ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

BARWY JESIENI

Kilka licealnych sal lekcyjnych wzbogaciło się o piękne, stylowe dekoracje. Ich autorami są uczniowie I i III kl. LO oraz III kl. LG. Kiedy na zewnątrz robi się ponuro i zimno, u nas jest kolorowo. Jesienne odcienie to naturalne ciepło i pewnego rodzaju przytulność. Zdobywanie wiedzy również staje się wtedy przyjemniejsze. 

Oto efekty pracy licealistów.

SU LO