Strona główna

V a, b, c


Matematyka kl. 5b, 5c (p. Joanna Sobuś)

Termin realizacji zadań 25 - 27.03.2020
25.03
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym
Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 152 - 153 ćw. 1(może być wyliczone w pamięci), 3, 4, 5(proszę pamiętać, że o ile dodawać pisemne można wiele liczb, to odejmować pisemne można tylko po dwie).
Dla chętnych(nieobowiązkowe): można sobie poćwiczyć działania na ułamkach dziesiętnych na stronie: Matematyczne zoo
26.03
Proszę w dalszym ciągu utrwalać działania dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych. Proszę wykonać zadania z Zeszytu ćwiczeń s. 74 - 75 ćw. 1 - 7.
27.03
Proszę wykonać zadania z podręcznika s.153 ćw. 6 - 9.Dla chętnych: proszę wykonać zagadkę ze str. 153.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 ...
Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 144 - 145 ćw. 1-10 oraz zeszytu ćwiczeń strony 68 - 70.
Porównywanie ułamków dziesiętnych.Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 146 - 147 ćw. 1-4 oraz zeszytu ćwiczeń strona 71
Zamiany wyrażeń dwumianowych na ułamki dziesiętne.Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 149 - 150 ćw. 1-8 oraz zeszytu ćwiczeń strony 72 - 73.


Matematyka kl. 5a (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków dziesiętnych.
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Wyrażenia dwumianowane
Dodawanie, odejmowanie ułamków dziesiętnych
25.03.2020 Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 149 ćw. D, 1 oraz zeszytu ćwiczeń strona 72.
27.03.2020 Temat: Zamiana jednostek długości i masy.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 150 ćw. 4 - 5 oraz zeszytu ćwiczeń strona 73.
30.03.2020 Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 152 ćw. 1- 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona 74.
31.03.2020 Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 153 ćw. 4 - 8 oraz zeszytu ćwiczeń strona 75.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału związanego z figurami geometrycznymi przed zbliżającym się sprawdzianem, tj. zeszyt ćwiczeń strony 48-67 oraz podręcznik strony 104-139.
Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków dziesiętnych.
W celu wytłumaczenia zagadnień do zadań, które należy wykonać, proszę skorzystać z linków klasy równoległej.
Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 ...
Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 144 - 145 ćw. 1-10 oraz zeszytu ćwiczeń strony 68 - 70.
Porównywanie ułamków dziesiętnych.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 146 - 147 ćw. 1-4 oraz zeszytu ćwiczeń strona 71.


Język polski kl. 5c (p. Agnieszka Ciągło)

Termin realizacji zadań 25.03 - 08.04.2020
Przeczytać mity greckie zawarte w podręczniku oraz lekturę B. Prusa pt. "Katarynka".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przeczytać lekturę "Przygody Tomka Sawyera"; przypomnieć wiadomości o budowie wypowiedzenia.


Język polski kl. 5b (p. Katarzyna Wikiera)

Termin realizacji zadań do 27.03.2020
Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?
Proszę przeczytać mit - podr. str. 228-229, wykonać zadania pod tekstem: 1 i 4 pisemnie w zeszycie, 2 i 3- ustnie. Wysłane wcześniej karty pracy proszę uzupełnić i przesłać w terminie do 1 kwietnia na adres: kw@zszolynia.pl

Termin realizacji zadań do 26.03.2020
Proszę zapoznać się z treścią zadań domowych umieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Ponadto wysyłam do uzupełnienie karty pracy. Jeśli ktoś nie może ich wydrukować, proszę je przenieść i wypełnić w zeszycie przedmiotowym.
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".
Karta pracy do pobrania "tutaj".


Język polski kl. 5a(p. Katarzyna Nicpoń)

Zadania do wykonania na 30.03.20202
" Proszę przeczytać z podręcznika przypomnienia dotyczące wypowiedzeń s. 188-190. Ćwiczenia do wykonania w zeszycie: s. 188/Na rozgrzewkę, 188/2, 189/3,189/5, 190/6, dla chętnych 190/7; pozostałe ćwiczenia z tych stron wykonajcie ustnie ;)
Proszę przeczytać informacje z podręcznika s.191 i wykonać z tej strony "Na rozgrzewkę" i 1. (ustnie); 192/2,3,4 pisemnie w zeszycie.
W zeszycie proszę wykonać z podręcznika:
s.193/ Na rozgrzewkę (dla chętnych)
s. 194/1,2,3,5; s.195/7,8 (pisemnie)
194/4,6 (ustnie)

Termin realizacji zadań do 12 - 24.03.2020
Proszę przeczytać mity z podręcznika s.202-213. W miarę możliwości przygotować polecenia pod tekstem. Wybrane przez siebie zapisać w zeszycie.


Język angielski kl. 5b, 5c (p. Anna Sadecka)

Termin realizacji zagdnień 23 - 27.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę powtórzyć i utrwalić.
Vocabulary- słownictwo- podręcznik str ona 75.
Revision -powtórzenie-podręcznik strona 76, 77


Język angielski kl. 5a/5b - gr. II (p. Paulina Niemiec)

Zadania na 27.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."

Zadania na 26.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania: "tutaj."

Zadania na 12 - 25.03.2020
1. Bardzo proszę o powtórzenie materiału do sprawdzianu z rozdziału 5 (powtórzenie słownictwa - str. 75, czasownika BE w czasie przeszłym (WAS / WERE), wskazywania drogi).
2. Proszę o zrobienie w zeszycie przedmiotowym ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 z podręcznika - strony 76 - 77.
3. Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń - strony 46 - 49 ((i oczywiście proszę o uzupełnienie ewentualnych wcześniejszych braków).
4. Proszę o wykonanie projektu - kartki wielkanocnej z anglojęzycznymi życzeniami.
5. Zachęcam do korzystania ze strony https://www.gamestolearnenglish.com/


Język angielski kl. 5a - gr. I (p. Sławomir Kuras)

Zadania na 27.03.2020
Hello! Dzisiaj zapisujemy Subject: Past simple (czas przeszły)- czasowniki nieregularne. Na str. 84 w podręczniku czytamy (i odsłuchujemy) kreskówkę, a następnie przechodzimy do ćw. 2 (wybierz poprawną odpowiedź). Potem trzeba przepisać zdania z tabelki (pomarańczowej) na str.85. Można również obejrzeć filmik (instrukcja jak to zrobić jest na okładce zeszytu ćwiczeń po wewnętrznej stronie). Zauważcie, że tym razem do czasowników nieregularnych w czasie przeszłym nie dodajemy końcówki -ed. Trzeba je po prostu zapamiętać! Listę czasowników nieregularnych znajdziecie w załączniku (interesuje nas rubryka-past simple!). Teraz idziemy do ćw. 3 (w kreskówce odszukaj formę past simple czasowników podanych w ramce, zapisz je w zeszycie, np. go- WENT, a następnie odsłuchaj i powtórz wymowę). W zadaniu 5 trzeba uzupełnić zdania czasownikami z ramki. W ćwiczeniu 6 uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie past simple (lista czasowników nieregularnych do pobrania "tutaj.").

Zadania na 24 i 26.03.2020
Na 24. 03. Dzisiaj piszemy temat (Subject) ze str. 82- "She asked me to babysit". Czytamy tekst (możemy też odsłuchać-instrukcja na okładce podręcznika po wewnętrznej stronie) i robimy zad. 2 (kto to mówi i do kogo?) oraz przepisujemy wyrażenia z ćw.3 (tłumaczenia na str.89. Następnie przepisujemy tabelkę ze str.83 (pomarańczowa) oraz tabelkę LOOK! Zauważ jak zmieniają się czasowniki regularne w czasie przeszłym (past simple)! Jest to objaśnione na str.92 w zeszycie ćwiczeń (Lesson 6.2). Następnie robimy ćw. 6 (uzupełnij historię Harry'ego czasownikami z nawiasów zamieniając je na czas past simple) oraz ćw. 7 (uzupełnij tekst czasownikami z ramki w czasie past simple). Ponadto przepisz zdanie z ramki LOOK! (... ago znaczy ... temu) i wykonaj ćw. 8 (uzupełnij zdania wyrazami z ramki tak, aby były prawdziwe dla Ciebie).

Na 26.03. w zeszycie ćwiczeń na str. 51 wykonaj zadania 1,2,3 i 4 (korzystaj z podręcznika oraz zeszytu- temat z 24.03. W razie pytań piszcie na e-dziennik.

