ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - WIEDZA O KULTURZE

KLASA 1LG

Termin zadania: 30.03.-8.04 2020.

Wykonajcie w programie POWER POINT prezentację o sztuce baroku. Możecie zrobić to samodzielnie lub połączyć się w grupy 2-3 osobowe. Do dnia 8.04 prześlijcie mi prezentację na dziennik elektroniczny lub na mojego maila: a_bwrobel @o2.pl. Nie zapomnijcie podać autorów prezentacji. Prezentacje  będą oceniane.

Podaję schemat do wykonania prezentacji:

1. tytuł :SZTUKA BAROKU.

2. dzieło malarskie: autor, tytuł.

3. dzieło malarskie: autor, tytuł.

4. dzieło malarskie: autor, tytuł.

5. dzieło rzeźbiarskie:  autor, tytuł.

6. dzieło rzeźbiarskie: autor, tytuł.

7. dzieło rzeźbiarskie: autor, tytuł.

8. dzieło architektoniczne: autor, tytuł.

9. dzieło architektoniczne: autor, tytuł.

10. dzieło architektoniczne: autor, tytuł.

11. autorzy prezentacji.

 

BĘDZIECIE W TEN SPOSÓB  MIELI OKOŁO 11 SLAJDÓW. MAM NADZIEJĘ ŻE PREZENTACJE  NIE BĘDĄ JEDNAKOWE!!!

W  TYCH TRUDNYCH CZASACH SERDECZNIE POZDRAWIAM. DO ZOBACZENIA!