ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Stypendia i nagrody
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Egzamin ósmoklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022
Rok 2022/2023

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.plZebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 25.08.2020 o godz. 9:00 w "pokoju nauczycielskim LO".Uwaga ósmoklasiści

Odebranie wyników i zaświadczeń z Egzaminu Ósmoklasisty odbędzie się dnia 31.07.2020 (piątek) w godzinach:
9:00 - 10:00 - klasa 8a
10:00 - 11:00 - klasa 8b
Wyniki może odebrać uczeń lub jeden z jego opiekunów.

Zapraszamy     


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa żywności do stołówki w Zespole Szkół w Żołyni w 2020 r.

Ogłoszenie       SIWZ wraz z załącznikami

>>> INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT <<<

>>> INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY <<<


Zespół Szkół w Żołyni
tradycja i nowoczesność

Za nami kolejny rok szkolny. I choć rozpoczął się tak jak każdy inny, to jednak jego przebieg był wyjątkowy. Epidemia koronawirusa i związana z nią edukacja zdalna wymagały od nas wszystkich dużej samodyscypliny oraz praktycznego wykorzystywania e-technologii w życiu społecznym, zawodowym, szkolnym i rodzinnym.

Dodatkowo, zupełnie przypadkowo i niespodziewanie, edukacyjne skutki pandemii potwierdziły słuszność głównych założeń, realizowanego w szkole od sierpnia 2019r, programu jej wszechstronnego rozwoju i dostosowywania wszystkich aspektów jej funkcjonowania do realiów XXIw. Czy wszystko w e-nauczaniu było idealne? Na pewno nie. Ale jedno jest pewne! Wszyscy z mijającego roku szkolnego wychodzimy bogatsi o nowe doświadczenia, bardziej świadomi zachodzących zmian cywilizacyjnych i roli jaką w chwili obecnej odgrywa technologia komputerowa.

Więcej >>>   


Zakręceni w szkolnej przestrzeni

Konkurs polegał na zaprojektowaniu otoczenia przed głównym wejściem do budynku SP nr 1 w Żołyni. Jego celem było rozwijanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności uczniów.

Młodzi architekci mieli różne wizje: zjeżdżalnie z okien szkoły, baseny, sklepy z lodami, place zabaw, trampoliny, grządki warzywne, kaczki w stawie, ogrody inspirowane sztuką Japonii itp. Koncepcje zostały ukazane w formie płaskiej i przestrzennej. Komisja konkursowa dokonała wyboru najciekawszych prac pod względem ukazania tematu, kompozycji, staranności, a przede wszystkim realnej możliwości zrealizowania w przyszłości dziecięcych pomysłów.

Więcej >>>   


Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w czwartek 25.06 o godz. 18:00.


Harmonogram Odbioru Świadectw

Proszę w dzień odbioru świadectw przynieść ze sobą:

- podręczniki szkolne zapakowane do reklamówki i podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia;

- kluczyki do szafek i reklamówkę na rzeczy, które się w tych szafkach znajdują;

- komputery, które zostały wypożyczone przez szkołę.

Noszenie maseczek na terenie szkoły obowiązkowe.

Środa 24.06.2020 r.

8:00 - 8:30 - klasa 1a uczniowie o numerach od 1 do 9 w sali nr 19

8:30 - 9:00 - klasa 1a uczniowie o numerach od 10 do 18 w sali nr 19

9:00 - 9:30 - klasa 1b uczniowie o numerach od 1 do 11 w sali nr 17

9:30 - 10:00 - klasa 1b uczniowie o numerach od 12 do 22 w sali nr 17

10:00 - 10:30 - klasa 1c uczniowie o numerach od 1 do 10 w sali nr 18

10:30 - 11:00 - klasa 1c uczniowie o numerach od 11 do 20 w sali nr 18

11:00 - 11:30 - klasa 2a uczniowie o numerach od 1 do 10 w sali nr 11

11:30 - 12:00 - klasa 2a uczniowie o numerach od 11 do 20 w sali nr 11

12:00 - 12:30 - klasa 2b uczniowie o numerach od 1 do 11 w sali nr 10

12:30 - 13:00 - klasa 2b uczniowie o numerach od 12 do 22 w sali nr 10

13:00 - 13:30 - klasa 3a uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 20

13:30 - 14:00 - klasa 3a uczniowie o numerach od 13 do 23 w sali nr 20

Czwartek 25.06.2020 r.

8:00 - 8:30 - klasa 3b uczniowie o numerach od 1 do 10 w sali nr 9

8:30 - 9:00 - klasa 3b uczniowie o numerach od 11 do 20 w sali nr 9

9:00 - 9:30 - klasa 4 uczniowie o numerach od 1 do 9 w sali nr 25

9:30 - 10:00 - klasa 4 uczniowie o numerach od 10 do 18 w sali nr 25

10:00 - 10:30 - klasa 5a uczniowie o numerach od 1 do 14 w sali nr 8

10:30 - 11:00 - klasa 5a uczniowie o numerach od 15 do 28 w sali nr 8

11:00 - 11:30 - klasa 5b uczniowie o numerach od 1 do 13 w sali nr 5

11:30 - 12:00 - klasa 5b uczniowie o numerach od 14 do 26 w sali nr 5

12:00 - 12:30 - klasa 5c uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 4

12:30 - 13:00 - klasa 5c uczniowie o numerach od 13 do 24 w sali nr 4

13:00 - 13:30 - klasa 6a uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 26

13:30 - 14:00 - klasa 6a uczniowie o numerach od 13 do 24 w sali nr 26

Piątek 26.06.2020 r.

8:00 - 8:30 - klasa 6b uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 4

8:30 - 9:00 - klasa 6b uczniowie o numerach od 13 do 23 w sali nr 4

9:00 - 9:30 - klasa 6c uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 26

9:30 - 10:00 - klasa 6c uczniowie o numerach od 13 do 24 w sali nr 26

10:00 - 10:30 - klasa 7a uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 5

10:30 - 11:00 - klasa 7a uczniowie o numerach od 13 do 25 w sali nr 5

11:00 - 11:30 - klasa 7b uczniowie o numerach od 1 do 12 w sali nr 24

11:30 - 12:00 - klasa 7b uczniowie o numerach od 13 do 25 w sali nr 24

12:00 - 13:00 - klasa 8a sala gimnastyczna w SP1

13:00 - 14:00 - klasa 8b sala gimnastyczna w SP1UWAGA !

Zebranie dla uczniów klas ósmych w sprawie procedur związanych z egzaminem ósmoklasisty odbędzie się dnia 15.06.2020 r. w sali 14 (sala gimnastyczna LO).

Klasa 8a - godz. 9:00

Klasa 8b - godz. 10:00

Obecność obowiązkowa.

Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia kluczyków do szafek oraz podręczników i książęk, które należy zwrócić do biblioteki szkolnej.


Terminy Konsultacji Dla Uczniów

Aneta Makiel-Dudek - biologia - 18.06.2020r.
klasa 6c - godz. 9.00 - sala nr 13;

Sławomir Bester - informatyka - 15.06.2020r.
zainteresowani uczniowie - poniedziałek - godz. 11.00;

Aneta Makiel-Dudek - biologia - 15.06.2020r.
klasa 8b - godz. 11.00;

Teresa Łuksik - matematyka - 15.06.2020r.
klasa 8a - poniedziałek - godz. 10.00;

Teresa Łuksik - matematyka - 16.06.2020r.
zainteresowani uczniowie - wtorek - godz. 12.00;

Aurelia Bem-Wróbel - historia - 08.06.2020 r.
konsultacje z kl. 8b i 5b godz. 10:30 - 11:00.

Katarzyna Nicpoń - j. polski - 09.06.2020 r.
klasa 8a - wtorek, godz. 9.00
klasa 5a - wtorek, godz. 10.30

Katarzyna Wikiera - j. polski - 10.06.2020 r.
konsultacje z kl. 5b godz. 12:00.

Katarzyna Wikiera - j. polski - 10.06.2020 r.
konsultacje z kl. 8b I grupa 9:30, II grupa 10:45.

Teresa Łuksik - matematyka - 10.06.2020r.
klasa 8a - środa - godz. 9.00-10.30;

Paweł Leja - historia - 10.06.2020r.
klasy 7ab - środa godz. 12.00-12.45;

Joanna Sobuś - matematyka - 09.06.2020 r.
konsultacje dla klas 5 godz. 12:00 - sala nr 13

Joanna Sobuś - matematyka - 08.06.2020 r.
konsultacje z kl. 8b poniedziałek I grupa 9.00-10.30, II grupa 10.45-12.15 - sala nr 13

Teresa Łuksik - matematyka - 05.06.2020 r.
klasa 8a - piątek godzina 9:00,
klasa 5a -piątek godzina 11:00.

