ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

W roku szkolnym 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żołyni liczy 73 uczniów.

Klasa

Wychowawca

Liczba
uczniów

Ia

Katarzyna Wikiera

17

Iag

Danuta Frańczak-Sztur

14

II

Agnieszka Wilczek

20

III

Grzegorz Hryniewski

22