ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - FILOZOFIA, TEKSTY KULTURY, ETYKA

 

KLASA 1 LO -FILOZOFIA:
Poniedziałek 16.03:
Proszę napisać krótkie opowiadanie, w którym zaprezentujesz poglądy stoików lub epikurejczyków (w zeszycie).

Poniedziałek 23.03:
Proszę zapoznać się z poglądami Kartezjusza (internet). Krótko uzasadnić w zeszycie, dlaczego nazywany jest ojcem racjonalizmu.

KLASA 2 - TEKSTY KULTURY:

Piątek 27.03:
Proszę powtórzyć informacje o funkcjach językowych, pomoże w tym:

https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/D3VXsXOHV

Piątek 20.03:
Proszę powtórzyć podane zagadnienia z nauki o języku, trzy zagadnienia (wybrane) proszę opracować w formie pisemnej.

KLASA 3 - TEKSTY KULTURY:

Czwartek 26.03:
Proszę omówić podany temat (wstęp, uzasadnienie od pauz, zakończenie): Funkcja perswazyjna w tekstach kultury na przykładzie wiersza Cz. Miłosza "Do polityka" i wybranych przykładów. Pracę proszę napisać komputerowo i przesłać do 31.03 (podlega ocenie w ramach tekstów kultury).

Czwartek 19.03:
Proszę o przećwiczenie zagadnień podanych w ramach tekstów, dotyczących nauki o języku. Trzy z nich (dowolne) proszę opracować w formie pisemnej. Pomocne informacje znajdziesz: https://epodreczniki.pl/a/slowa-neutralne-i-zabarwione-emocjami/DG1Ci3EoK
https://epodreczniki.pl/a/po-co-mowimy-i-piszemy-o-funkcjach-wypowiedzi-i-jezyka/D3VXsXOHV

ETYKA (grupa z klas 1, 2, 3):

Piątek 27.03:
Jakie wartości powinny być najważniejsze w sytuacji zagrożenia? Zastanów się nad podanym problemem.

Piątek 20.03:
Proszę w formie pisemnej wypowiedzieć się na temat przyczyn i skutków agresji (zdjęcie proszę przesłać mailem).