Katarzyna Wikiera - j. polski - 04.06.2020 r.
konsultacje z kl. 8b się nie zmieniają, tj. czwartek I grupa 9.00-10.30, II grupa 11.00-12.30.

Joanna Sobuś - matematyka - 05.06.2020 r.
konsultacje z kl. 8b tj. piątek I grupa 9.00-10.30, II grupa 10.45-12.15

A. Bem Wróbel - historia - 01.06.2020 r.
klasa 8b w poniedziałek o 10.30 - 11.00

Teresa Grędysa - fizyka
konsultacje dla kl. 8B 4.06 (czwartek) godz. 10.40-11.45

Katarzyna Nicpoń - j. polski
klasa 8a w środę - 03.06.2020 r. o godz. 9.00
klasa 6a w środę - 03.06.2020 r. o  godz.11.30
klasa 5a we wtorek - 02.06.2020 r. o godz.9.00

Teresa Łuksik - matematyka - 29.05.2020 r.
klasa 8a - piątek godzina 9:00 - 11:00.

Katarzyna Wikiera - j. polski - 28.05.2020 r.
konsultacje z kl. 8b czwartek I grupa 9.00-10.30, II grupa 11.00-12.30.

Joanna Sobuś - matematyka - 26.05.2020 r.
konsultacje z kl. 8b wtorek I grupa 9.00-10.30, II grupa 10.45-12.15


Tomasz Puzio laureatem
Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno - Fizycznego

30 stycznia odbył się „Międzypowiatowym Konkursie Matematyczno – Fizycznym”, organizowatorem, którego był Zespół Szkół w Nowej Sarzynie. Do finału konkursu zakwalifikowali się Tomasz Puzio i Urszula Cisek z klasy 8b. Laureatem konkursu został Tomusz Puzio. Zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego OLIMPUS 2020
sesja wiosenna (on-line)

Dnia 19 maja 2020r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego zorganizowana po raz pierwszy w formie testu on-line przez Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe Olimpus z siedzibą w Warszawie. Wzięło w niej udział 3 uczniów z klas 8-ych naszej szkoły:

Urban Weronika - kl. 8a SP1

Cyburt Patryk, Dudek Karolina - kl. 8b SP1

Nasi uczniowie otrzymali za udział w olimpiadzie i uzyskane wyniki dyplomy uznania.

Więcej >>>   


W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz uwzględniając zalecenia MEN, GIS i MZ wprowadza się następujący regulamin organizacji konsultacji z uczniami na terenie szkoły.

Regulamin Organizacji Konsultacji z Uczniami w Zespole Szkół w Żołyni

 1. Celem konsultacji jest wyjaśnianie uczniom trudnych kwestii, usystematyzowanie wiedzy oraz umożliwienie poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 2. Konsultacje w szkole mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30 w grupach maksymalnie 12-osobowych.
 3. Harmonogramy konsultacji będą opracowywane na okres jednego tygodnia na podstawie informacji przekazanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczniowie lub ich rodzice zgłaszają wybranemu nauczycielowi od poniedziałku rano do godz. 14.00 w piątek , z terminem realizacji w następnym tygodniu.
 5. Informacje, o której mowa w pkt. 4 uczniowie lub ich rodzice zgłaszają za pomocą telefonu, e-maila, e-dziennika lub informacji przekazanej podczas zajęć on-line.
 6. Nauczyciele przekazują informacje o uczniach wyrażających chęć uczestnictwa w konsultacjach dyrekcji szkoły w każdy piątek do godz. 16.00, proponując jednocześnie co najmniej dwa terminy (główny i rezerwowe) ich realizacji.
 7. Dyrektor, uwzględniając wymagania sanitarne opracowuje harmonogram konsultacji na nadchodzący tydzień i publikuje go na stronie WWW szkoły w każda sobotę do godz. 24.00.
 8. Uczniowie i nauczyciele po zapoznaniu się z harmonogramem dostosowują się do wyznaczonych w nim terminów, a podczas pobytu w szkole przestrzegają obowiązujących zaleceń sanitarnych.
 9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania konsultacji nie ujętych w harmonogramie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia ich terminu z dyrekcją szkoły i z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego uczestników.

Konsultacje z maturzystami i uczniami klas 8 z przedmiotów objętych maturą lub egzaminem rozpoczynają się od 25.05.2020r. Dla pozostałych uczniów i z pozostałych przedmiotów konsultacje będą organizowane od 01.06.2020r.

Wyjątkowo osoby zainteresowane konsultacjami w terminie 25-29.05.2020r. proszone są o zgłoszenie tego nauczycielom od 21.05.2020r. do 22.05.2020r, do godz. 14.00. W następnych tygodniach zgłaszania dokonujemy zgodnie z zapisami przedstawionego powyżej regulaminu.


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

>>>Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów <<<


Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna kl. I - III.

Skolioza czyli boczne skrzywienie kręgosłupa - ćwiczenia domowe.

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

"Trzymaj się prosto".

Pielęgnacja i rozwój dziecka - drabinka koordynacyjna.


DZIEŃ MATKI

Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy.
Mamy ją swoją nie cudzą.
Nie inną.
Zawsze tą samą
I żeby nie wiem co się stało
mama zostanie mamą.

              

26 maja to najpiękniejszy dzień w roku, pełen kwiatów i serdeczności. W tym dniu wszystkie Mamy obdarowywane są szczególnymi dowodami miłości. Przedszkolak przynosi swojej mamie laurkę, uczeń własnoręcznie wykonany upominek, a dorośli żyjący nieraz z dala od matek, ślą im najcieplejsze życzenia. Nie napisano, nie wyśpiewano i nie wyszeptano wszystkiego, co z jednym imieniem matki się wiąże. Ile razy człowiek ugina się pod ciężarem beznadziei, tyle razy wraca na jego wargi to najbardziej ludzkie wołanie: "Mamo!"

Dlatego z okazji tego pięknego święta życzymy wszystkim Mamom: dużo, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień i zadowolenia ze swoich dzieci. Równie gorące życzenia kierujemy do wszystkich Tatusiów, którzy według kalendarza, swe święto będą obchodzić w czerwcu.

Do życzeń klasa I c dołącza swoje kolorowe podziękowania i laurki.

Galeria zdjęć >>>    


"#Zostań w domu na Dzień Mamy"

"Zostań w domu na Dzień Mamy" to tytuł gminnego konkursu muzycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej, w którym wzięli udział również nasi uczniowie. Nagrania wszystkich konkursowych piosenek zostały opublikowane na stronie Facebook Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Użytkownicy serwisu za pośrednictwem przycisku "Lubię to" mogą już oddawać głosy na poszczególnych wykonawców. W ten sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej i przyznane zostaną nagrody publiczności. Głosowanie trwa od 13. do 24. maja do godziny 14.00. Zwracamy się więc z prośbą o zmobilizowanie jak największej liczby osób i zagłosowanie na naszych reprezentantów, którym życzymy zajęcia jak najwyższych miejsc.

Link do FB Szkoły w Brzózie Stadnickiej: Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej

Linki z wykonaniami piosenek uczniów naszej szkoły:

Jakub Kosior IC

Maja Sałustowicz I C

Mikołaj Woś IC

Szymon Wróbel IC

Patrycja Lizak kl. 5a

Anna Młynek kl.5c

Weronika Sierzęga kl. 6c

Natalia Dyrda kl. 7b


„Miej serce dla zwierząt, one odpłacą ci tym samym”

Przed rozpoczęciem tzw. zdalnego nauczania Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Liceum prowadziły zbiórkę karmy dla rzeszowskiego schroniska Kundelek.

28 kwietnia psie i kocie smakołyki zostały dostarczone do milusińskich czworonogów. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!! Każda pomoc w tych trudnych czasach jest bardzo potrzebna. Adres do schroniska: 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 3.

Opiekunowie Samorządów Uczniowskich     


„Kartka dla Medyka”

„Kartka dla Medyka” to ogólnopolska akcja, w której uczniowie dziękują służbie zdrowia za ich trudną walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, to oni są na pierwszej linii frontu i z narażeniem własnego życia i zdrowia wykonują swoją jakże odpowiedzialną pracę. Do tej akcji chętnie przyłączyli się również uczniowie z klasy IC by w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie, okazać szacunek dla wszystkich zawodów medycznych oraz wzbudzić refleksję nad ochroną własnego zdrowia.

