ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - J. POLSKI (p. K. Wikiera)

 

Klasa 1LG

23.03 Lekcja klasycyzmu

Proszę zapoznać się z informacjami nt. cech stylu klasycznego – podr. s. 158 i wierszem J. Tuwima „Rzecz Czarnoleska”- podr. s. 172 i wykonać polecenia: 2 i 3 z tej samej strony.

Harmonia świata i harmonia duszy

Przypomnij sobie Pieśń II „Serce roście” J. Kochanowskiego - podr. s. 160 oraz zapoznaj się z wierszem J. Iwaszkiewicza *** („Pogoda lasu…”) – str. 174 i napisz skojarzenia zgodnie z zadaniem 6 ze str. 175.

24.03 Obraz Boga w „Psalmie 8”

Przeczytaj „Psalm 8” J. Kochanowskiego – podr. str. 161, zapoznaj się ze wskazówkami na tej stronie i odpowiedz na pytanie 1. ze str. 162.

27.03 Prostota cierpienia

Proszę zapoznać się z tekstem J. Pelca „ Czym są Treny” – podr. s. 169-170, wykonać zad. 1. i 4. str. 170 oraz utworem W. Broniewskiego „Firanka” i odpowiedzieć na pytanie 6. str. 175.

 

Proszę o wykonanie zadań, których treści zamieszczone są w dzienniku elektronicznym.

Dla tych, którzy nie mają dostępu, zamieszczam je tutaj:

  1. Proszę zapoznać się z utworami J. Kochanowskiego- podr. str. 160- 161, 166-168, przykładową interpretacją - str. 176-177 oraz napisać wypowiedź dotyczącą trenów - do wyboru: zad. 5 str.169 lub zad. 8 str. 178.
  2. Proszę wybrać sobie jeden temat spośród wymienionych w podr. str. 177 zad. 1-3 i str. 178 zad. 4-7 i sformułować dłuższą wypowiedź pisemną, którą należy przynieść po powrocie do szkoły.

W celu utrwalenia wiadomości można korzystać z: e-podręcznika m. in. .

https://epodreczniki.pl/a/kochanowski-wielkim-poeta-byl/D7IDkpo39

https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-nie-kamien-filozofia-trenow-jana-kochanowskiego/DoYlxVAQQ

https://epodreczniki.pl/a/od-urszuli-do-hanny-treny-jana-kochanowskiego-jako-cykl-poetycki/D1BvYP6oW

Proszę w miarę możliwości czytać lekturę „Makbet”, dostępną np. za pośrednictwem:

https://lektury.gov.pl/szukaj/makbet