ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - BIOLOGIA

 

Klasa 1 LO ZAKRES ROZSZERZONY (p. Aneta Makiel-Dudek)

02.04.2020

Temat: Regulacja aktywności enzymów.
Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku dotyczącymi: prędkość reakcji enzymatycznej, stała Michaelisa-Menten, enzymy jako aktywatory i inhibitory. dodatkowe wytłumaczenie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=b-hbjDYGEXI.
Szczegółowo przeanalizować szybkość reakcji enzymatycznej i sposób odczytu informacji z krzywej Michaelisa-Menten. Narysować wykres zależności szybkości początkowej od stężenia substartu. Wyjaśnij czym jest szybkość początkowa (V0), szybkość maksymalna (Vmax) i stała Michaelisa (KM).

 

30.03.2020

Temat: Budowa i działanie enzymów.
Materiały do pracy, z poleceniami do wykonania.
Budowa i działanie enzymów -  karta dla ucznia    >>> pobierz plik (docx) <<<
 

26.03.2020

Materiały i zadania do rozwiązania.

Metabolizm - karta dla ucznia    >>> pobierz plik (docx) <<<

 

Klasa 1 LO ZAKRES PODSTAWOWY (p. Aneta Makiel-Dudek)

01.04.2020

Temat: Budowa i działanie enzymów.
Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s.112-115.
Zanotuj:
1. Czym jest enzym i jakie ma właściwości, dlaczego nazywamy je katalizatorami?
2. Budowa enzymu - wykonaj schemat.
3. Mechanizm działania enzymu (E+S ------> kompleks E-S ------> E+P), porównaj reakcje chemiczne z enzymem oraz bez enzymu.
Uzupełnij kartę pracy i prześlij na wskazany w niej adres. (będzie ona oceniana)
Enzymy - karta dla ucznia    >>> pobierz plik (docx) <<<

 

25.03.2020

Temat: Kierunki przemian metabolicznych. 

Proszę zapoznać się z informacjami w załączniku, zawierającym scenariusz lekcji z komentarzem i poleceniami.

Metabolizm    >>> pobierz plik (docx) <<<

 

19 - 23.03. 2020

W oparciu o informacje w podręczniku (str.146 – 152) i dostępne źródła opracuj zagadnienia i rozwiąż polecenia.

 1. Przedstaw definicję metabolizmu i podział reakcji wchodzących w skład metabolizmu (anabolizm, reakcja endoergiczna; katabolizm, reakcja egzoergiczna; amfibolizm).
 2. Szlaki metaboliczne i ich regulacja.
 3. Scharakteryzuj przenośniki energii w komórce (szczegółowo ATP, reakcje hydrolizy ATP do ADP i ADP do AMP; fosforylacji tj. syntezy ATP z ADP i nieorganicznego fosforanu(Pi), krótka charakterystyka fosforylacji substratowej, oksydacyjnej i fotosyntetycznej). Budowa syntazy ATP.
 4. Przenoszenie energii w reakcjach redoks (reakcje utleniania-redukcji).
 5. https://www.youtube.com/watch?v=z4592UOmQno
 6. Rozwiąż polecenia kontrolne (str. 152)

 

Podręcznik - powtórzenie wiadomości na podstawie podsumowania działu, rozwiązanie zadań w zeszycie przedmiotowym "Sprawdź, czy już umiesz!"

Karta pracy 1LO - Poziom Rozszerzony    >>> pobierz plik (pdf) <<<

 

Klasa 1 LG (p. Z. Szpila)

Wytyczne na 30.03.2020
W ramach powtórzenia wiadomości i umiejętności działu "Biotechnologia i inżynieria genetyczna" proszę o wypełnienie karty pracy. Karty dostępne pod linkiem      
https://drive.google.com/drive/folders/1MCJGRBEBVsVpmT-fK7T-n-YPalAn-rY5?usp=sharing    Odpowiedzi proszę wysłać mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ( same odpowiedzi lub na wydrukowanych kartach ) do końca dnia.
 
 
Klasa 2 LO (p. Z. Szpila)
 
Wytyczne na 01.04. 2020
Proszę w ramach powtórzenia wiadomości wykonać zadania z dostępnych arkuszy maturalnych. Wysłany link w poniedziałek jest aktywny.  Nr-y zadań do wykonania: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 18, 21, 26. Wybrane zadania sprawdzają wiedzę ze wszystkich tematów dotyczących funkcjonowania zwierząt.
 
Wytyczne na 02.04. 2020
Proszę o sprawdzenie wykonania, ewentualne dokończenie zadań ze środy.  Odpowiedzi wykonanych zadań proszę przesłać do oceny na mojego maila
 
Wytyczne na 30.03.2020
"Rozmnażanie i rozwój zwierząt" to nowy temat. W ramach tego proszę zapoznać się ze sposobami rozmnażania, rodzajami zapłodnienia, zjawisku partenogenezy oraz etapami rozwoju zarodkowego zwierząt. Proszę rozwinąć krótko wymienione zagadnienia jako notatka w zeszycie.
Proszę (w ramach drugiej godziny lekcyjnej) wykonać zadania z Maturalnych kart pracy, numery zadań do wykonania: 28, 29, 32, 33 ( zad. 31 dla chętnych) od str. 97
Maturalne karty pracy dostępne pod linkiem:
Wykonane zadania proszę przesłać na maila:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klasa 3 LO (p. Z. Szpila)

Wytyczne na 02.04.2020
Piszemy sprawdzian wiadomości.   
Link do sprawdzianu prześlę w czwartek

 

Wytyczne na 31.03.2020

Proszę przeanalizować zadania z portalu Nowej Ery z działu Ekologia... (wg wcześniejszych wskazówek ). W celu powtórzenia materiału proszę obejrzeć filmiki (kilkuminutowe), do których wskazuję linki:  

 

Wytyczne na 30.03.2020

Nowa Era zdecydowała się udostępnić bezpłatnie materiały do nauczania. Każdy maturzysta może teraz bezpłatnie korzystać ze wszystkich zasobów portalu – arkuszy, fiszek, kalendarza przygotowań maturalnych i wielu innych materiałów edukacyjnych. Aby korzystać z portalu musicie założyć sobie konto na  https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/biologia     

Proszę po zalogowaniu się wybrać Zadania maturalne, pojawi się 14 działów. Wybieramy dział 13: Ekologia. Różnorodność biologiczna. Ochrona środowiska
Liczba zadań: 27 . Proszę rozwiązać zadania jako podsumowanie wiadomości i umiejętności . W ramach sprawdzenia wiadomości udostępnię test do rozwiązania online (ograniczony czasowo) w czwartek pomiędzy godz. 13.00 - 14.30.

 

Zadania dla kl. 2a LO (p. Z. Szpila)

Korzystając z informacji w podręczniku i dostępnych źródeł opracuj zagadnienia dotyczące tematu "Osmoregulacja i wydalanie"

 1. Przedstaw definicję osmoregulacji i co w niej uczestniczy
 2. Przeanalizuj "Bilans wodny zwierząt" (str.443)  lądowych i wodnych następnie wyjaśnij (pisemnie) określenia dotyczące organizmów wodnych podając ich przykłady ( zwierzęta: izoosmotyczne, hiperosmotyczne, hipoosmotyczne )
 3. Przedstaw definicję wydalania i co w nim uczestniczy
 4. Porównaj w formie tabeli azotowe produkty przemiany materii ( amoniak, mocznik, kwas moczowy ) wskazując też przykłady zwierząt, które je wydalają
 5. Dokonaj analizy narządów wydalniczych zwierząt 

Zadania dla kl. 3a LO

Proszę napisać w zeszytach na temat źródeł zanieczyszczeń, skutków zanieczyszczeń oraz ochrony : atmosfery, wód, gleb. 

Zachęcam do powtórek przed maturą.

