ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Stypendia i nagrody
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Egzamin ósmoklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022
Rok 2022/2023

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna


KLASY I - IIIKLASA I A

Wychowawca klasy:   mgr Alina Dziurzyńska

Przewodniczący:  

Z-ca przewodniczącego:  

Łącznik z biblioteką i świetlicą szkolną: 


KLASA I B

Wychowawca klasy:  mgr Beata Walawender

Przewodnicząca: 

Z-ca przewodniczącej:  

Sekretarz: 


KLASA II A

Wychowawca klasy:  mgr Ewelina Różycka

Przewodnicząca: 

Z-ca przewodniczącego:  

Łącznik z biblioteką i świetlicą szkolną: 


KLASA II B

Wychowawca klasy:  mgr Natalia Fleszar

Przewodnicząca: Martyna Mach

Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Pindara

Sekretarz: Amelia Lorenc


KLASA II C

Wychowawca klasy:  mgr Grażyna Fleszar

Przewodniczący: Jakub Fus

Z-ca przewodniczącego: Natalia Sierzęga

Skarbik: Maja Majkut


KLASA III A

Wychowawca klasy:  mgr Marta Tołpa

Przewodnicząca:  Patrycja Dziuba

Z-ca przewodniczącej:  Aleksandra Noga i Magdalena Lubera


KLASA III B

Wychowawca klasy:  mgr Małgorzata Cieśla

Przewodniczący:  Patryk Kątnik

Z-ca przewodniczącego: Franciszek Błażej

Łącznik z biblioteką i skarbnik:  Sebastian Janusz
CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31.12.2023
Ferie zimowe
29.01 – 11.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
28.03 – 02.04.2024
Egzamin ósmoklasisty
14.05.2024 - J. polski
15.05.2024 - Matematyka
16.05.2024 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2024
Dni wolne od zajęć dydakty.
20.10.2023
29.04.2024
30.04.2024
02.05.2024
31.05.2024

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmysłówka SP - 710
Kopanie - 715
Zakącie - 720, 735
Bikówka - 723, 738
Górska - 725, 740
Smolarzyny - 720
Żołynia Dolna - 730

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, Śr, Czw, Pt
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brzóza Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zakącie - 1335, 1515
Górska - 1335, 1515
Opaleniska - 1515
Zmysłówka SP - 1335, 1515
Żołynia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobuś