ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 

Klasa 1 LO - HISTORIA (p. P. Leja):

Środa 25.03:

Proszę wykonać następujące polecenia:

- zapisać temat: Pradzieje ziem polskich,

- przeczytać tekst na stronach 188-192,

- wykonać pisemnie ćwiczenia( podsumowujące temat) numer 1.,2./strona 192.

 

Piątek 27.03:

Proszę wykonać następujące polecenia:

- zapisać temat: Osada w Biskupinie,

- korzystając z dowolnych źródeł, sporządzić notatkę o Biskupinie.

 

KLASA 2 - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

Czwartek 26.03:
Proszę odpowiedzieć na pytania ze sprawdzianu wiadomości (wybrać dowolną grupę). Proszę to zrobić w formie "drukowanej", praca podlega ocenie. Obie grupy przesyłam mailem do Michała, gdyby ktoś nie otrzymał proszę o kontakt e-mail. TERMIN: 31.03.

Wtorek 17.03:
Proszę przeczytać informacje o powstaniu styczniowym z podręcznika lub internetu.

Środa 18.03:
Proszę w formie pisemnej dokonać oceny powstań narodowych (słuszne czy nie, dlaczego).

Wtorek 24.03:
Proszę powtórzyć zagadnienia do sprawdzianu (prześlę je do Michała), powodzenia.

 

KLASA 3 - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

Piątek 27.03:
Proszę w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej uzasadnić, że II wojna światowa odcisnęła piętno w polskiej literaturze (około 1 strona, może być "druk"). Praca podlega ocenie.

Środa 18.03:
Proszę przeczytać informacje o okresie socrealizmu w Polsce (podręcznik lub internet), sporządzić krótką notatkę.

Piątek 20.03:
Proszę przeczytać informacje o okresie przemian ustrojowych (solidarność, okrągły stół itp.) z podręcznika lub internetu.

Środa 25.03:
Proszę sporządzić krótką notatkę (może być w formie kalendarium) do okresu przemian ustrojowych w Polsce (po roku 1981). Zdjęcie notatki przesyłamy mailem.