Strona główna

II a b


Edukacja Wczesnoszkolna

Termin realizacji zadań 25 - 27.03.2020

ŚRODA 25.03
Zadanie 1. Przeczytajcie wiersz z podręcznika "Ja i moja szkoła na nowo" s.54 oraz informacje zamieszczone na s.55. Spróbujcie ustnie opisać wygląd bociana.
Zadanie 2. W zeszycie ćwiczeń "Ja i moja Szkoła na nowo" wykonajcie zadania 1-3 ze strony 43.
Zadanie 3. Przeczytajcie słowa piosenki pt "Powrót bocianów". Zastanówcie się:
- O czym jest piosenka?
- Jaki jest jej nastrój?
- Z ilu zwrotek się skła-da?
- Czy ma refren?
Zadanie 4. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 s.46 oraz zapiszcie w zeszycie zadania 1-3 ze strony 52 z podręcznika.

CZWARTEK 26.03
Zadanie 1. Z podręcznika ze strony 56 wykonajcie zadania 1-6 i zapiszcie w zeszycie.
Zróbcie zadanie 1 i 2 na s.50 w zeszycie ćwiczeń.
Zadanie 2. Przeczytajcie informacje z podręcznika na s.58 i zastanówcie się:
- Jaki to jest ptak i czym on się charakteryzuje?
- Jak zbudowane jest piórko ptaka?
- Co oznacza powiedzenie " lekki jak piórko"?
- Czy wszystkie ptaki potrafią latać?
Zadanie 3. Na s.59 w podręczniku przeczytajcie zasady pisowni wyrazów z dwuznakiem "ch" wymiennym na "sz".
W zeszycie ćwiczeń na s.52 zróbcie zadania 1-4.

PIĄTEK 27.03
Zadanie 1. Zróbcie zadania: Podręcznik "Ja i moja szkoła na no-wo"- zadania 1-3 s.57. Zeszyt ćwiczeń zadania 1-4 s.51.
Zadanie 2. Przeczytajcie wiersz pt "Legenda o królowej Bonie i bocianach" z podręcznika ze strony 60. Zastanówcie się:
- O czym jest ten wiersz?
- Wymieńcie bohaterów wiersza?
Spróbujcie ustnie lub pi-semnie w zeszycie utworzyć legendę o bocianach na podstawie wiersza.
Zadanie 3. Wykonajcie zadania:
- podręcznik s.61 zad 1 i 2
- zeszyt ćwiczeń s.53 zad 1-3.

Termin realizacji zadań 12 - 24.03.2020

Dzieci wszystkich klas drugich, w czasie przerwy w zajęciach szkolnych, zobowiązuje się do systematycznego czytania, doskonalenia tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100 oraz wykonania zadań w zeszycie ćwiczeń ( część 4 ) do str.41 i w podręczniku do str.47.
Proszę korzystać z programu do nauki matematyki: Matematyczne zoo
Zachęcamy do obejrzenia bajek o funkcjonowaniu ciała człowieka:
Było sobie życie - Krew
Było sobie życie - Układ pokarmowy - kubki smakowe


Język angielski kl. 2b (p. Anna Sadecka)

Termin realizacji zadań 23 - 27.03.2020

Karty pracy do pobrania: "tutaj."
Proszę korzystać z programu do nauki języka angielskiego: https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary.htm


Język angielski kl. 2a (p. Paulina Niemiec)

Zadania na 26.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".

Termin realizacji zadań 23 - 25.03.2020
1. Bardzo proszę o utrwalenie słownictwa z rozdziału 4 (nazwy pokoi oraz mebli, przyimki miejsca - w, na, pod, obok) - słownictwo do rozdziału jest podane w zeszycie ćwiczeń str. 79.
2.Proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń - strony 32, 33, 74 (i o uzupełnienie ewentualnych wcześniejszych braków w ćwiczeniach strony 26 - 31).
3.Proszę o utrwalenie liczb 1-20 (szczególnie 11-20).
4. Proszę o wykonanie kartki wielkanocnej z życzeniami HAPPY EASTER .
5. Zachęcam do korzystania ze stron: https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary.htm oraz http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1


Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna kl. 2a, 2b (p. Marta Stopyra)

Zadania na 30.03.- 03.04.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".

Zadania na 12 - 29.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".


Religia kl. 2a, 2b (s. Agnieszka Krauz)

Zadania na 26.03.2020
Zachęcam do obejrzenia: Moja katolicka rodzina Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże

Zadania na 23.04.2020
Zachęcam do obejrzenia: Zoom na Bożą Rodzinę.


Rytmika kl. 2a, 2b (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 25.03 - 11.04.2020

Materiały pomocnicze do pobrania: "tutaj."

Copyright: J. Sobuś