Strona główna

IV


Język polski(p. Agnieszka Ciągło)

Termin realizacji zadań 25.03 - 08.04.2020
Przeczytać tekst zawarty w podręczniku z rozdziału "Co jest w życiu ważne?" s. 249 - 280.
Pisownia wyrazów z ch i h - podręcznik s. 239 - 245. Wykonać ćwiczenia z podręcznika.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Przeczytać baśnie zawarte w podręczniku; utrwalić formy zaproszenia i wiadomości o przyimku.


Matematyka (p. Teresa Łuksik)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału z poprzedniego tygodnia. Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków zwykłych.
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
Porównywanie ułamków zwykłych
Rozszerzanie i skracanie ułamków
25. 03.2020 Temat: Porównywanie ułamków o równych licznikach i mianownikach.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 161 ćw. 1 - 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona62.
27. 03.2020 Temat: Porównywanie ułamków.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 161 - 163 ćw. 4, 6 - 9oraz zeszytu ćwiczeń strona 63.
30. 03.2020 Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strona 165 ćw. 1 - 3 oraz zeszytu ćwiczeń strona 64.
31. 03.2020 Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków - ćwiczenia.
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 244 - 245 ćw. 68 - 70 oraz zeszytu ćwiczeń strona 65.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o utrwalenie materiału związanego z figurami geometrycznymi przed zbliżającym się sprawdzianem, tj. zeszyt ćwiczeń strony 36-53 oraz podręcznik strony 112-144.
Następnie proszę opracować nowe zagadnienia z ułamków zwykłych.
Przesyłam linki stron na których wytłumaczone są zagadnienia do zadań, które należy wykonać.
https://youtu.be/ZWClQq520Zk
Proszę przerobić zadania z podręcznika strony 153 - 155 ćw. 1-13; strony 156-157 ćw. 1-6; strony158-159 ćw. 1-5 oraz zeszytu ćwiczeń strony 56-61.


Informatyka (p. Łukasz Dudek)

Termin realizacji zadań 16 - 27.03.2020
Wykonajcie prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia według poniższych wskazówek:
1. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł prezentacji, swoje imię, nazwisko i klasę.
2. Prezentację wykonaj z 10-15 slajdów.
3. Wykorzystaj: tekst, obraz, ozdobny napis WordArt, wykresy, cliparty, itp.
4. Wstaw przejścia i animacje między slajdami.
5. Dobierz kolory, wielkość czcionki, tło aby prezentacja była czytelna i przejrzysta.
6. Wykonaną prezentację zapisz do pliku i wyślij na adres e-mail: dudek.lukaszsp@gmail.com lub przynieś do szkoły na pendrive po wznowieniu zajęć edukacyjnych.
7. Prezentacje będą ocenione.
Jeśli nie macie programu Microsoft PowerPoint możecie skorzystać z darmowego pakietu LibreOffice w którym znajdziecie program Impress do tworzenia prezentacji multimedialnych. Do pobrania ze strony:https://www.libreoffice.org/download/download/


Muzyka (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 25 - 31.03.2020
Proszę o pobranie karty pracy, zapoznanie się z jej treścią, oglądnięcie materiałów podanych w linkach na karcie, wypełnienie zadań i odesłanie imiennej karty pracy (imię, nazwisko ucznia oraz klasa) na adres email: isofix2@o2.pl
Materiały pomocnicze i karty pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie nazw solmizacyjnych i literowych nut z poznanych zakresów: do (c1) - do (c2)