Mamy nadzieję, że wykonane prace sprawią wiele radości wszystkim osobom pracującym w ochronie zdrowia, gdyż w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie są oni PRAWDZIWYMI  BOHATERAMI.

Dziękujemy !!!    

Galeria zdjęć >>>    


Laureaci konkursu "Wiosenne tradycje"

W kategorii klas I - III

Gabriela Mączka - kl. 2a,
Jakub Kołodziejski - kl. 3b.

W kategorii klas IV - VI

Julia Kołodziej - kl. 4,
Kamil Połeć - kl. 6b.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!

Galeria zdjęć >>>    


UWAGA !!!

"W związku z koronowirusem wpłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 48,00 złotych płatne do 10 kwietnia 2020.
Odpisy za okres 01-03-2020 do 11-03-2020 będą rozliczone w terminie późniejszym.
Informujemy,że za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki."


Zajęcia szachowe

Zajęcia szachowe będą odbywały się w każdy wtorek zgodnie z poniższym harmonogramem:
grupa zaawansowana 15.00-16.15
grupa początkująca: 16.15 - 17.15
Odnośniki do lekcji zamieszone będą na stronie internetowej www.szachy.uks.p9.pl
W przypadku trudności proszę o kontakt telefoniczny 698786723 - Andrzej Mazurkiewicz


Informujemy, że od dnia 06.04. wszystkie materiały dotyczące nauczania zdalnego, będą wysyłane jako zadania domowe tylko na dziennik elektroniczny. Prosimy osoby, które nie mają dostępu do dziennika o kontakt z wychowawcą w celu jego uzyskania lub uzgodnienia innego sposobu otrzymywania materiałów edukacyjnych.


Wdrażany zostaje dodatkowy kanał edukacji zdalnej, oparty o aplikację TEAMS z pakietu Office 365.
Do pierwszych testowych zajęć zapraszamy uczniów klas 8b i 7b, odpowiednio:
klasa 7b piątek 03.04.2020r. godz. 11.00 zespół "Uczniowie 7b"
klasa 8b poniedziałek 06.04.2020r. godz. 11.00; zespół "Uczniowie 8b"

Więcej>>>    


BIBLIOTEKA POLECA!

Bardzo proszę zaglądajcie do zakładki „biblioteka”. Będę tam umieszczała linki do ciekawych stron związanych z książkami oraz zagadki i quizy.


Zajęcia szachowe

W dniu dzisiejszym (poniedziałek) o godzinie 17.00 za pośrednictwem Internetu odbędzie się sprawdzenie możliwości korzystania z aplikacji zoom, za pomocą której prowadzone będą zajęcia szachowe online. Link https://zoom.us/j/989555304
Należy pobrać programik jednorazowo po wejściu na spotkanie (kliknięciu linku). Proszę o pomoc rodziców.

We wtorek 31.03.2020r. natomiast zajęcia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
grupa zaawansowana 15.00-16.15 - https://zoom.us/j/145705546
grupa początkująca: 16.15 - 17.15 - https://zoom.us/j/145705546
W przypadku trudności proszę o kontakt telefoniczny 698786723 - Andrzej Mazurkiewicz


"Wiosenne tradycje"

Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Wiosenne Tradycje".
1. Technika plastyczna - malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane.
2. Format A4

Więcej>>>    


Materiały do przerobienia przez uczniów w czasie zawieszenia zajęć.

Proszę przy każdym wejściu na stronę internetową szkoły odświeżyć dane(napisnąć ikonkę w lewym górnym rogu obok strzałek) celem wczytania nowych informacji.

Klasa I

      

Klasa II

      

Klasa III

Klasa IV

      

Klasa V

      

Klasa VI

      

Klasa VII

      

Klasa VIII

      

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski (120 min)

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka (100 min)

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne (90 min)

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udział w próbnym egzaminie. Wskazane jest, aby uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE próbny egzamin (materiały będą dostępne dopiero około godz. 9 w danym dniu)- rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania korzystając z "zeszytu rozwiązań", który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Następnie uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań) celem sprawdzenia.


MS Office 365 dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Żołyni

Więcej >>>   

UCZNIOWIE KLAS od 6a do 8b – AKTYWOWANIE USŁUGI OFFICE 365 (ZADANIE Z INFORMATYKI)

TERMIN: 24-26.03.2020      Kliknij aby dowiedzieć się więcej: załącznik.


Przedstawiamy państwu możliwość skorzystania z zestawów zadań powtórkowych przed egzaminem dla uczniów klas ósmych.

>>>Zestawy zadań powtórkowych dla ósmoklasisty<<<


Przedstawiamy państwu możliwość skorzystania ze zdalnych lekcji, gdzie omówione są zaganienia z poszczególnych przedmiotów.

>>>Zdalne lekcje<<<


W zakładce "Materiały dydaktyczne" znajdują się adresy platform, stron i serwisów internetowych z których warto skrzystać podczas nauki.


Proszę o sprawdzenie zakładki "Zadania domowe" w dzienniku elektronicznym, gdyż część nauczycieli tam zamieściła materiały pomocnicze.


Magia teatru

Teatr w XXI wieku traktowany bywa jako skostniała forma rozrywki, która nie jest w stanie konkurować z dzisiejszym kinem pełnym wyjątkowych efektów specjalnych.A jednak to nadzwyczajne miejsce, do którego naprawdę warto czasem się udać. Mamy wtedy możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką. Teatr dzięki swojego rodzaju bliskości pomiędzy aktorem i odbiorcą jest sztuką niepowtarzalną. Stwarza taki typ dramaturgii, której na próżno szukać w kinie.

Więcej >>>   


#TerazCzasNaCzytanie

W związku z obecną sytacją i nieobecnością uczniów na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkole zachęcam do przystąpienia, do ogólnopolskiej akcji #TerazCzasNaCzytanie. Na stronie wolnelektury.pl/katalog/lektury/ dzieci i młodzież mają szansę odnaleść ebooki i nadrobić zaległości czytelnicze.


Zwycięzcy konkursu „3 szóstki dla dociekliwych”

1. Nikola Fus kl. 2b
2. Patryk Cyburt kl.8b
3. Maja Danielewicz kl. 6c
4. Krystian Jarosz kl. 5c
5. Miłosz Kulka kl. 7b
6. Nikodem Kulka kl. 5a
Pod koniec tego tygodnia oceny powinny być już widoczne w e-dzienniku.

p. S. Bester    


Zawieszenie zajęć szkolnych i opiekuńczych
w Zespole Szkół w Żołyni.

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo Twojego dziecka, zajęcia w szkole zostały zawieszone do 25 marca br. Pamiętaj, że nie jest to czas wolny, który dziecko może wykorzystywać na spotkania towarzyskie. Powinno ono zostać w domu, ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Zwracamy się z prośbą o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie gdy nie ma lekcji w szkole. Przypominamy o rygorystycznym stosowaniu się do przestrzegania zasad higieny.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu.
Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej informujący o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, zawierający również apele adresowane do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej


Spotkanie z dietetykiem

Dnia 6 marca 2020r uczniowie klas 1a, 1b mieli możliwość spotkania się z panią dietetyk Pauliną Kut. Podczas tego spotkania dzieci dowiedziały się jak prawidłowo należy się odżywiać, co warto jeść, a czego unikać. Poznały produkty, które należy dostarczać organizmowi, aby był on zdrowy. Później uczniowie wraz z panią dietetyk przeliczali ile jest w napojach, które dzieci piją na co dzień. Następnie dzieci wykonały zdrowe kanapki. Na koniec odbyła się degustacja kanapek, a zadowolone miny potwierdziły, że najlepiej smakują kanapki zrobione własnoręcznie.

p. Natalia Fleszar    

Galeria zdjęć >>>   


Drodzy Koledzy!


We WTOREK, 10 MARCA 2020 ROKU

Świętujmy Dzień Mężczyzny stylowo i elegancko!

Zachęcamy wszystkich chłopaków do założenia koszuli oraz muchy lub krawatu
aby podkreślić eleganckim strojem wyjątkowość tego dnia.

Dla wszystkich eleganckich chłopaków - niespodzianki!


Drogie Dziewczyny!

Samorząd Uczniowski zachęca to wspólnej zabawy!
Świętujmy Dzień Kobiet kwiatowo, wiosenne i radośnie!

Zachęcamy dziewczyny do założenia kwiecistych
elementów stroju (sukienki, t-shirty, spódnice, sweterki)
oraz do założenia opasek z kwiatami
w poniedziałek, 9 marca.

Dla wszystkich "kwiatowych" dziewcząt - niespodzianki!


Siatkarze SP1 w Żołyni Mistrzami Powiatu!

W dniu 3 marca 2020 r. w hali sportowej SP w Albigowej odbył się pasjonujący, stojący na wysokim poziomie sportowym finał powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców.

W zawodach wystartowało 6 zespołów (rocznik 2005, 2006): SP Albigowa, SP 2 Łańcut, SP1 Budy Łańcuckie, SP Krzemienica, SP1 Rakszawa oraz SP1 Żołynia.

Więcej >>>   


ZAWODY GMINNE W MINI - PIŁCE SIATKOWEJ

W dniu 3 marca 2020 roku w hali ZS w Żołyni odbyły się gminne zawody sportowe w mini - piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.
Nie brakowało emocji, gdyż tylko jeden zespół mógł reprezentować gminę w dalszych rozgrywkach.

Więcej >>>   
www.gov.pl/koronawirus


Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w piłce siatkowej na szczeblu gminy

27 lutego 2020 roku w Zespole Szkół w Żołyni odbyły się ciekawe zawody w piłce siatkowej dziewcząt oraz chłopców w ramach rozgrywek IMS na szczeblu gminy.

I miejsce zajęła reprezentacja SP 1 w Żołyni

Więcej >>>   


KONKURS CZYTELNICZY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W pierwszym tygodniu lutego 2020 roku w świetlicy szkolnej odbył się konkurs czytelniczy w którym wzięło udział 20 dzieci zapisanych do świetlicy.Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa oraz podkreślenie że czas spędzony z książką to nie jest czas zmarnowany. Dzieci przynosiły na zajęcia świetlicowe dowolne książki o których opowiadały i zachęcały inne dzieci do ich przeczytania. Po prezentacji książek dzieci oddawały głosy w skali od1 do 10.

Oceniany był głównie sposób przedstawienia treści. Dzieci które przyniosły książki udzielały też odpowiedzi na różne pytania dotyczące przeczytanych książek.

Tematyka przyniesionych przez dzieci książek to głównie życie zwierząt i baśnie.

Po podsumowaniu punktów zostały przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsca w kategorii klas pierwszych, drugich, trzecich i piątych. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe a wszystkie dzieci słodkie upominki.

Opiekunowie świetlicy    


Muzyczny, taneczny ostatni dzień karnawału

W ostatni wtorek karnawału Samorząd Uczniowski zorganizował na sali kolumnowej warsztaty tańca dla wszystkich uczniów. Podczas dwóch długich przerw i młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły mogli zatańczyć w takt popularnych piosenek, a także nauczyć się "belgijki," "macareny," czy "chocolate." Było bardzo wesoło i energetycznie, ale najważniejsze jest to, że takie wydarzenia jednoczą społeczność szkolną. Dziękujemy SU za przygotowanie wydarzenia, a kolejna edycja "tanecznego dnia" po świętach wielkanocnych.

Samorząd Uczniowski    


KARNAWAŁOWY SŁODKI CZWARTEK

Ostatni czwartek karnawału był w naszej szkole smakowity i bardzo "pączkowy". Klasy 6a, 6b, 8a i 8b przygotowały pączki, ciasta i ciasteczka na karnawałowy kiermasz ciast zorganizowany przez SU. Podczas długiej przerwy na sali kolumnowej unosił się smakowity aromat, a wszystkie przysmaki zniknęły bardzo szybko! Każdy zjadł choć jednego pączka, bo staropolski przesąd ostrzega, że kto nie zje pączka w "tłusty czwartek," ten będzie miał pecha aż do końca grudnia. Okrągły pączek symbolizuje cały rok, toteż zjedzenie go ma przynieść dobrobyt i szczęście. Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, którzy przygotowali słodkości na kiermasz. Wszystkie zebrane podczas kiermaszu pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Samorząd Uczniowski    


Walentynkowy "taneczny piątek"

Dzień Św. Walentego był w naszej szkole niezwykle radosny, pełen dobrej energii i serdecznych życzeń. Nasza Szkolna Poczta walentynkowa rozdała ponad 800 kartek z walentynkowymi życzeniami, a nasi uczniowie ubrani w czerwone stroje nie tylko pięknie wyglądali, ale również podkreślali niezwykłość i świąteczny charakter dnia. W tym roku ten dzień był niezwykły jeszcze z jednego powodu - Rada Samorządu Szkolnego roztańczyła całą szkołę! Podczas dwóch długich przerw uczniowie prowadzili warsztaty z tańca dla młodszych i starszych uczniów - tańczono między innymi Macarenę, czy Belgijkę. Wszyscy bawili się znakomicie! Dziękujemy SU za przygotowanie warsztatów. Kolejna odsłona "tanecznego dnia" będzie w ostatni wtorek karnawału - 25 lutego na sali kolumnowej na długich przerwach. Serdecznie zapraszamy!

Samorząd Uczniowski    

Galeria zdjęć >>>        


AKCJA PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA ROZPOCZĘTA!!!

Od 2020 roku uczniowie naszej szkoły zostali objęci bezpłatną opieką stomatologiczną. Każdy z uczniów (którego rodzic wyrazi zgodę) będzie miał przeprowadzane: badania stomatologiczne, lakierowanie zębów stałych oraz usuwanie kamienia nazębnego. Po każdej wizycie rodzice dostaną pisemną informację o stanie uzębienia. Patronuje nam Gabinet Stomatologiczny Ar-dent, który mieści się w CM Ant-Med w Żołyni co sprawia, że nasi uczniowie mają bezpośredni dostęp do opieki stomatologicznej. Na inne zabiegi stomatologiczne w ramach NFZ tj. leczenie bądź usuwanie zębów można zarejestrować dziecko pod numerem telefonu: 607 999 050.

Zgoda rodziców na badania stomatologiczne"Gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz pączka
- dłużej nie smuć się!"

Z okazji końca karnawału i "Tłustego Czwartku"

Samorząd Uczniowski zaprasza na karnawałowy kiermasz ciast i ciasteczek -

SŁODKI CZWARTEK

Kiedy: CZWARTEK, 20 lutego na długiej przerwie po czwartej lekcji
Gdzie: SALA KOLUMNOWA (w części dawnego gimnazjum)


Samorząd Uczniowski zachęca to wspólnej zabawy!
Świętujmy Dzień Św. Walentego w kolorze czerwonym!
Zachęcamy do założenia czerwonych elementów stroju (swetry, t-shirty, spodnie) w piątek,14 lutego.
Dla najbardziej "walentynkowych" klas - niespodzianki!


Drodzy uczniowie!

Jeśli chcecie wysłać komuś kartkę z walentynkowymi życzeniami,
wrzucajcie kartki do naszej walentynkowej skrzynki,
która znajduje się na korytarzu naprzeciw pokoju nauczycielskiego.
Kartki będą dostarczane przez naszą "Pocztę Walentynkową" w piątek 14 lutego.

Samorząd Uczniowski    


UWAGA! ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW!

Drogie Dzieciaki, pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki!

Samorząd Uczniowski zachęca serdecznie do wzięcia udziału w organizowanej w
naszej szkole zbiórce karmy dla psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych
zwierząt "KUNDELEK" w Rzeszowie.

Do końca lutego zbieramy w holu szkoły:
- karmę (suchą i mokrą),
- "przysmaki"


Awans do Finału Wojewódzkiego!

W dniu 07.02 na hali MOSiR w Łańcucie odbyły się finały powiatowe turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Nasza Szkoła Podstawowa we współpracy ze Szkółką Piłkarską Błękit Żołynia wystawiła łącznie trzy drużyny, we wszystkich kategoriach wiekowych. Jak się okazało w każdej z nich, a więc w U-8 (2012 i młodsi), U-10 (2010 i młodsi) oraz U-12 (2008 i młodsi) na etapie wojewódzkim przyszło zagrać jeden, finałowy mecz. Młodzi zawodnicy spisali się wyśmienicie, zgodnie wygrywając swoje spotkania.

