ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

E-WOLONTARIAT

Drodzy Uczniowie, ciągle trwamy w niełatwym czasie pandemii koronawirusa, ale mimo to nie poddajemy się!  Aktualna sytuacja zarówno w Polsce, jak i na świecie z pewnością nie ułatwia rozwijania działań wolontariackich.

Z uwagi na to, że pandemia i reżim sanitarny wykluczył wiele możliwości działania uczniów i nauczycieli w ramach szkolnego wolontariatu, wspólnie poszukujemy nowych dróg realizacji wolontariatu szkolnego. Czekamy także na sugestie od Was, Drodzy Licealiści. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pomysły, jak bezpiecznie pomagać i działać w wolontariacie szkolnym.

Rozważymy wszelkie propozycje, które napłyną poprzez e-dziennik na moją skrzynkę pocztową.

Katarzyna Wikiera, opiekun SKW

UWAGA!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żołyni zawiesza zajęcia w dniach 22 i 23 października 2020r., wykorzystując 2 dni z puli dyrektorskich dni wolnych.

Jednocześnie informuje, że  w dniach 26-30.10.2020r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne we wszystkich klasach. Lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć i trwa od 35 do 40 minut. Szczegółowe informacje każdy rodzic otrzyma indywidualnie za pośrednictwem emaila.

SMUTNY CZAS POŻEGNAŃ…

Dnia 17 października, po długiej i ciężkiej chorobie,


ODESZŁA OD NAS

PANI STANISŁAWA MIŚ

wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Żołyni,
nasza koleżanka.

 Pani Stanisława Miś urodziła się w 1948 roku w Zelowie, gdzie kształciła się w szkole podstawowej, później – średniej. Po studiach na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskaniu tytułu magistra filologii rosyjskiej rozpoczęła pracę w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach. Zmiany w życiu prywatnym (zawarcie małżeństwa) przyczyniły się do przeprowadzki. Tak oto w roku szkolnym 1975/76 pani Stanisława została zastępcą dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żołyni, by od następnego roku objąć posadę nauczyciela języka rosyjskiego
w żołyńskim liceum. Pracę nauczyciela wykonywała do roku 2001, kiedy to przeszła na pełną, zasłużoną emeryturę.

Pani Stanisława była życzliwym, serdecznym człowiekiem. Z wielkim powołaniem realizowała misję nauczycielskiego zawodu jako pedagog i wychowawca. Wspierała dobrym słowem i uśmiechem… Jeśli tylko mogła uczestniczyła w spotkaniach nauczycieli, by dać upust wspomnieniom i refleksjom…

 

MIEJMY JĄ WE WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI, BO:

„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI”
(W. Szymborska).

 

Społeczność Zespołu Szkół w Żołyni

XXI EDYCJA GÓRY GROSZA

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Dołącz do nas! 

Czytaj więcej...

Odszedł od nas

W dniu 15 października 2020 roku, w trudnym czasie światowej pandemii koronowirusa, zmarł niespodziewanie nasz Kolega

FRANCISZEK FILIP
(1948 - 2020)

Rodzice Franciszka bardzo dbali o wykształcenie swoich dzieci, syn ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żołyni, a później Studium Nauczycielskie w Krośnie. Zgodnie z przygotowaniem 16.08.1968 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę na stanowisku nauczyciela geografii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni. Równocześnie z pracą szkolną pomagał w rodzinnym gospodarstwie. Po trzech latach został oddelegowany do objęcia stanowiska Naczelnika Gminy w Żołyni (1971-1976). Mimo działań poza szkołą, dbał o utrzymanie prawa do nauczania biorąc kilka lekcji w oświacie. Do nauki w szkole wrócił w 1982r. zatrudniając się w Zbiorczej Szkole Gminnej - Szkole Podstawowej nr 1 w Żołyni. Został nauczycielem geografii i wiedzy o społeczeństwie. Podczas zatrudnienia poza oświatą podniósł swoje wykształcenie do wyższego zawodowego studiując administrację na UMCS w Lublinie.

