaj".


Informatyka kl. 6a/1, 6c (p. Łukasz Dudek)

Zagadnienia są do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 16 - 27.03.2020
Wykonajcie prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia według poniższych wskazówek:
1. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł prezentacji, swoje imię, nazwisko i klasę.
2. Prezentację wykonaj z 10-15 slajdów.
3. Wykorzystaj: tekst, obraz, ozdobny napis WordArt, wykresy, cliparty, itp.
4. Wstaw przejścia i animacje między slajdami.
5. Dobierz kolory, wielkość czcionki, tło aby prezentacja była czytelna i przejrzysta.
6. Wykonaną prezentację zapisz do pliku i wyślij na adres e-mail: dudek.lukaszsp@gmail.com lub przynieś do szkoły na pendrive po wznowieniu zajęć edukacyjnych.
7. Prezentacje będą ocenione.
Jeśli nie macie programu Microsoft PowerPoint możecie skorzystać z darmowego pakietu LibreOffice w którym znajdziecie program Impress do tworzenia prezentacji multimedialnych. Do pobrania ze strony:https://www.libreoffice.org/download/download/


Biologia kl. 6a, 6b, 6c (p. Aneta Makiel-Dudek)

Zadania na 6b (03.04)
Materiały pomocnicze na temat: "Temat: Płazy - kręgowce wodno-lądowe." do pobrania "tutaj".

Zadania na 6a (01.04) i 6c (03.04)
Materiały pomocnicze na temat: "Gady - kręgowce, które opanowały ląd." do pobrania "tutaj".

Zadania kl. 6b (z dnia 27.03)
Materiały pomocnicze na temat: "Znaczenie ryb - wodnych kręgowców" do pobrania "tutaj".

Zadania kl. 6a (z dnia 25.03) i 6c (z dnia 27.03)
Materiały pomocnicze na temat: "Przegląd i znaczenie płazów", plan pracy, rozwinięcie zagadnienia i materiały do pobrania "tutaj".

Termin realizacji 23 -27.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".


Geografia kl. 6a, 6b, 6c (p. Małgorzata Grabarz-Ilasz)

Termin realizacji zadań 30.03 - 03.04.2020
Karta pracy "Przemysł i usługi we Francji" do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020
Karta pracy "Atrakcje turystyczne Europy Południowej " do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 22.03.2020
Karta pracy "Religie Europy" do pobrania "tutaj".
Karta pracy "Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn" do pobrania "tutaj".


Histria kl. 6c (p. Paweł Leja)

Zadania na 30.03.2020

Zadania na 03.04.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Państwo rosyjskie,
-przeczytać rozdział Unowocześnienie państwa rosyjskiego,
-wykonać pisemnie polecenie numer 2./strona 141 (praca z mapą) oraz polecenie numer 3./strona 142.

Zadania na 27.03.2020
Proszę wykonać następujące polecenia:
-zapisać temat: Nowe potęgi europejskie,
-przeczytać tekst na stronach 138-139,
-wykonać pisemnie polecenie numer 2./strona 142.

Zadania na 12.03.2020
Proszę wykonać pod ostatnim tematem lekcji polecenie numer 1./strona 137 (wszyscy), dla chętnych polecenie numer 4./strona 137 (pisemnie).

Zadania na 23.03.2020
Proszę wykonać pisemnie pod ostatnim tematem lekcji polecenia numer 1.,2./strona 129.


Historia kl. 6a, 6b (p. Aurelia Bem - Wróbel)

Zadania na tydzień 30.03 - 03.04.2020
Materiały do pobrania "tutaj".

Zadania na tydzień 23.03-27.03
6A- Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje : Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja ,Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski .Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym należało wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej lekcji .Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie zaległości .
Wykonaj ćwiczenia 3 i 5 z podsumowania na str.182.
Przeczytaj lekcję -Rewolucja francuska i napisz Twoim zdaniem 10 ważnych informacji z tej lekcji .

6B- Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje : Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski oraz Rewolucja francuska .Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym powinieneś wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej lekcji .Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie na zaległości .
Przeczytaj lekcję : Republika francuska i na podstawie tej lekcji oraz wcześniejszej opisz przebieg rewolucji francuskiej w 10 punktach- postaraj się żeby to były najważniejsze wydarzenia .


Muzyka kl. 6 (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 01-08.04.2020
TEMAT: "Z dziejów muzyki - barok. Jan Sebastian Bach".
Proszę o zapoznanie się z rozdziałem 25 w podręczniku ("dZ ziejów muzyki - barok. Jan Sebastian Bach" - strony 142-147) ze zwróceniem uwagi na twórczość Jana Sebastiana Bacha oraz na definicje polifonia i fuga. W zeszycie należy napisać krótką notatkę o tworczości Jana Sebastiana Bacha oraz o tym czym jest polifonia i fuga. Proszę posłuchać utworów kompozytora z linków ( www.youtube.com/watch?v=ZUA7FDQwe7U, www.youtube.com/watch?v=RUeJTVm5a9U" , www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY). Do ostatniego linka z utworem "Toccata i Fuga d-moll" proszę w zeszycie wykonać rysunek własnych wyobrażeń muzycznych.