 

Wytyczne na 25.03.2020 (p. Zofia Szpila)
 
Kl. 2a LO
W temacie "Reagowanie zwierząt na bodźce" proszę o zapoznanie się na podstawie podręcznika z podziałem receptorów, narządami zmysłów u zwierząt. Prześledźcie na końcu podręcznika tablice z typami układów nerwowych zwierząt bezkręgowych i kręgowców.
Polecam wysłuchać krótkiego filmiku na ten temat. Link do strony poniżej

 

Wytyczne na 23.03.2020 (p. Zofia Szpila)

Kl.1_LG

 1. Proszę zapoznać się z treścią tematu „Znaczenie badań nad DNA”
 2. Proszę wykonać pisemnie w zeszycie zadania 1,2 i 3

 

Kl. 2a

 1. Proszę zapoznać się z warunkami wymiany gazowej w wodzie i powietrzu (podręcznik str. 425)  a następnie proszę dokonać analizy sposobów wymiany gazowej zwierząt wraz z ich narządami (pomocne tablice na końcu podręcznika)
 2. W kolejnym temacie „Transport u zwierząt” proszę zapoznać się                 

a) z rodzajami transportu (wewnątrz- i międzykomórkowy)

b) płynami ciała

c) barwnikami oddechowymi (tabela str. 432)

d) przeanalizować transport u bezkręgowców i kręgowców (znów pomocne tablice na końcu podręcznika)

 

Wytyczne na 23 – 24. 03.2020 (p. Zofia Szpila)

Kl. 3a

1. Proszę zapoznać się z tematem o różnorodności  biologicznej oraz czynnikach ją kształtujących.  Proszę napisać w zeszycie odpowiedź na polecenie 2 i 4 z podręcznika str. 234

2. https://pl.wikibooks.org/wiki/Biologia_szkoła_ponadgimnazjalna/Różnorodność_biologiczna_i_jej_zagrożenia._Powtórzenie_wiadomości#Wymarłe_i_zagrożone_gatunki

Proszę zapoznać się z treściami znajdującymi się pod tym linkiem oraz udzielić odpowiedzi pisemnie w zeszycie na polecenia znajdujące się na końcu.

 

Wytyczne na 19.03.2020 (p. Zofia Szpila)

Kl.2a

a/ Proszę zapoznać się na podstawie  podręcznika z tematem „Ruch zwierząt”

b/ Proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnie w zeszycie na dwa polecenia zawarte pod tym tematem

c/ Proszę zapoznać się z podziałem zwierząt ze względu na sposób odżywiania oraz ewolucją układu pokarmowego

d/ Proszę wykonać zadania:

 1. Przyporządkuj każdej z wymienionych grup zwierząt cechę ich układu pokarmowego.
 2. Mięczaki                             B. Nicienie                         C. Pierścienice                       D. Ptaki
 3. Zwierzęta, u których po raz pierwszy w toku ewolucji pojawił się drożny układ pokarmowy …..
 4. U lądowych przedstawicieli tej grupy występuje fałd zwiększający powierzchnię chłonna jelita
 5. Większość przedstawicieli tej grupy ma tarkę, która ułatwia pobieranie i rozdrabnianie pokarmu……
 6. U większości przedstawicieli tej grupy żołądek jest zbudowany z dwóch części gruczołowej i mięśniowej…..
 7. Wyjaśnij, dlaczego zwierzęta roślinożerne żyją w symbiozie z mikroorganizmami zasiedlającymi ich przewód pokarmowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kl.3a

a/ Proszę przypomnieć sobie zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemu :

- krążenie materii i przepływ energii  

- obieg węgla i azotu w przyrodzie

b/ Proszę wykonać w zeszycie polecenia kontrolne: 1,2 ze str. 202 oraz 2, 3 ze str. 206

c/ Wykonaj zadanie dotyczące sukcesji.

Sukcesja to proces ciągłych kierunkowych zmian, które prowadzą do stopniowego przekształcania ekosystemu. Wyróżnia się sukcesję pierwotną i wtórną.

 1. Określ, które z podanych zestawień stanowi przykład sukcesji wtórnej. Uzasadnij swoją odpowiedź.               
 2. skały – porosty – mchy – rośliny zielne – krzewinki – krzewy – las
 3. płytkie jezioro – kępy trzcin i turzyc – torfowisko – wilgotna łąka – las

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyjaśnij określenie :  klimaks