Z eliminacji powiatowych wracamy z pełną pulą i z niecierpliwością czekamy na terminy finałów wojewódzkich, które odbędą się najprawdopodobniej w kwietniu. Brawo drużyna!Brawo SP nr 1 w Żołyni!

Damian Lic    


Góra Grosza usypana

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniu takich programów, które pozwolą im wrócić do domu bądź tworzeniu takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego.

Od 25 listopada 2019 r. do 02.01.2020 r .zebraliśmy 585,47 złotych. Składamy serdeczne podziękowania uczniom, którzy wzięli udział w tym projekcie. Kolejny raz pokazaliście, że macie piękne serduszka otwarte dla innych ludzi. Brawo WY!!!

  Korzyści z uczestnictwa szkoły w tej akcji są następujące:
 • efekt wychowawczy - uświadomienie uczniom, że oddając nawet jeden grosz, można zrealizować różne przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej;
 • efekt integracyjny - możliwość przeprowadzenia zbiórki wśród całej społeczności szkolnej;
 • efekt prestiżowy - włączenie się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Opiekunowie SU   


Sukces naszych wokalistek na III Gminnym Przeglądzie Kolęd Obcojęzycznych
w SP nr 2 im. Batalionów Chłopskich

III edycja konkursu przygotowana przez nauczycielki języków obcych w SP nr 2 prezentowała niezwykle wysoki poziom wokalny i interpretacyjny, a kolędy wybrane przez młodych wokalistów były pięknie wykonywane i przypomniały nam jaką moc i magię maja w sobie święta. Nie ma znaczenia czy śpiewane po angielsku, czy niemiecku wszystkie utwory niosły radość i przypominały o istocie świąt - radości z narodzenia Jezusa, czasie pełnym radości spędzanym z tymi, których kochamy.

Więcej >>>   


Już po raz 14 uczniowie naszego liceum w Zespole Szkół uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która miała miejsce 12 stycznia. 20 wolontariuszy klas I -III liceum kwestowało w Żołyni, na Smolarzynach i na Brzózie Stadnickiej. Dzięki ich poświęceniu oraz hojności mieszkańców naszej gminy udało się zebrać aż 10297,48zł. W tegorocznej edycji akcji, zebrane pieniądze przekazane zostaną na dziecięcą medycynę zabiegową dla ratowania zdrowia i życia małych pacjentów.

Dziękujemy naszym wolontariuszom za poświęcenie, a nauczycielom, członkom sztabu WOŚP w liceum(p. M. Babiarz, p. Katarzyna Wikiera, p. Danuta Frańczak-Sztur, p. Paulina Niemiec) za opiekę nad wolontariuszami i, ich pracę i poświęcony czas!

Paulina Niemiec, członek sztabu WOŚP       


MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni zorganizowała Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla reprezentacji szkół podstawowych z terenu gminy Żołynia. Turniej odbył się 05.12.2019. o godz. 14.30 w sali gimnastycznej L.O..

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   


FERIE W SZKOLE!!!


PLAN ZAJĘĆ NA 13-17.01.2020

Zajęcia dla klas
I - IV
Zajęcia dla klas
V - VIII
Poniedziałek - 13.01.
9.00-10.30
 • Kino filmowe - oglądanie filmu "Pan Patyk" lub innego wg.wyboru
 • Piłka nożna
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa.
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe
 • Siatkówka
Wtorek - 14.01.
9.00-10.30
 • Pudełko na małe skarby - wykonanie pudełka z pocztówek
  ( proszę przynieść: 12 pocztówek jednakowej wielkości, kordonek lub mulina, duża igła, duży guzik.)
 • Siatkówka
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • cd. Wykonanie pudełka
 • Koszykówka.
Środa - 15.01.
9.00-10.30
 • Butelkowe wazony - warsztaty recyklingowe- wykonanie wazonu z plastikowej butelki.
  (proszę przynieść: butelka po wodzie (najlepiej półtora litrowa), nożyczki.)
 • Piłka ręczna
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe- gry i zabawy na wesoło.
 • Piłka nożna
Czwartek - 16.01.
9.00-10.30
 • Gry planszowe
 • Siatkówka
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Gry i zabawy ogólnorozwojowe
 • Tenis stołowy
Piątek - 17.01.
9.00-10.30
 • Zajęcia plastyczne - laurki dla babci i dziadka.
  (proszę przynieść: kolorowe kartki z bloku technicznego, ozdobne elementy do dekoracji, klej, nożyczki)
 • Piłka nożna
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa.
11.00-13.00
 • Rozrywka dla mózgu - zajęcia komputerowe
 • Unihokej
Prowadząca:
p. Beata Walawender
Prowadzący:
p. Paweł Leja


PLAN ZAJĘĆ NA 20 - 24.01.2020

Zajęcia dla klas
I - IV
Zajęcia dla klas
V - VIII
Poniedziałek - 20.01.
9.00-10.30
 • Zajęcia kulinarne - ciasteczka orzechowe.
 • Bezpiecznie w sieci- korzystanie ze stron i gier dla dzieci

  Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej(dwa ognie, japonka.)
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i sali zabaw
 • Koszykówka - doskonalenie podań, kozłowania i rzutu.
Wtorek - 21.01.
9.00-10.30
 • Tańcowała igła z nitką - szycie wybranej maskotki.
 • Zajęcia na chwilkę -święto Zakochanych-wykonanie kartek Walentynkowych
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i sali zabaw.
 • Rozgrzewka ogólnorozwojowa
  Mini piłka ręczna lub nożna
  Turniej mini piłki ręcznej lub nożnej
Środa - 22.01.
9.00-10.30
 • Zajęcia kulinarne - kolorowe kanapki.
 • Przedstawienie na dzień zakochanych-bawimy się w teatr (skecze, wierszyki,konkursy)
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Gry planszowe.
 • Piłka ręczna - podania, rzuty na bramkę, małe gry
Czwartek - 23.01.
9.00-10.30
 • Zajęcia kulinarne - zdrowe sałatki.
 • Angielski z komputerem
  -wprowadzenie słownictwa związanego z zimą
  -przygotowanie plakatów związanych z zimą

  Wiem co jem-kolorowe kanapki
  (proszę o przyniesienie swoich składników, deseczki do krojenia, nóż)
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i sali zabaw.
 • Koszykówka - małe gry.
  Zajęcia sportowe-gra w dwa ognie, japonkę
Piątek - 24.01.
9.00-10.30
 • Zajęcia kulinarne - zapiekanki.
 • Mój przyjaciel z ksiązki lub filmu - szkolne kino-filmy, które polecam

  Wiem co jem-sałatka owocowa
  (składniki we własnym zakresie, miseczka, nóż, łyżeczka)
10.30-11:00
 • Przerwa
 • Przerwa
11.00-13.00
 • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i sali zabaw.
 • Piłka nożna - mini turniej
Prowadząca:
p. Małgorzata Cieśla
Prowadząca:
p. Anna Sadecka


"Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba..."

W dniu 8 stycznia uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na sztukę pt. "Zemsta" wystawioną przez Teatr Cracovia. Instytucja ta działa od roku 1998 i ma na swym koncie produkcję wielu spektakli dla dzieci i młodzieży, głównie lekturowych. Wśród nich jest komedia Aleksandra Fredry, która powstała na początku lat 30. XIX wieku.

Więcej >>>   


Rozwiązanie konkursu
na kalendarz adwentowy i anglojęzyczną kartkę świąteczną

Przesz cały grudzień uczniowie klas 5 - 7 przygotowywali prace plastyczne - kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim oraz przedstawiali swoje pomysły na kalendarze adwentowe. Najpiękniejsze kartki świąteczne przygotowali: Dominika Witek (kl. 5a), Bartosz Panek (kl. 6b), Karolina Panek (kl. 5b) oraz Euzebiusz Natoński (kl. 6b). Najbardziej pomysłowe kalendarze adwentowe wykonali: Wiktoria Nykiel (kl. 5b), Karolina Panek (kl. 5b), Wiktoria Nowak (kl. 5b), Zuzanna Wierzbińska (kl. 6b) oraz Nikodem Woś (kl. 6a). W gronie wyróżnionych znaleźli się również Joanna Pindara (kl. 5b), Kamil Pindara (kl. 5b), Jakub Selwa (kl.6a) oraz Paulina Tryniecka (kl. 7a).Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, świątecznymi upominkami oraz słodkimi niespodziankami. Bardzo dziękuję za wszystkie wspaniałe prace.

Paulina Niemiec   


Projekt Nakręć się na pomaganie!