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o pobranie karty pracy, zapoznanie się z jej treścią, oglądnięcie materiałów podanych w linkach na karcie, wypełnienie zadań i odesłanie imiennej karty pracy (imię, nazwisko ucznia oraz klasa) na adres email: isofix2@o2.pl
Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie nazw solmizacyjnych i literowych nut z poznanych zakresów: la (a) - la (a2)


Technika kl. 6 (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 01-08.04.2020
TEMAT: "Przyrządy pomiarowe. Wymiarowanie techniczne."
Proszę o wykonanie dwóch zadań znajdujących się w podręczniku na stronie 52 (To umiem - podsumowanie). Ćwiczenia proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym.

Termin realizacji zadań 26-31.03.2020
Proszę o zapoznanie się z treścią kart prac, uzupełnienie kart i odesłanie uzupełnionych na adres: isofix2@o2.pl
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o zapoznanie się z rozdziałem 4 (Wymiarowanie rysunków technicznych - strony 48-51) z działu II (Rysunek techniczny) podręcznika. Proszę o wykonanie w miarę możliwości następujących ćwiczeń w zeszycie przedmiotowym:
2 (przerysować do zeszytu dane figury z zachowaniem wymiarów i opisać zaznaczone wymiary) - strona 49,
3 (przerysować do zeszytu figurę znajdującą się pod przykładami i ją zwymiarować) - strona 50,
4 (przerysować do zeszytu 3 figury i dokończyć wymiarowanie) - strona 50.
Uwaga!
Jeżeli ktoś nie posiada książki w domu (została w szkole) proszę za pomocą komunikatorów internetowych dogadać się z koleżankami i kolegami z klasy/szkoły - kto ma książkę niech porobi zdjęcia stron i wyśle do osób które nie mają. Teraz jest odpowiedni moment na korzystanie z dobrodziejstw jakie daje nam technika cyfrowa i internet :)


Plastyka kl. 6a, 6b, 6c (p. Joanna Pac)

Termin realizacji zadań 31.03. - 03.04.2020
Materiały do pobrania"tutaj".

Termin realizacji zadań 17 - 27.03.2020
Proszę zapoznać się z cechami sztuki renesansowej na podstawie podręcznika: str.45 - 61, temat: ,,Spokój i harmonia." Polecenie: str.61(ustnie).


Religia kl. 6a (s. Agnieszka Krauz)

Zachęcam do obejrzenia: Trzyminutowy katechizm.


Wychowanie fizyczne kl. 6c - chłopcy (p. Damian Lic)

Termin realizacji 27 -31.03.2020
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji 17 -24.03.2020
Bądź aktywny w czasie wolnym!
Każdy chłopak z klasy sportowej, który skorzysta z podanego poniżej linku i udokumentuje w dowolny sposób swoją aktywność w czasie pobytu w domu, nagrodzony zostanie oceną cząstkową celującą z wychowania fizycznego.
Ćwiczenia wykonujemy w dniach 17.03-24.03 (sobota i niedziela dzień wolny).
Czas ćwiczeń - 10 minut dziennie. Ćwiczenia podczas kręcenia ruletką mogą się powtarzać.
Zakręć: "tutaj."


Wychowanie fizyczne kl. 6c - dziewczęta (p. Marta Hryniewska)

Termin realizacji 30.03 - 03.04.2020
Materiały do pobrania"tutaj".

Termin realizacji 23 -27.03.2020
1. Proszę o wykonanie w podanym terminie ćwiczeń (15minut) z poniższego linku:
" https://www.youtube.com/watch ".
Zestaw I szkoly podstawowe klasa V-VI- termin realizacji od 25.03.2020
2. "Sportowa krzyżówka".
Prześlij rozwiązania na mojego maila lub przez messengera. Zadanie jest dla chętnych (ocena 6 za aktywność) :)
3. https://www.facebook.com/watch.- do oglądnięcia.
4. "Biblioteka siatkarska". - do oglądnięcia, lekcja 03 odbicia górne i dolne.


Wychowanie fizyczne kl. 6a, 6b (p. Marta Stopyra)

Ćwiczenia przy muzyce.

Jakie są korzyści z aktywności fizycznej?

Materiały pomocnicze "butelkowy slalom" do pobrania"tutaj".

Zadanie domowe na ocenę "krzyżówka" do pobrania"tutaj".

Efektywny trening w domu - materiały do pobrania"tutaj".

Zadanie domowe na ocenę "krzyżówka" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "wyścig żółwi" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia rozciągające" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia domowe" do pobrania "tutaj".

Copyright: J. Sobuś