Strona główna

IV


Informuję o możliwości spotkania i porozmawiania z wychowawcą.
Lekcja odbędzie się online w czwartek - godzina 10:00 - 10.30. Będzie dobrze jak dołączy choćby kilka osób. Zapraszam na spotkanie. Może się uda.
Aby dołączyć do spotkania należy wejść w link:
https://us04web.zoom.us/j/2380394871
Wyłączyć okno pobierania pliku (aby uniknąć pobierania programu), a następnie nacisnąć " join from your browser "


Język polski(p. Agnieszka Ciągło)

Termin realizacji zadań 25.03 - 08.04.2020
Przeczytać tekst zawarty w podręczniku z rozdziału "Co jest w życiu ważne?" s. 249 - 280.
Pisownia wyrazów z ch i h - podręcznik s. 239 - 245. Wykonać ćwiczenia z podręcznika.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przeczytać baśnie zawarte w podręczniku; utrwalić formy zaproszenia i wiadomości o przyimku.


Matematyka (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków zwykłych.
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Porównywanie ułamków zwykłych
Rozszerzanie i skracanie ułamków
25. 03.2020 Temat: Porównywanie ułamków o równych licznikach i mianownikach.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 161 ćw. 1 - 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona62.
27. 03.2020 Temat: Porównywanie ułamków.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 161 - 163 ćw. 4, 6 - 9oraz zeszytu ćwiczeń strona 63.
30. 03.2020 Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 165 ćw. 1 - 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona 64.
31. 03.2020 Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków - ćwiczenia.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 244 - 245 ćw. 68 - 70 oraz zeszytu ćwiczeń strona 65.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału związanego z figurami geometrycznymi przed zbliżającym się sprawdzianem, tj. zeszyt ćwiczeń strony 36-53 oraz podręcznik strony 112-144.
Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków zwykłych.
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
https://youtu.be/ZWClQq520Zk
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 153 - 155 ćw. 1-13; strony 156-157 ćw. 1-6; strony158-159 ćw. 1-5 oraz zeszytu ćwiczeń strony 56-61.


Informatyka (p. Łukasz Dudek)

Zagadnienia są do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 16 - 27.03.2020
Wykonajcie prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia według poniższych wskazówek:
1. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł prezentacji, swoje imię, nazwisko i klasę.
2. Prezentację wykonaj z 10-15 slajdów.
3. Wykorzystaj: tekst, obraz, ozdobny napis WordArt, wykresy, cliparty, itp.
4. Wstaw przejścia i animacje między slajdami.
5. Dobierz kolory, wielkość czcionki, tło aby prezentacja była czytelna i przejrzysta.
6. Wykonaną prezentację zapisz do pliku i wyślij na adres e-mail: dudek.lukaszsp@gmail.com lub przynieś do szkoły na pendrive po wznowieniu zajęć edukacyjnych.
7. Prezentacje będą ocenione.
Jeśli nie macie programu Microsoft PowerPoint możecie skorzystać z darmowego pakietu LibreOffice w którym znajdziecie program Impress do tworzenia prezentacji multimedialnych. Do pobrania ze strony:https://www.libreoffice.org/download/download/


Muzyka (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 01-08.04.2020
TEMAT: "Wielkanoc. Tradycje wielkanocne - zwyczaje i obrzędy."
Proszę o zapoznanie się z rozdziałem 24 w podręczniku ("Wielkanoc" - strony 99-101) ze zwróceniem uwagi na zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne. W zeszycie należy wymienić znane zwyczaje i tradycje wielkanocne. Proszę posłuchać utworu muzycznego J.F. Haendel pt. "Alleluja" z oratorium "Mesjasz" (link do utworu: www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY ), a także w linku do pobrania znajdują się pliki dźwiękowe z piosenką z podręcznika pt. "Wielkanocna piosenka" (proszę posłuchać wersji ze śpiewem i później spróbować samodzielnie zaśpiewać do wersji z akompaniamentem).
"Wielkanocna piosenka śpiew"
"Wielkanocna piosenka akompaniament"

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o pobranie karty pracy, zapoznanie się z jej treścią, oglądnięcie materiałów podanych w linkach na karcie, wypełnienie zadań i odesłanie imiennej karty pracy (imię, nazwisko ucznia oraz klasa) na adres email: isofix2@o2.pl
Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie nazw solmizacyjnych i literowych nut z poznanych zakresów: do (c1) - do (c2)


Technika (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 01-08.04.2020
TEMAT: "Makieta skrzyżowania."
Proszę o rozwiązanie ćwiczeń znajdujących się w podręczniku na stronach 54-57 (z którymi mieliście się zapoznać wcześniej), dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach drogowych. Rowiązania ćwiczeń (2, 3, 4, 5, 6 oraz rebus) proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym do techniki.