Działalność na rzecz swojej miejscowości miał we krwi. Widać to było również w szkole, gdzie przygotowywał uczniów do konkursów geograficznych, organizował wycieczki, także kilkudniowe. Nie uchylał się od opieki nad uczniami podczas wyjazdów, mimo, że prowadził już samodzielnie gospodarstwo rolne. Chętnie służył podwozem swoim autem, gdy w szkole była taka potrzeba. Miał pogodną naturę, słowem rozładowywał napięte sytuacje, był życzliwy, ludzie chętnie przebywali w jego otoczeniu czując przyjazną atmosferę. Z końcem roku szkolnego 1990/1991, z powodu choroby, odszedł na emeryturę.

Chociaż nie był już związany etatem z żadną instytucją, to nadal udzielał się społecznie. Przez pewien czas pełnił funkcję sołtysa, był w komitecie organizującym IV Zjazd Żołyniaków w 2018 roku. Skutecznie wyszukiwał, w domowych szufladach, zdjęcia dawnej Żołyni do albumu o miejscowości.

Żołyńska oświata do końca była mu bliska. Bez przerwy interesował się pracą w szkole, uczestniczył corocznie w spotkaniach pedagogów z okazji Święta Patrona Szkoły organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Żołyni. Śledził losy liceum. Obecny budynek szkoły średniej powstał w czasach Jego kierowania gminą - miał w budowie swój udział.

Nie odmawiał pomocy nikomu, nawet gdy miał duże przeszkody.

Żegnaj Przyjacielu

w imieniu Społeczności Zespołu Szkół w Żołyni

Teresa Grędysa

BIEG KOBIET "ZAWSZE PIER(W)SI"

Dziewczęta z klasy 1 LO wraz z opiekunami uczestniczyły 10.10.2020r. w Wirtualnym Biegu Kobiet ZAWSZE PIER(W)SI !! - w zawodach związanych z ideą profilaktyki przeciwko nowotworom piersi! Solidarnie z tysiącami kobiet w Polsce, zmotywowane, w szczytnym celu!! Brawo dziewczyny!!! 

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA DLA ŻÓŁWIA

AKCJA „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”                                                             

Tysiące białych i czerwonych zniczy po raz kolejny zapłoną 1 listopada we Lwowie i okolicach w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Akcję, która ma na celu uświadomienie wszystkim odwiedzającym w tym dniu cmentarze, że pamięć o dawnych mieszkańcach Ziemi Lwowskiej i tych, którzy w jej obronie polegli, jest wciąż żywa, zapoczątkowało w 2004 r. dziesięć dziewcząt z Radia Lwów. Od kilku lat akcji tej w naszym kraju patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś jej koordynatorem w naszym województwie jest Telewizja Rzeszów.

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła pragnie włączyć się w akcję „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Polegać ona będzie na zbiórce wyłącznie białych i czerwonych zniczy, które można składać w dniach 12.10 – 19.10. 2020r. u opiekunów Samorządu Uczniowskiego LO p. Zofii Szpili (sala 204) i p. Jana Kosiora (sala 106).

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji wszystkich, którzy poprzez zapalony znicz chcą wyrazić swoją pamięć i wdzięczność zasłużonym dla naszej Ojczyzny Rodakom, których groby znajdują się poza jej obecnymi granicami. Pamiętajmy: im więcej zniczy uda się zebrać, tym więcej zapłonie ich 1 listopada na polskich grobach za wschodnią granicą…

Liczymy na zrozumienie i wsparcie naszej akcji: Samorząd Uczniowski LO wraz z opiekunami

 

NASZA WŁADZA

Dnia 10 września na długiej przerwie odbyło się pierwsze spotkanie samorządów klasowych 2020/2021.  Samorządy wszystkich klas pojawiły się w komplecie. Spośród wszystkich członków wybraliśmy samorząd szkolny w składzie: przewodniczący: Patryk Cyburt, z-ca przewodniczącego: Piotr Szpila, skarbnik: Zuzanna Foryt, sekretarz: Gabriela Szpilka, członkowie: Julia Stępień, Piotr Nowak. Liczymy na owocną współpracę i wspólne sukcesy.