ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - J. POLSKI (p. A. Wilczek)

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/

http://www.okekrakow.tv/index.php/filmy-o-maturze

 

KLASA 1 LO:

Czwartek 26.03:
Proszę powtórzyć zagadnienia do sprawdzianu z epoki średniowiecza, wyślę je e-mailem do Martyny, przekaże pozostałym. Sprawdzian: poniedziałek, 30.03.
Pomóc może: https://epodreczniki.pl/a/filozofia-i-nauka-w-sredniowieczu/D293YGW6w, oraz inne materiały ze strony:  epodreczniki.pl,  

POZIOM ROZSZERZONY: Proszę sporządzić notatkę do fragmentów "Wielkiego testamentu", przesłać zdjęcia pracy wykonanej w zeszycie na adres e-mail.

Poniedziałek 16.03:
Proszę przeczytać z podręcznika fragment "Dziejów Tristana i Izoldy" i odpowiedzieć na dwa dowolne pytania pod tekstem.

Wtorek 17.03:
Proszę przeczytać treść fragmentu "Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią" oraz informacje wprowadzające na temat zjawiska danse macabre (podręcznik). Proszę o krótką notatkę o treści utworu.

Czwartek 19.03:
Proszę przeczytać fragmenty "Boskiej Komedii" (podręcznik) i sporządzić notatkę na temat treści. Przygotowujemy się do powtórzenia zagadnień ze średniowiecza...Zachęcam do przypomnienia i przeczytania informacji z podręcznika.

Poniedziałek 23.03:
Czytanie ze zrozumieniem. Proszę wybrać dowolny tekst do czytania ze zrozumieniem z zakresu epoki średniowiecza np. o śmierci, i odpowiedzieć na pytania do tekstu w zeszycie. Proszę o zaopatrzenie się w część drugą podręcznika!

Wtorek 24.03:
Proszę w formie pisemnej uzasadnić, że średniowiecze nie jest epoką ciemnoty i zacofania. Należy obowiązkowo odwołać się do przynajmniej trzech poznanych utworów (fragmentów) literackich. Powtórzenie: https://epodreczniki.pl/a/filozofia-i-nauka-w-sredniowieczu/D293YGW6w

 

KLASA 2 LO:

Piątek 27.03:
POZIOM ROZSZERZONY: Proszę o przeczytanie wiersza C. K. Norwida "Bema pamięci żałobny rapsod" i sporządzenie notatki według zagadnień: określenie podmiotu lirycznego, sytuacji lirycznej, tematyka wiersza, wymowa zakończenia. Zdjęcie wykonanej w zeszycie pracy proszę przesłać na maila.

Poniedziałek 16.03:
Proszę opisać trzy wybrane obyczaje/zwyczaje z epopei "Pan Tadeusz".
PROSZĘ CZYTAĆ "LALKĘ" B. PRUSA. LEKTURA BARDZO WAŻNA, POWODZENIA!
Jest plik PDF.

Środa 18.03:
Proszę przeczytać uważnie fragment epopei "Koncert Jankiela", wypisać wydarzenia historyczne o których w nim mowa. Proszę przeczytać dowolny fragment będący opisem przyrody, wypisać z niego przynajmniej pięć środków poetyckich.

Piątek 20.03:
"Pan Tadeusz" jako epopeja, proszę przypomnieć cechy tego gatunku literackiego i uzasadnić, że utwór Mickiewicza jest epopeją (forma pisemna, w zeszycie).

Poniedziałek 23.03:
Proszę przeczytać wiersze C. K. Norwida "Fortepian Szopena", "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie..." (podręcznik), omówić krótko ich tematykę (pisemnie).

Środa 25.03:
"Pan Tadeusz" - podsumowanie wiadomości. Proszę powtórzyć zagadnienia według pytań (prześlę do Michała mailem).
https://epodreczniki.pl/a/pan-tadeusz-wczoraj-i-dzis-w-kregu-mitow-i-rekwizytow-narodowych/DLH0Fa3mT

 

KLASA 3 LO:

Poniedziałek 16.03:
Proszę przeczytać opowiadania T. Borowskiego (tekst PDF): "Pożegnanie z Marią", "Proszę państwa do gazu", "U nas w Auschwitzu..." i odpowiedzieć na pytania (prześlę je mailem do Piotrka, przekaże wszystkim).
MATURZYŚCI: Dla maturzystów: do Piotrka przesyłam dzisiaj materiały do powtórzeń, zachęcam do aktywnej pracy. W przypadku jakichkolwiek pytań udostępniam adres mailowy. Powodzenia...

Środa 18.03:
Proszę przeczytać po jednym wybranym wierszu do przedstawicieli Pokolenia "Współczesność 1956" (tabela jest wklejona w zeszycie): Grochowiak, Białoszewski, Herbert, do każdego wiersza krótki komentarz pod kątem cech twórczości np. Grochowiak - turpizm, bo...

Piątek 20.03:
Proszę przeczytać rozdziały z "Innego świata" (PDF): "Witebsk-Leningrad-Wołogda", "Nocne łowy", "Zabójca Stalina", "Ręka w ogniu", "Męka za wiarę". Proszę spróbować odpowiedzieć na zestaw pytań wysłanych Piotrkowi. Powodzenia...

Poniedziałek 23.03:
Proszę zapoznać się z treścią wierszy Wisławy Szymborskiej (przesłane Piotrkowi), omówić w formie pisemnej dwa z nich.

Środa 25.03:
Proszę przeczytać "Zdążyć przed Panem Bogiem", przesyłam informację w formie notatki odnośnie tematyki reportażu.
DLA MATURZYSTÓW: powtórzenie z "Wesela": https://epodreczniki.pl/a/bronowicka-chata-z-bajki-w-widowiskowym-teatrze-stanislawa-wyspianskiego/D1HEW4ab8
PROSZĘ: powtórzyć informacje o świecie obozów: https://epodreczniki.pl/a/oboz-jako-tu-i-teraz-czlowieka-zlagrowanego/D14OYoeav

Piątek 27.03:
Przypomnij charakterystykę pokolenia "Nowej Fali " (tabela w zeszycie). Omów dowolny wiersz Stanisława Barańczaka oraz przeczytaj wiadomości ze strony:
https://epodreczniki.pl/b/P19FNXVHK

MATURA - "DZIADY" CZ. III, POWTÓRZENIE:
Proszę powtórzyć tematykę lektury, zaliczenie: środa 1.04, podlega ocenie.
Warto skorzystać:

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/dziady-na-maturze

https://www.youtube.com/watch?v=_0Am7G2asAk

https://epodreczniki.pl/b/PKdfCNYel

https://epodreczniki.pl/b/P90RnVs5e

https://epodreczniki.pl/b/PLfiiEY7f
https://epodreczniki.pl/b/PCZqdlzWU
WARTO: korzystać ze stron:
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski/lektury

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski/slownik-motywow-kulturowych