Termin realizacji zadań 26-31.03.2020
Proszę o zapoznanie się z treścią kart prac, uzupełnienie kart i odesłanie uzupełnionych na adres: isofix2@o2.pl
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie materiału dotyczącego znajomości znaków drogowych, sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, manewrów drogowych, zasady prawej ręki ,kolejności interpretacji sygnałów i znaków drogowych (osoby kierujące ruchem, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, zasada prawej ręki). Po powrocie do szkoły będziemy omawiać skrzyżowania drogowe (kto ma pierwszeństwo przejazdu) - można się z nimi zapoznać (podręcznik strony 54-57).
Uwaga!
Jeżeli ktoś nie posiada książki w domu (została w szkole) proszę za pomocą komunikatorów internetowych dogadać się z koleżankami i kolegami z klasy/szkoły - kto ma książkę niech porobi zdjęcia stron i wyśle do osób które nie mają. Teraz jest odpowiedni moment na korzystanie z dobrodziejstw jakie daje nam technika cyfrowa i internet :)


Wychowanie fizyczne (p. Marta Stopyra)

Ćwiczenia przy muzyce.

Jakie są korzyści z aktywności fizycznej?

Materiały pomocnicze "butelkowy slalom" do pobrania"tutaj".

Efektywny trening w domu - materiały do pobrania"tutaj".

Zadanie domowe na ocenę "krzyżówka" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "wyścig żółwi" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia rozciągające" do pobrania "tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia domowe" do pobrania "tutaj".


Przyroda (p. Zofia Szpila)

Wytyczne na 02.04.2020
Sprawdzian wiadomości z działu 5 "Odkrywamy tajemnice zdrowia"
Poniżej link do testu :https://www.flexiquiz.com/SC/N/8eaa1e50-7f67-493d-8b84-004e9d5207f3

Wytyczne na 30.03.2020
Proszę o powtórzenie sobie treści zakończonego działu 5. Napiszemy sprawdzian online, który ma ograniczony czas na rozwiązanie. Przygotuję Wam takie ćwiczenie na próbę, aby sprawdzić czy wszyscy mają taką możliwość i czy nie będzie problemów z jego wykonaniem, do środy będziecie mieć na to czas.
Proszę w ramach nowego tematu "Co to jest krajobraz" wykonać zadania 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń.

Wytyczne na 26.03.2020
Proszę w ramach podsumowania działu 5 "Odkrywamy tajemnice zdrowia" przeczytać w podręczniku str. 135-136, następnie wykonać w Zeszycie ćwiczeń polecenia ze str. 83-85.

Zadania na 19.03.2020
Proszę zapoznać się: podręcznik „Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach”
Proszę wykonać zadania 1-7 ze str. 78-80

Wytyczne na 23.03.2020
"Uzależnienia są groźne"
a/ Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika "Uzależnienia są groźne"
b/ Proszę wykonać zadania 1,3,4 (str. 81-82)
c/ Dla chętnych za zgodą i pod nadzorem dorosłych wykonanie doświadczenia - zadanie 2.


Język angielski(p. Sławomir Kuras)

Zadania na 03.04.2020
Hello class! How are you? Proszę zapisać dzisiejszy Subject: Unit 5- revision (vocabulary and grammar). Dzisiaj powtórzenie wiadomości z rozdziału 5! Otwieramy podręcznik na stronie76 i robimy zad.1 (spójrz na obrazek i uzupełnij czasowniki 1-9 (słownik na stronie 75- Lesson 5.1). w zadaniu 2 należy uzupełnić wyrażenia czasownikami: make, play, ride (słownik na stronie 75- Lesson 5.2). Teraz gramatyka! W zadaniu 3 trzeba napisać zdania z wyrazami CAN (potrafić) lub CAN'T (nie potrafić) oraz AND (i) lub BUT (ale) jak w przykładzie 1- jak jest "fajka" to używamy CAN, a jak "krzyżyk" to używamy CAN'T. W zdaniach gdzie są dwie "fajki" lub dwa "krzyżyki" używamy AND, a w zdaniach, gdzie są różne znaczki używamy BUT. Następnie trzeba odsłuchać zdań w zadaniu 5 i powtórzyć je kilka razy. kolejno w zad. 7 trzeba ułożyć dialog w poprawnej kolejności i napisać go do zeszytu. I ostatnie ćwiczonko 8- w zeszycie uzupełnijcie zdania wyrazami CAN lub CAN'T (co potrafisz, a czego nie potrafisz robić). Bye!