Od października do grudnia 2019 roku Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę plastikowych nakrętek. Udało się zebrać sporo takiego, bezużytecznego w domu, szkodliwego dla przyrody, materiału. Nakrętki zostały przekazane organizacji Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Dzięki przekazanym środkom leczone są dzieci z epilepsją, dziecięcym porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami. Każdy dzień to walka o życie tych najmłodszych pacjentów. To ciągłe badania, wyjazdy na rehabilitacje, zajęcia dodatkowe (często prywatne): hipoterapia, dogoterapia: wizyty lekarskie i zakup leków, które do najtańszych nie należą. Dlatego liczy się każdy grosz, każda forma pomocy jest na wagę złota. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół doskonale to rozumieją i chętnie uczestniczą w takich projektach, za co serdecznie im dziękujemy. Za pomoc w nawiązaniu kontaktu z Fundacją Dzieciom bardzo dziękujemy pani Urszuli Magiel.

Opiekunowie i SU SP nr 1 w Żołyni   


Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu plastycznego
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski

Już od 5 grudnia naszą szkołę ozdabiała wystawa przepięknych prac uczniów przedstawiająca przestrzenne choinki i postacie św. Mikołaja. W obu konkursach wzięła udział rekordowa liczba uczniów klas 1 -7 - aż 85 uczniów. Samorząd stanął przed arcytrudnym zadaniem - wyboru najpiękniejszych prac spośród wszystkich tak wspaniałych, różnorodnych i niezwykle pomysłowych projektów! Przedstawiliśmy rozstrzygnięcie konkursów podczas apelu świątecznego.

Więcej >>>   


PIERNICZKOWY SŁODKI CZWARTEK

Jaki był przedświąteczny czwartek w naszej szkole? Niezwykle smakowity, pachnący cynamonem i goździkami, przepyszny i piernikowy. Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 8a i 8b przygotowały ciasta i ciasteczka na kiermasz pierniczkowy zorganizowany przez SU. Podczas długiej przerwy na sali kolumnowej unosił się smakowity aromat, a wszystkie przysmaki zniknęły w ciągu 15 minut!

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, którzy przygotowali słodkości na kiermasz. Wszystkie zebrane podczas kiermaszu pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Opiekunowie SU   


Klasy szóste w teatrze Maska w Rzeszowie

We wtorek 17 grudnia klasy szóste wybrały się do teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt. "Opowieść wigilijna". Głównym bohaterem sztuki jest bogaty przedsiębiorca EbenezerScrooge, który dzięki duchom świąt Bożego Narodzenia zmienia się ze zgorzkniałego skąpca w dobrego i szczodrego człowieka. Spektakl bardzo nam się podobał, szczególnie gra aktorska połączona z teatrem lalki, muzyka, kostiumy i scenografia. Zwróciliśmy również uwagę na efekty specjalne, takie jak dym oraz poruszające się przedmioty.

Po spektaklu udaliśmy się na spacer po pięknie udekorowanym przed świętami rzeszowskim rynku. Bardzo miło spędziliśmy czas!

Uczennice klasy 6c: Karolina Baran, Julia Mączka, Weronika Sierzęga, Julia Wróbel   


SP nr 1 W KLUBIE SENIORA

Dnia16 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły w składzie; Fus Aleksandra, Nowak Wiktoria, Pliś Kinga, Pindara Joanna, Pindara Kamil, Mach Krystian, Urban Michał, Foryt Zuzanna, Dudek Karolina, Cisek Urszula, Cisek Izabella i Puzio Tomasz wzięli udział w programie świątecznym przygotowanym przez Klub Seniora w Żołyni.

Więcej >>>   


ŚWIETLICOWE CHOINKI

W listopadzie i grudniu br. szkolnego dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe realizowały projekt pod nazwą : CHOINKA. Projekt polegał na wykonaniu różnych prac plastycznych, których tematem była właśnie choinka. Były to prace w formie płaskiej, półpłaskiej i przestrzennej o różnej wielkości i wykonane z różnych materiałów.

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny. Czas radości, refleksji i serdecznych spotkań. Z tej okazji w naszej szkole wystawione zostało przedstawienie jasełkowe. Przygotowali je uczniowie klas trzecich i ich wychowawczynie, przy współpracy muzycznej p. Marka Millera. Scenariusz jasełek zawierał najważniejsze wydarzenia towarzyszące temu wydarzeniu. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie przedstawiali historię pierwszego Bożego Narodzenia. Widzowie poczuli klimat wydarzeń, kiedy to w stajence narodził się Jezus, a z pokłonem podążali ku niemu pasterze i mędrcy z dalekich stron.

Galeria zdjęć>>>   


W środowe popołudnie, 18.12.2019 r. w hali sportowej LO rozegrano Mikołajkowy Turniej Dwójek w Piłce Siatkowej. W zawodach wystartowało 17 par składających się z uczennic i uczniów klas licealnych oraz klas 6, 7 i 8 SP. Po rozegraniu kilkudziesięciu spotkań, często bardzo wyrównanych, wyłoniono zwycięzców siatkarskich zmagań.

Więcej >>>   


W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczyli w spotkaniu z Panią Dorotą Cedzidło z Koła Łowieckiego "Kuropatwa".Tematem spotkania były zwierzęta i ptaki naszych lasów. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o ptakach i zwierzętach, słuchały ich odgłosów. Na zakończenie spotkania otrzymały książeczki do kolorowania.


"Gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz pierniczka
- nie smuć się!"

Samorząd Uczniowski zaprasza na kiermasz pierników i pierniczków

PIERNICZKOWY, CYNAMONOWO-BAKALIOWY SŁODKI CZWARTEK

Kiedy: CZWARTEK, 19 GRUDNIA na długiej przerwie
Gdzie: SALA KOLUMNOWA (w części dawnego gimnazjum)


Ojej cóż za zapach, cynamon, goździki,
coś mi się wydaje, że ktoś upiekł pierniki.

Świąteczne pierniki, serduszka, dzwoneczki,
kształty przeróżne nawet gwiazdeczki.

Rumiane, pachnące, pięknie przystrojone
zapewne na choince będą zawieszone.

Galeria zdjęć >>>   


V Rodzinny Turniej Dwójek w piłce siatkowej

W czwartek 12.12.2019r. na siatkarskim parkiecie żołyńskiego liceum pojawili się uczniowie klas sportowych V c i VI c, najstarszych klas SP (VII i VIII) oraz uczniowie LO, razem ze swoimi rodzicami. Okazją do spotkania był V Rodzinny Turniej Dwójek w piłce siatkowej.

Zawody rozegrano tradycyjnie w trzech kategoriach – pary damskie, męskie i mieszane. Po kilku godzinach zaciętych meczów wyłoniono zwycięzców.

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   


Klasa 6c na mikołajkowym wyjeździe do kina i kręgielni

"LastChristmas I gaveyou my heart…" każdy z nas zna ten świąteczny przebój Georga Michaela. Ta piosenka była inspiracją do powstania świątecznego filmu "LastChristmas." Z przyjemnością oglądaliśmy tą komedię o sile nadziei, miłości i przyjaźni, o tym, że warto czynić dobro bo ono do nas powraca, a także, że zawsze można zmienić swoje życie na lepsze, szczególnie w magicznym okresie Bożego Narodzenia. Po emocjach związanych z filmem, przyszedł czas na te sportowe - grę w kręgle, a potem chwile zabawy na sali zabaw. Niezależnie od wyników gry, wszyscy bawiliśmy się znakomicie.

Wychowawczyni klasy 6c   


WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!

6 grudnia uczniów i nauczycieli naszej szkoły odwiedził długo wyczekiwany gość - Święty Mikołaj! Przyniósł ze sobą oprócz słodkich upominków wiele radości i dobrych życzeń - bo przecież wszyscy, i młodsi, i ci trochę starsi lubimy dostawać prezenty.

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   


Finał wojewódzki w szachach drużynowych w Żołyni

W dniu 3 grudnia 2019 r. do Żołyni zawitało dwanaście najlepszych szkół podstawowych Województwa Podkarpackiego w szachach drużynowych. Czteroosobowe zespoły wyłonione zostały w cyklu zawodów gminnych, następnie powiatowych i rejonowych.

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   


Podkarpacka I Liga Kobiet na hali Zespołu Szkół w Żołyni!

