ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna

TU JEST NASZE MIEJSCE,
            TU JEST NASZ DOM ...

   

W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dwusetlecia żołyńskiej oświaty w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2018 roku odbył się IV ZJAZD ŻOŁYNIAKÓW.

W ostatnią sobotę czerwca o godzinie 9.00 uczestnicy uroczystości zebrali się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego, która jest kontynuatorką tradycji pierwszej szkoły założonej w 1818 roku. Następnie wszyscy udali się do kościoła na uroczystą Mszę Świętą, po której nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy wmurowanej w boczną ścianę świątyni.

Kolejnym punktem ceremonii religijnej było upamiętnienie zasłużonych żołyniaków spoczywających na cmentarzu parafialnym. Delegacje szkół, przedszkoli i urzędu gminy złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, po czym nastąpił powrót do szkoły. Na korytarzu, obok wejścia głównego, dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej dyrektorom, nauczycielom, pracownikom i wychowankom Jedynki. Nasi goście mogli również obejrzeć wystawy i prezentacje komputerowe przygotowane przez nauczycieli, pokazujące ludzi, miejsca i wydarzenia związane z historią szkoły. Ta część obchodów zakończyła się obiadem w restauracji Pod Aniołami.

O godzinie 16.00 w Domu Kultury miało miejsce oficjalne otwarcie zjazdu. Zebrani wysłuchali referatu o żołyńskiej oświacie połączonego z prezentacją zdjęć i dokumentów z dawnych lat. Odznaczenia i nagrody odebrali wybrani nauczyciele pracujący na terenie gminy.

Ostatnim akcentem akademii były występy muzyczne, taneczne i recytatorskie uczniów naszej szkoły.

Miłośnicy tańca ponownie spotkali się Pod Aniołami, gdzie o godzinie 20.00 zaczął się bal, na którym królowało tango, oczywiście żołyńskie tango …

opracował: P. Leja    

Do góry              

           

           

           

           

           

               

           

           

           

           

           

           

           

               

               

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       
CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2020 - 04.01.2021
Ferie zimowe
04 - 17.01.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
01 - 06.04.2021
Egzamin ósmoklasisty
25.05.2021 - J. polski
26.05.2021 - Matematyka
27.05.2021 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021
Dni wolne od zajęć dydakty.
20.10.2020
04.01.2021
05.01.2021
04.06.2021

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 645
Opaleniska - 700
Zmysłówka SP - 703
Kopanie - 705
Zakącie - 713, 735
Bikówka - 718, 740
Górska - 720, 742
Smolarzyny - 705
Żołynia Dolna - 715

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1335, 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

Copyright: J. Sobuś