ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - FILOZOFIA, TEKSTY KULTURY, ETYKA

 

KLASA 1 LO -FILOZOFIA:

Poniedziałek 30.03:
Jesteś racjonalistą czy też kierujesz się empiryzmem? Odpowiedź na pytanie, wykorzystując wiedzę na temat pojęć (źródła internetowe).
Praca PODLEGA OCENIE, termin nadsyłania zdjęć wykonanych prac: 3.04, później oceny niedostateczne
Poniedziałek 16.03:
Proszę napisać krótkie opowiadanie, w którym zaprezentujesz poglądy stoików lub epikurejczyków (w zeszycie).

Poniedziałek 23.03:
Proszę zapoznać się z poglądami Kartezjusza (internet). Krótko uzasadnić w zeszycie, dlaczego nazywany jest ojcem racjonalizmu.

KLASA 2 - TEKSTY KULTURY:

Piątek 3.04:
Błędy językowe a poprawność językowa.
Proszę przeczytać informacje ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/Dq88KhC00
https://epodreczniki.pl/b/PCv0FsMHR
W miarę możliwości proszę o wykonanie zamieszczonych tam ćwiczeń (nie przesyłamy zdjęć).

Piątek 27.03:
Proszę powtórzyć informacje o funkcjach językowych, pomoże w tym:

https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/D3VXsXOHV

Piątek 20.03:
Proszę powtórzyć podane zagadnienia z nauki o języku, trzy zagadnienia (wybrane) proszę opracować w formie pisemnej.

KLASA 3 - TEKSTY KULTURY:

Czwartek 2.04:
Różne odmiany polszczyzny.
Przeanalizuj informacje zawarte na stronie:
https://epodreczniki.pl/b/P11RSnJco
Proszę o wykonanie zamieszczonych poniżej ćwiczeń (nie przesyłamy zdjęć tej pracy - ćwiczenie).

Czwartek 26.03:
Proszę omówić podany temat (wstęp, uzasadnienie od pauz, zakończenie): Funkcja perswazyjna w tekstach kultury na przykładzie wiersza Cz. Miłosza "Do polityka" i wybranych przykładów. Pracę proszę napisać komputerowo i przesłać do 31.03 (podlega ocenie w ramach tekstów kultury).

Czwartek 19.03:
Proszę o przećwiczenie zagadnień podanych w ramach tekstów, dotyczących nauki o języku. Trzy z nich (dowolne) proszę opracować w formie pisemnej. Pomocne informacje znajdziesz: https://epodreczniki.pl/a/slowa-neutralne-i-zabarwione-emocjami/DG1Ci3EoK
https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/D3VXsXOHV

ETYKA (grupa z klas 1, 2, 3):

PIĄTEK 3.03:
Jakie wartości cenisz najbardziej, a które cechy są dla Ciebie odrażające? Udziel krótkiej odpowiedzi na pytanie w formie pisemnej.

Piątek 27.03:
Jakie wartości powinny być najważniejsze w sytuacji zagrożenia? Zastanów się nad podanym problemem.

Piątek 20.03:
Proszę w formie pisemnej wypowiedzieć się na temat przyczyn i skutków agresji (zdjęcie proszę przesłać mailem).