W ubiegły piątek gościnnie na hali Zespołu Szkół w Żołyni, odbył się mecz piłki siatkowej w ramach Podkarpackiej I Ligi Kobiet pomiędzy MKS Łańcut i MKS San Pajda Jarosław II. Po bardzo dobrym widowisku i zaciętej walce spotkanie na swoją korzyść rozstrzygnęły zawodniczki z Łańcuta pokonując przeciwniczki 3:1. Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów oraz utrzymaniem płynności w grze mocno zaangażowane były uczennice naszej szkoły z klas sportowych. Opiekę nad zawodami sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego Pani Marta Hryniewska oraz Pan Damian Lic.


Święto 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich

W dniu 29.11.2019 r. swoje święto obchodzili żołnierze z 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości, a było ich ponad 3000, znaleźli się uczniowie naszych szkół – z klas ósmych SP i pierwszej klasy LO, członkowie Szkolnego Koła Strzeleckiego. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Danuta Frańczak – Sztur i opiekun Szkolnego Koła Strzeleckiego p. Grzegorz Hryniewski. W ramach Dnia Otwartych Koszar na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez żołnierzy 1bsp.

Młodzi adepci strzelectwa mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z bliska ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu jednostki, poczuć „smak” zawodu żołnierza oraz skosztować wojskowej grochówki.

Po zakończonych uroczystościach uczniowie udali się do kina Helios na film „Midway”, który był przedłużeniem tego ekscytującego militarnego dnia.

Grzegorz Hryniewski    

Galeria zdjęć >>>   


Świętujmy Mikołajki Szkolne radośnie i wyjątkowo!!!

Wszyscy uczniowie, którzy w piątek 6 grudnia będą mieli świąteczne elementy garderoby (np. czerwone czapki Mikołajowe, świąteczne opaski na włosy lub świąteczne swetry) będą w tym dniu "zwolnieni od pytania" - tak jak przy akcji "szczęśliwy numerek".

Niech świąteczny kolor - czerwony - będzie kolorem dnia!


Wycieczka pierwszoklasistów do Rzeszowa

W piątek 29 listopada dzieci z klas pierwszych pod opieką swoich wychowawczyń wybrały się na wycieczkę do Rzeszowa. Swój pobyt w Rzeszowie rozpoczęły od wizyty w kinie Helios gdzie obejrzały przepiękny film "Kraina lodu 2". Po pełnym wzruszeń seansie, w dobrych nastrojach udały się do centrum zabaw i rozrywki "Fantazja". Po przybyciu na miejsce zostały zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w sali zabaw, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Więcej >>>   


XI PODKARPACKI KALEJDOSKOP PODRÓŻNICZY

29. 11.2019r. rozpoczął się trzydniowy XI Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy. Pierwszą atrakcją przygotowaną dla 900 uczniów z podkarpackich szkół była Akademia Młodych Odkrywców. Wśród szczęśliwców uczestniczących w tej znanej podróżniczej imprezie byli także uczniowie naszej szkoły z klas I a LO, VIII a i VIII b wraz z opiekunami p. Martą Hryniewską, p. Joanną Sobuś oraz p. Anetą Makiel – Dudek.

Więcej >>>   


UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH

W poniedziałek 25.11.2019r.w rzeszowskiej hali na Podpromiu odbył się mecz dwóch czołowych drużyn grających w Lidze Siatkówki Kobiet – Developresu Rzeszów z Chemikiem Police.

Wśród ponad 4.000 kibiców znalazły się najmłodsze siatkarki naszej szkoły, uczennice klas sportowych wraz z opiekunami – p. Martą Hryniewską, p. Pawłem Leją oraz p. Grzegorzem Hryniewskim.

Więcej >>>   


Dyskoteka Andrzejkowa W Naszej Szkole

Andrzejki są wspaniałą okazją do zabawy, a jednocześnie nawiązaniem do ludowej tradycji. Wróżby pobudzają wyobraźnię,uczą kreatywności, pozwalają przenieść się w świat zabawy, marzeń i fantazji. W naszej szkole dnia 27 listopada odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka andrzejkowa.

Opiekunowie SU   

Więcej >>>   

Galeria zdjęć >>>   


"Słodki ciasteczkowy czwartek"

Ostatni czwartek listopada mimo niesprzyjającej pogody był w naszej szkole słodki i pełen pozytywnej energii. Uczniowie klas 7a, 7b, 8a i 8b przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek pyszne niespodzianki - muffinki, ciasteczka oraz ciasta. Wszystkie pyszności rozeszły się w mgnieniu oka podczas długiej przerwy, a zarobione przez naszych uczniów pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne

Więcej >>>   


Nasza Szkoła Drugą Siłą W Województwie W Szachach Drużynowych!

Rewelacyjnie spisała się nasza drużyna w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w szachach drużynowych, który dnia 26.11.2019 r. odbył się w Brzozowie. Nasza drużyna w składzie: Izabela Tokarz, Gabriela Tokarz, Marcin Bejster oraz Radosław Kuras zajęła drugie miejsce w gronie 12 zespołów, awansując przy tym do kolejnego etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w połowie maja przyszłego roku. Dodatkowo nasze zawodniczki Gabriela oraz Izabela okazały się najlepszymi zawodniczkami na swoich stołach. Ogromne gratulacje!

"Gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz ciasteczko
- nie smuć się!"

Samorząd Uczniowski zaprasza na pierwszy w tym roku szkolnym kiermasz ciast i ciasteczek

SŁODKI CZWARTEK

Kiedy: CZWARTEK, 28 LISTOPADA na długiej przerwie
Gdzie: SALA KOLUMNOWA (w części dawnego gimnazjum)


SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS NA

PRACĘ PLASTYCZNĄ - FORMĘ PRZESTRZENNĄ

PRZEDSTAWIAJĄCĄ CHOINKĘ

(technika wykonania pracy - dowolna)
termin oddania prac: 12 grudnia 2019
więcej informacji u opiekunów SU


SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS NA

PRACĘ PLASTYCZNĄ - FORMĘ PRZESTRZENNĄ

PRZEDSTAWIAJĄCĄ POSTAĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

(technika wykonania pracy - dowolna)
termin oddania prac: 5 grudnia 2019
więcej informacji u opiekunów SU


SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA NA DYSKOTEKĘ SZKOLNĄ
w klimacie zabaw i wróżb andrzejkowych
bawmy się szałowo, kolorowo i andrzejkowo!

ŚRODA, 27 LISTOPADA 2019
dla klas I-IV od godziny 16:00 do 18:00
dla klas V-VIII od godziny 18:00 do 20:45
WSTĘP: 1 ZŁOTY


Spotkanie z Podróżnikiem

18 listopada uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem, panem Grzegorzem Chachurą, jednym z kilku założycieli grupy młodych podróżników " trzask.pl ". Tematem spotkania była Amazonia. Pan Grzegorz w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o tym bardzo odległym i egzotycznym rejonie świata. Zaprezentował wiele zdjęć i pokazał kilka rekwizytów przywiezionych z Amazonii. Dzieci zobaczyły między innymi jak wygląda prawdziwa brazylijska maczeta, oraz sprawdziły jak ostre są zęby piranii.Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń."Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy"

W związku z 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole uczniowie klas ósmych zaprezentowali inscenizację przybliżającą nam najważniejsze fakty związane z utratą i odzyskaniem wolności. Zwrócili uwagę na ważne postacie historyczne i odczucia jakie towarzyszyły Polakom, którzy zmuszeni do walki w obcych wojskach, walczyli przeciwko sobie. Przypomnieli jak wiele razy Polacy o niepodległość musieli stanąć do walki.

Więcej >>>


„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

31 października członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami udali się na cmentarz parafialny, by zapalić „światełka pamięci” na grobach zasłużonych Żołyniaków oraz pod pomnikiem ofiar wojny i zbrodni katyńskiej.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wsparli akcję zbiórki zniczy zorganizowanej przez SU.


Dyniowy świat klasy 1lg

Klasa 1lg na lekcji wiedzy o kulturze postanowiła wykorzystać dynie jako tworzywo artystyczne. Różnej wielkości i kształtu dynie zostały przez uczniów ozdobione różnymi technikami. Najpopularniejsza była technika przy użyciu farb akwarelowych. Tematyka zdobień też była różna: od filmowego jokera aż po jednokolorowe kule ozdobione brokatem.

Nasze prace zostały zaprezentowane na korytarzu 1 piętra w budynku LO, aby mogli je podziwiać uczniowie i nauczyciele.