Zadania na 19.03.2020
Str. 81 (słówka w niebieskiej tabelce- tłumaczenia na str.89 do zeszytu), ćw. 2,3 i 4 oraz odpowiednio do tematu w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

Wytyczne na 20.03.2020
Zeszyt ćwiczeń, str. 46- ćw. 1-5 oraz str. 47- ćw. 3 i 4.


Biologia kl. 5a, 5b, 5c (p. Aneta Makiel-Dudek)

Zadania na kl. 5a (31.03.), kl. 5b, 5c (30.03.)
Materiały pomocnicze "Pęd. Budowa i funkcje łodygi." do pobrania: "tutaj."

Zadania na 23 - 24.03.2020
5a, 5b, 5c - Przypomnij sobie dotychczas poznane wiadomości. W ramach powtórzenia rozwiąż test: "Budowa i funkcje korzenia".

Termin realizacji zadań 12 - 22.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".


Informatyka kl. 5a, 5b, 5c (p. Łukasz Dudek)

Termin realizacji zadań 16 - 27.03.2020
Wykonajcie prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia według poniższych wskazówek:
1. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł prezentacji, swoje imię, nazwisko i klasę.
2. Prezentację wykonaj z 10-15 slajdów.
3. Wykorzystaj: tekst, obraz, ozdobny napis WordArt, wykresy, cliparty, itp.
4. Wstaw przejścia i animacje między slajdami.
5. Dobierz kolory, wielkość czcionki, tło aby prezentacja była czytelna i przejrzysta.
6. Wykonaną prezentację zapisz do pliku i wyślij na adres e-mail: dudek.lukaszsp@gmail.com lub przynieś do szkoły na pendrive po wznowieniu zajęć edukacyjnych.
7. Prezentacje będą ocenione.
Jeśli nie macie programu Microsoft PowerPoint możecie skorzystać z darmowego pakietu LibreOffice w którym znajdziecie program Impress do tworzenia prezentacji multimedialnych. Do pobrania ze strony:https://www.libreoffice.org/download/download/


Historia kl. 5 (p. Aurelia Bem - Wróbel)

Zadania na tydzień :23.03-27.03
5A - Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje :Epoka rycerzy ,Średniowieczne miasto i wieś oraz Kościół w średniowieczu. Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym należało wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej przeczytanej lekcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie zaległości.
Przeczytaj lekcję Sztuka średniowiecza ze str.153 podręcznika. Dokładnie obejrzyj infografiki z tej lekcji. Napisz w zeszycie 5 cech stylu romańskiego i 5 cech stylu gotyckiego - w tym celu wykorzystaj infografiki ze str.154 i 155.

5B-Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje : Kościół w średniowieczu ,Sztuka średniowiecza i Zanim powstała Polska. Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym należało wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej lekcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie zaległośći .
Ze str.158 podręcznika wykonaj w zeszycie ćw.6.Przeczytaj lekcję : Mieszko I i początki Polski. Zrób w zeszycie na kolorowo zapis : 966 - chrzest Polski. Obejrzyj materiały do tej lekcji ze strony naszego zespołu szkół w zakładce : zdalne nauczanie.

5C-Do dnia 25.03 powinieneś już przeczytać następujące lekcje : Sztuka średniowiecza ,Zanim powstała Polska oraz Mieszko I i początki Polski .Przypominam Ci że w zeszycie przedmiotowym należało wykonać po 1 dowolnym ćwiczeniu z każdej lekcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś masz czas na nadrobienie zaległości.
Zrób w zeszycie na kolorowo wpis : 966 -chrzest Polski oraz 1000 r - zjazd w Gnieźnie.
Przeczytaj lekcję : Panowanie Bolesława Chrobrego i wykonaj ćwiczenie 2 z podr .str.174.


Geografia kl. 5a, 5b, 5c (p. Małgorzata Grabarz-Ilasz)

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020
Karta pracy "Obserwatora pogody" do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 22.03.2020
Karta pracy "Pierwsze podróże geograficzne " do pobrania "tutaj".


Muzyka kl. 5 (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o pobranie karty pracy, zapoznanie się z jej treścią, oglądnięcie materiałów podanych w linkach na karcie, wypełnienie zadań i odesłanie imiennej karty pracy (imię, nazwisko ucznia oraz klasa) na adres email: isofix2@o2.pl
5a, 5b -Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".
5c -Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie nazw solmizacyjnych i literowych nut z poznanych zakresów: la (a) - fa (f2)


Technika kl. 5 (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 26-31.03.2020
Proszę o zapoznanie się z treścią kart prac, uzupełnienie kart i odesłanie uzupełnionych na adres: isofix2@o2.pl
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o zapoznanie się z rozdziałem 1 (Zdrowie na talerzu - strony 64-67) z działu III (ABC zdrowego życia) podręcznika. Przeczytać informacje dotyczące zapotrzebowania energetycznego organizmu, tabelę kaloryczności produktów spożywczych, piramidę zdrowego żywienia i w zeszycie przedmiotowym w miarę możliwości ułożyć własny dzienny jadłospis zawierający odpowiednią liczbę posiłków wraz z zawartością i liczbą dostarczanych kalorii.
Uwaga!
Jeżeli ktoś nie posiada książki w domu (została w szkole) proszę za pomocą komunikatorów internetowych dogadać się z koleżankami i kolegami z klasy/szkoły - kto ma książkę niech porobi zdjęcia stron i wyśle do osób które nie mają. Teraz jest odpowiedni moment na korzystanie z dobrodziejstw jakie daje nam technika cyfrowa i internet :)


Plastyka kl. 5a, 5b, 5c (p. Joanna Pac)

Termin realizacji zadań 16 - 27.03.2020
Podręcznik str.70 - 77, tekst ,,Okiem architekta." Na podstawie przeczytanego tekstu, proszę zastanowić się: dlaczego antyczne kolumny, łuki, kopuły podobają się i inspirują architektów do dziś?
Ćwiczenie plastyczne: ,,Mój łuk triumfalny" (dotyczy jakiegoś ważnego wydarzenia z życia), technika: rysunek kredką lub ołówkiem.


Religia kl. 5a, 5b, 5c (s. Agnieszka Krauz)

Zachęcam do obejrzenia: Trzyminutowy katechizm.


Wychowanie fizyczne kl. 5c - chłopcy (p. Damian Lic)

Termin realizacji 27 -31.03.2020
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Bądź aktywny w czasie wolnym!
Każdy chłopak z klasy sportowej, który skorzysta z podanego poniżej linku i udokumentuje w dowolny sposób swoją aktywność w czasie pobytu w domu, nagrodzony zostanie oceną cząstkową celującą z wychowania fizycznego.
Ćwiczenia wykonujemy w dniach 17.03-24.03 (sobota i niedziela dzień wolny).
Czas ćwiczeń - 10 minut dziennie. Ćwiczenia podczas kręcenia ruletką mogą się powtarzać.
Zakręć: "tutaj."


Wychowanie fizyczne kl. 5c - dziewczęta (p. Marta Hryniewska)

Termin realizacji 23 -27.03.2020
1. Proszę o wykonanie w podanym terminie ćwiczeń (15minut) z poniższego linku:
" https://www.youtube.com/watch ".
Zestaw I szkoly podstawowe klasa V-VI- termin realizacji od 25.03.2020
2. "Sportowa krzyżówka".
Prześlij rozwiązania na mojego maila lub przez messengera. Zadanie jest dla chętnych (ocena 6 za aktywność) :)
3. https://www.facebook.com/watch.- do oglądnięcia.
4. "Biblioteka siatkarska". - do oglądnięcia, lekcja 03 odbicia górne i dolne.


Wychowanie fizyczne kl. 5b - gr. I (p. Marta Stopyra)

Zadanie domowe na ocenę "krzyżówka" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "wyścig żółwi" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia rozciągające" do pobrania "tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia domowe" do pobrania "tutaj".


Wychowanie fizyczne kl. 5a - grupa I(p. Marta Hryniewska)

Termin realizacji 23 -27.03.2020
1. Proszę o wykonanie w podanym terminie ćwiczeń (10 minut) z poniższego linku:
" https://www.youtube.com/watch ".
Zestaw I szkoly podstawowe klasa V-VI- termin realizacji od 25.03.2020
2. "https://www.youtube.com/watch?v=cJkXF8S6AX8". - nagraj własny filmik (pokaż jak wykonujesz pokazane przez chłopców ćwiczenia). Prześlij go na mojego maila lub przez messengera. Zadanie jest dla chętnych ( zostaną nagrodzeni oceną 6 za aktywność) :)
3. Sportowa krzyżówka. Prześlij rozwiązania na mojego maila lub przez messengera. Zadanie jest dla chętnych (zostaną nagrodzeni oceną 6 za aktywność) :)

Copyright: J. Sobuś