Strona główna

I a, b, cEdukacja Wczesnoszkolna

Termin realizacji zagdnień 23 - 31.03.2020
Proszę, aby dzieci z wszystkich klas pierwszych do końca marca wykonały zadania w ćwiczeniach do str. 28 oraz z podręcznika do str. 38.
Oprócz tego proszę, aby zapoznały się z lekturą "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", która jest dostępna "tutaj" oraz wykonały ilustrację do wybranej przygody z lektury.

Dzieci z klas Ia i Ib proszę do dnia 22.03.2020 o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń (część 4) do str. 12 i w podręczniku do str. 17.

Dzieci z wszystkich klas pierwszych, w czasie przerwy w zajęciach szkolnych, zobowiązuje się do systematycznego czytania, ćwiczenia liczenia w zakresie 20 i pisania ( codziennie przepisanie do zeszytu przedmiotowego 2-3 zdań z podręcznika lub ćwiczeń). Dodatkowo dzieci mają wykonać 2 prace plastyczne: jedną o tematyce wiosennej, drugą na temat dowolny.


Język angielski kl. 1a, 1b (p. Anna Sadecka)


Termin realizacji zagdnień 23 - 27.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."
Proszę korzystać z programu do nauki języka angielskiego: https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary.htm


Język angielski kl. 1c (p. Paulina Niemiec)


Zadania na 26.03.2020
Karty pracy do pobrania: "tutaj."

1. Bardzo proszę o utrwalenie słownictwa z rozdziału 5 (części ciała oraz przymiotniki long i short) - słownictwo do rozdziału jest podane w zeszycie ćwiczeń na str. 88.
2. Proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń - strony 38-41.
3. Zachęcam do korzystania ze stron: https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary.htm oraz http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1


Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna kl. 1a, 1b, 1c(p. Marta Stopyra)

Zadania na 30.03.- 03.04.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".

Zadania na 12 - 29.03.2020
Materiały pomocnicze do pobrania "tutaj".


Religia kl. 1a, 1b, 1c(s. Agnieszka Krauz)

Zadania na 26.03.2020
Zachęcam do obejrzenia: Moja katolicka rodzina Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże

Zadania na 12 - 29.03.2020
Zachęcam do obejrzenia: Zoom na Bożą Rodzinę.


Rytmika kl. 1a, 1b, 1c (p. Marek Miller)

Termin realizacji zadań 25.03 - 11.04.2020

Materiały pomocnicze do pobrania: "tutaj."

Copyright: J. Sobuś