Naucz. A. Bem -Wróbel  


,,Jestem gotów" - uroczystość pasowania na ucznia klasy I

W dniu 24 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Żołyni odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I oraz p. Marek Miller. Od samego rana panowała świąteczna atmosfera.

Więcej >>>
Galeria zdjęć >>>


Poznajemy tajemnice instrumentów ze Szkołą Muzyczną Yamaha

24 października uczniowie klas I – III mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzycznej zorganizowanej w naszej szkole przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Dzięki dwójce prowadzących mieli okazję poznać instrumenty dęte drewniane, takie jak flet poprzeczny, flet piccolo, flet sopranowy, flet altowy, flet tenorowy oraz największy z fletów - flet basowy. Uczniowie mieli okazję spróbować gry i nawet zagrać razem w orkiestrze!


Warsztaty czekoladowe

18 października uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami udali się do Fabryki Czekolady w Rzeszowie. Dzieci podczas wizyty w fabryce dostały fartuszki i czapki cukierników. Uczniowie malowali czekoladą na kartkach papieru, a następnie wykonywali swoje własne czekolady, które zdobiły według uznania. W oczekiwaniu na swoje słodkości dzieci mogły bawić się do woli na placu zabaw mieszczącym się w fabryce. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom. Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła wszystkim uczestnikom wiele radości oraz słodkości.

p. Ewelina Kilian

Galeria zdjęć >>>


Oświęcim Miejsce Pamięci

16 października uczniowie klasy 7B i 8B wybrali się na wycieczkę do największego obozu zagłady w Europie - Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Podczas wycieczki uczniowie uświadomili sobie, co działo się z ludźmi, którzy zostali wywiezieni do tego strasznego miejsca. Wiele informacji m. in. bohaterskie czyny więźniów, prób ucieczki, które najczęściej kończyły się śmiercią i straszliwa głodówka ludzi, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Uczennica kl.8b

Galeria zdjęć >>>


Klasa 6 C poznaje tajemnice Żołyni

Nasza miejscowość pełna jest ciekawych miejsc związanych z historią. Jednym z takich miejsc jest kamienica Dąbrowskich położona na Żołyńskim rynku. Należała ona do rodziny zasłużonych artystów – rzeźbiarzy, którzy stworzyli przepiękne rzeźby nie tylko w naszym parafialnym kościele, ale także w innych kościołach w Polsce, na Ukrainie, a nawet w Stanach Zjednoczonych.

Naszą przewodniczką po tym fascynującym miejscu była pani dyrektor Domu Kultury w Żołyni, pani Magdalena Kątnik-Kowalska, której serdecznie dziękujemy za wspaniałe, przepełnione ciekawostkami opowieści. Z pewnością jeszcze wrócimy do tego niezwykłego miejsca!

p. Paulina Niemiec


Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty

życzymy

takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,

cierpliwości i wytrwałości,

aby praca z dziećmi tymi starszymi i tymi młodszymi

dała wiele radości i satysfakcji!

Samorząd Uczniowski


Akcja "STOP wulgaryzmom!"

W październiku Samorząd Uczniowski przeprowadza akcję "STOP wulgaryzmom!" mającą na celu zwrócenie uwagi na piękno naszego języka, propagowanie kultury słowa oraz kształtowanie odpowiedzialności za nasz język. Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty i hasła propagujące akcję. Pamiętajmy, że szacunek i otwartość na innych przynoszą natychmiastowe rezultaty, sprawiają, że to co robimy daje nam satysfakcję i motywuje do dalszego działania! Zachęcamy do dbanie o piękno języka, którym się posługujemy!

Pamiętajmy: kultura i szacunek tworzą nasz pozytwny wizerunek!


DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
30.09.2019 (Poniedziałek)

w klimacie szałowej mody odblaskowej(załóżcie stroje lub obuwie w neonowych kolorach, odblaskową biżuterię, ozdoby do włosów, czy opaski na ręce). Razem świętujmy Dzień Chłopaka odblaskowo i neonowo, wesoło i kolorowo!

OD 16:00-18:00 KLASY 1-4 - WSTĘP 1 ZŁ

OD 18:00-20:45 KLASY 5-8 - WSTĘP 1 ZŁ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !!!


A czego Twoja klasa chciałaby życzyć nauczycielom
z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Samorząd Uczniowski zaprasza każdą klasę od klas pierwszych do ósmych do wspólnego układania klasowych życzeń albo rymowanek z życzeniami (na kartce formatu A4). Termin składania prac do opiekunów SU do wtorku 2 października.


Klasy 5c i 6c w parku rozrywki Energylandia

Szybkie rollercoastery, karuzele, pokazy kaskaderskie, kino 7D, zjeżdżalnie oraz gry i zabawy – wszystkie te atrakcje mieli okazję sprawdzić uczniowie klasy 5c i 6c. W parku rozrywki Energylandia w Zatorze na naszych uczniów czekały 4 strefy zabawy – Bajkolandia, Strefa Familijna, Strefa Ekstermalna oraz Water Park. W magicznej scenerii złotej polskiej jesieni, pełnej pięknych dekoracji uczniowie świetnie się bawili. Z wypiekami na twarzy wymieniali się swoimi wrażeniami. Z pewnością ta wycieczka na długo pozostanie w ich pamięci!

Joanna Pac, Paulina Niemiec      

Galeria zdjęć >>>     


Dnia 19.09.2019r. uczniowie klasy 2 "b" SP mieli możliwość podziwiać wystawę malarstwa Pana Edwarda Rząsy. Dzieci oglądały piękne obrazy, a także wysłuchały wiele ciekawostek i informacji na temat jego twórczości. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania i znali nawet niektóre formy plastyczne jakie wykorzystywał malarz. Ta wizyta w Domu Kultury i podziwianie pięknej wystawy wniesie wiele pozytywnych wartości estetycznych w życie tak młodego człowieka.

Ewelina Kilian     

Galeria zdjęć >>>     


Koncert Szkoły Muzycznej YAMAHA

W czwartek 19 września odbył się w naszej szkole koncert Szkoły Muzycznej Yamaha. Uczniowie klas I – VI zostali zapoznani przez muzyków prowadzących koncert z instrumentami takimi jak keyboard, gitara klasyczna, gitara elektryczna, perkusja oraz keytar – ciekawym instrumentem będącym połączeniem keyboardu i gitary. Przy dźwiękach znanych przebojów widownia dobrze się bawiła i żywo reagowała, a niektórzy uczniowie mogli również spróbować gry na gitarze, czy perkusji.


WYWIADÓWKA
odbędzie się dnia 18 września o godz. 17:00
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!


Wspólne czytanie nowel

Już po raz ósmy w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie, akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 r. Do tegorocznej odsłony wybrano osiem nowel. Są to utwory o różnej tematyce, o różnym stylu i języku, jednak łączy je wspólne przesłanie. Uczą nas bowiem tego, że w życiu należy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno tracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Więcej >>>


Żegnajcie letnie przygody, witaj szkoło!

Dzisiaj, 2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się od mszy świętej, następnie na sali gimnastycznej odbyła się wspólna dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uroczystość. Zapoczątkowało ją wprowadzenie sztandarów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz wspólnego odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół pan Janusz Dziurzyński oraz Wójt Gminy Żołynia pan Piotr Dudek. Po części oficjalnej, uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas.

Wszystkim uczniom życzymy zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Niech nauka sprawia wam dużo radości, a szkoła niech się stanie miejscem do którego będziecie przychodzić z ochotą!


Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą rozpoczynającą rok szkolny 2019/2020, która odbędzie się 2września o godz. 8:00. Bezpośrednio po Mszy Świętej na sali gimnastycznej w części gimnazjalnej, odbędzie się spotkanie z dyrektorem i wychowawcami klas.


Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 26.08 (poniedziałek) o godz. 10:00.

CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31.12.2023
Ferie zimowe
29.01 – 11.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
28.03 – 02.04.2024
Egzamin ósmoklasisty
14.05.2024 - J. polski
15.05.2024 - Matematyka
16.05.2024 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2024
Dni wolne od zajęć dydakty.
20.10.2023
29.04.2024
30.04.2024
02.05.2024
31.05.2024

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmysłówka SP - 710
Kopanie - 715
Zakącie - 720, 735
Bikówka - 723, 738
Górska - 725, 740
Smolarzyny - 720
Żołynia Dolna - 730

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, Śr, Czw, Pt
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brzóza Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zakącie - 1335, 1515
Górska - 1335, 1515
Opaleniska - 1515
Zmysłówka SP - 1335, 1515
Żołynia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobuś