ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - GEOGRAFIA

Klasa 1 LO PR wody_podziemne (prezentacja)   >>> pobierz plik (pdf) <<<
Klasa 1 LO - Poziom podstawowy - Budowa Ziemi_(karta pracy)    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO - poziom rozszerzony wody podziemne (materiały dodatkowe   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO Poziom podstawowy i rozszerzony - Budowa Ziemi i skały materiału dodatkowe   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO Poziom rozszerzony - Budowa Ziemi i skały (karta pracy)   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO Poziom Rozszerzony - wody podziemne_(karta pracy)   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LG - Energetyka - karta pracy  >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO PR  - Wulkany - praca domowa   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO - Działalność lodowców i lądolodów materiały   >>> pobierz plik (pdf) <<<
Klasa 2 LO - Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów (karta pracy)   >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO - Zjawiska krasowe (materiały dodatkowe)    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO - Wietrzenie i ruchy masowe (karta_pracy)    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO - Zjawiska krasowe - ćwiczenia    >>> pobierz plik (doc) <<<
 
7 kwietnia o godzinie 14.00 przeprowadzony będzie próbny egzamin maturalny z geografii. Uczniowie klasy 3 LO zdający egzamin maturalny obowiązkowo przystępują do tej próby. Ścisłe instrukcje zostaną przesłane przez e-dziennik.
Klasa 3 LO - Rolnictwo w Polsce - materiały dodatkowe    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 3 LO - Rolnictwo w Polsce - Karta_pracy    >>> pobierz plik (doc) <<<
 
 
Klasa 1 LG - Przemysł zaawansowanych technologii    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO - Lodowce górskie i lądolody i Poziom Rozszerzony    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO - Lodowce górskie i lądolody Poziom Podstawowy    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO - Morza - Poziom Podstawowy    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 1 LO Morza i prądy morskie - Poziom Rozszerzony    >>> pobierz plik (doc) <<<
Klasa 2 LO - Wietrzenie i ruchy masowe    >>> pobierz plik (doc) <<<