Strona główna

III a b


Edukacja Wczesnoszkolna

Termin realizacji zadań 25 - 27.03.2020

Środa - 25.03:
Zadanie 1: Obejrzyjcie filmik : Wędrówki Skrzata Borówki -odc.3 - łąka. Następnie prześlijcie odpowiedzi na pytania jako załącznik na adres: beataw1@poczta.onet.pl :
1. Od kogo Skrzat Borówka dostał zaproszenie?
2.Jakie są ulubione owady Skrzata Borówki?
3.Jaki ptak siedział na ostach?
4.Jakie największe zwierzę wypatrzył Skrzat?
Zadanie 2: Wykonajcie pracę plastyczną (technika dowolna) pt. "Wiosna na polu".
Czwartek - 26.03:
Zadanie 1: Skorzystajcie ze strony : Matematyczne zoo w spisie po lewej stronie proszę wybrać : działania pisemne , następnie: dodawanie pisemne poziom A, oraz odejmowanie pisemne poziom A. Jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem sposobu wykonywania działań pisemnych proszę o informację na maila, prześlę dodatkowe wyjaśnienia.
Zadanie 2: Rozwiążcie test ortograficzny - do pobrania "tutaj."
Piątek - 27.03:
Zadanie 1: Przypomnijcie sobie jakie poznaliśmy jednostki miar - długości, masy, czasu, pieniędzy. Zapiszcie te informacje w zeszycie do edukacji matematycznej.
Zadanie 2: Przypomnijcie wiadomości o poznanych częściach mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki) . Napiszcie w zeszycie opowiadanie pt. " Nadeszła wiosna" używając w nim poznane części mowy.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020

Edukacja matematyczna:
1. Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000 - budżet domowy.
Podręcznik s.34, zeszyt ćwiczeń s.26-27,
2. Numeracyjne przypadki dodawania w zakresie 1000.
Podręcznik s.35, zeszyt ćwiczeń s.28
3. Numeracyjne przypadki odejmowania w zakresie 1000.
Podręcznik s.39, zeszyt ćwiczeń s.31;
4. Dodawanie liczb trzycyfrowych w zakresie 100 bez przekraczania progów…
Podręcznik s.42, zeszyt ćwiczeń s.34,
5. Odejmowanie liczb trzycyfrowych w zakresie 1000 bez przekraczania progów…
Podręcznik s.43, zeszyt ćwiczeń s.35
6. Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu setkowego.
Podręcznik s.47, zeszyt ćwiczeń s.38.
Edukacja polonistyczna:
1. Do wykonania w ćwiczeniach na stronach: 25, 29, 30, 32, 36, 40.
2. Systematyczne czytanie, w tym teksty w podręczniku na stronach: 30-31,36-37,40.
3. Przeczytać lekturę "Dzieci z Bullerbyn". W przypadku braku dostępu do książki można skorzystać z audiobooku na YouTube. (Dzieci z Bullerbyn.Audiobook.tata czyta.(44/44))
Edukacja przyrodnicza:
1. Zwierzęta żyjące na polach i łąkach. Podręcznik s.46, zeszyt ćwiczeń s.37.
2. Rośliny zbożowe uprawiane w Polsce. Podręcznik s.48-49, zeszyt ćwiczeń s.39
3. Rośliny okopowe, oleiste i włókniste uprawiane w Polsce. Podręcznik s.50-51.
Edukacja informatyczna:
Proszę przygotować prezentację PowerPoint pt. "Zwierzęta pól i łąk". Przesłać jako załącznik na adres: beataw1@poczta.onet.pl.


Język angielski kl. 3a, 3b (p. Anna Sadecka)

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020

Karty pracy do pobrania: "tutaj."

Proszę korzystać z programu do nauki języka angielskiego: https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary.htm


Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna kl. 3a, 3b (p. Marta Stopyra)

Zadania na 30.03.- 03.04.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".

Zadania na 12 - 29.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".


Rytmika kl. 3a, 3b (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 25.03 - 11.04.2020

Materiały pomocnicze do pobrania: "tutaj."

Copyright: J. Sobuś