Zadania na 01.04.2020
Hello Students! Zapiszcie Subject: Unit 5- listening and writing. Znajdujemy się na stronie 74 w podręczniku przy poleceniu 1. Trzeba dopasować zdjęcia 1-4 do zajęć pozaszkolnych a-d. W zadaniu 2 słuchamy wypowiedzi czwórki dzieci (nagranie 2.54) i w zeszycie należy dopasować osoby 1-4 do zajęć pozaszkolnych a-d z ćwiczenia 1 (PRZYPOMINAM, ŻE INSTRUKCJA JAK ODSŁUCHAĆ NAGRANIA JEST NA OKŁADCE PODRĘCZNIKA PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE!). Następnie jeszcze raz słuchamy nagrania 2.54 (zadanie 3) i w zeszycie uzupełniamy zdania cyferką lub czasownikiem (z niebieskiej ramki na stronie 67). Pod zadaniem 5 w czerwonej ramce przedstawione są dwa wyrazy, które służą jako łączniki części zdań; AND to "i" a BUT to"ale". Proszę przepisać zdania z czerwonej ramki i uzupełnić zdania w ćwiczeniu 6 wyrazami AND lub BUT. Powtórzcie sobie słówka z niebieskich ramek: str 67 i 69! BYE! BYE!

Zadania na 24 - 25.03.2020
Na 24. 03. Dzisiaj zajmiemy się tematem na str.70 w podręczniku. Do zeszytu piszemy- Subject: Thank you Superdug! Pod tematem wykonujemy polecenie 3 (czytając kreskówkę uzupełnij zdania jednym wyrazem). Kreskówkę można odsłuchać (instrukcja na okładce podręcznika-po wewnętrznej stronie). Następnie trzeba przepisać tabelkę (pomarańczową) ze str.71 do zeszytu i wykonać ćw.4 (ułóż pytania z podanych wyrazów i odpowiedz na nie) oraz 5 (patrząc na kreskówkę napisz pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów). Ponadto w zeszycie ćwiczeń na str.44 należy zrobić ćw.1,2,3 i 5. W razie pytań proszę pisać na e-dziennik.

Na 25.03. Subject: Let's do something fun! robimy polecenie 1- przeczytaj dialog (można go też odsłuchać) i wybierz co decydują się robić przyjaciele. Następnie przepisz wyrażenia z ćw. 2 (tłumaczenia na str.75-można odsłuchać) i wykonaj zadanie 3 (uzupełnij zdania jednym wyrazem) oraz 4 (wybierz poprawną odpowiedź) i 5. Ponadto w zeszycie ćwiczeń-zadania 1,2,3 i 4.

Zadania na 20.03.2020
Zeszyt ćwiczeń, strona 42- ćw. 1-4 oraz str.43, ćw.1-4.


Historia (p. Aurelia Bem - Wróbel)

Zadania na 3.04.2020
1.Zapisz w zeszycie temat : XVII wiek - stulecie wojen.
2.Przeczytaj treść lekcji z podr.na str.80-84 .
3.Zrób pod tematem następujący wpis : Przez cały wiek XVII Polska prowadziła liczne wojny ze Szwecją ,Turcją i Rosją. Podczas tych wojen najsłynniejsza była bitwa pod Wiedniem w 1683 roku którą wygrał król Polski -Jan III Sobieski .
4.Wykonaj ćwiczenie 1 z podr.na str.84.

Zadania na tydzień 23.03-27.03.
Wykonaj w zeszycie ćw.4 z Podsumowania na str.74.
Przeczytaj lekcję : Jan Zamoyski -druga osoba po królu.Do tej lekcji wykonaj w zeszycie ćw.2 ze str.79.


Plastyka (p. Joanna Pac)

Zadania na 30.03.2020
Proszę przeczytać tekst ,,Kompozycja rytmiczna'' podr.str.46 - 48. Wysyłam do uzupełnienia kartę pracy. Jeśli ktoś nie może wydrukować, proszę przenieść ćwiczenie na kartkę z bloku rysunkowego. Proszę o przesłanie karty pracy oraz rysunku drzewa (poprzednia lekcja) na adres : pacjoanna12@gmail.com
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 16 - 25.03.2020
Podręcznik str.43 - 45, tekst ,,Kompozycja symetryczna." Zadanie plastyczne: realistyczny rysunek drzewa (bez liści), technika: rysunek ołówkiem.

Copyright: J. Sobuś