Technika (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 26-31.03.2020
Proszę o zapoznanie się z treścią kart prac, uzupełnienie kart i odesłanie uzupełnionych na adres: isofix2@o2.pl
Karta pracy do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020
Proszę o powtórzenie i utrwalenie materiału dotyczącego znajomości znaków drogowych, sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, manewrów drogowych, zasady prawej ręki ,kolejności interpretacji sygnałów i znaków drogowych (osoby kierujące ruchem, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, zasada prawej ręki). Po powrocie do szkoły będziemy omawiać skrzyżowania drogowe (kto ma pierwszeństwo przejazdu) - można się z nimi zapoznać (podręcznik strony 54-57).
Uwaga!
Jeżeli ktoś nie posiada książki w domu (została w szkole) proszę za pomocą komunikatorów internetowych dogadać się z koleżankami i kolegami z klasy/szkoły - kto ma książkę niech porobi zdjęcia stron i wyśle do osób które nie mają. Teraz jest odpowiedni moment na korzystanie z dobrodziejstw jakie daje nam technika cyfrowa i internet :)


Wychowanie fizyczne (p. Marta Stopyra)

Zadanie domowe na ocenę "krzyżówka" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "wyścig żółwi" do pobrania"tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia rozciągające" do pobrania "tutaj".

Materiały pomocnicze "ćwiczenia domowe" do pobrania "tutaj".


Przyroda (p. Zofia Szpila)

Wytyczne na 26.03.2020
Proszę w ramach podsumowania działu 5 "Odkrywamy tajemnice zdrowia" przeczytać w podręczniku str. 135-136, następnie wykonać w Zeszycie ćwiczeń polecenia ze str. 83-85.

Zadania na 19.03.2020
Proszę zapoznać się: podręcznik „Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach”
Proszę wykonać zadania 1-7 ze str. 78-80

Wytyczne na 23.03.2020
"Uzależnienia są groźne"
a/ Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika "Uzależnienia są groźne"
b/ Proszę wykonać zadania 1,3,4 (str. 81-82)
c/ Dla chętnych za zgodą i pod nadzorem dorosłych wykonanie doświadczenia - zadanie 2.


Język angielski(p. Sławomir Kuras)

Zadania na 24 - 25.03.2020
Na 24. 03. Dzisiaj zajmiemy się tematem na str.70 w podręczniku. Do zeszytu piszemy- Subject: Thank you Superdug! Pod tematem wykonujemy polecenie 3 (czytając kreskówkę uzupełnij zdania jednym wyrazem). Kreskówkę można odsłuchać (instrukcja na okładce podręcznika-po wewnętrznej stronie). Następnie trzeba przepisać tabelkę (pomarańczową) ze str.71 do zeszytu i wykonać ćw.4 (ułóż pytania z podanych wyrazów i odpowiedz na nie) oraz 5 (patrząc na kreskówkę napisz pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów). Ponadto w zeszycie ćwiczeń na str.44 należy zrobić ćw.1,2,3 i 5. W razie pytań proszę pisać na e-dziennik.

Na 25.03. Subject: Let's do something fun! robimy polecenie 1- przeczytaj dialog (można go też odsłuchać) i wybierz co decydują się robić przyjaciele. Następnie przepisz wyrażenia z ćw. 2 (tłumaczenia na str.75-można odsłuchać) i wykonaj zadanie 3 (uzupełnij zdania jednym wyrazem) oraz 4 (wybierz poprawną odpowiedź) i 5. Ponadto w zeszycie ćwiczeń-zadania 1,2,3 i 4.

Zadania na 20.03.2020
Zeszyt ćwiczeń, strona 42- ćw. 1-4 oraz str.43, ćw.1-4.


Historia (p. Aurelia Bem - Wróbel)

Zadania na tydzień 23.03-27.03.
Wykonaj w zeszycie ćw.4 z Podsumowania na str.74.
Przeczytaj lekcję : Jan Zamoyski -druga osoba po królu.Do tej lekcji wykonaj w zeszycie ćw.2 ze str.79.


Plastyka (p. Joanna Pac)

Termin realizacji zadań 16 - 25.03.2020
Podręcznik str.43 - 45, tekst ,,Kompozycja symetryczna." Zadanie plastyczne: realistyczny rysunek drzewa (bez liści), technika: rysunek ołówkiem.

Copyright: J. Sobuś