ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„Maria Konopnicka – 180 rocznica urodzin”

Szkolny konkurs literacki

 • Organizatorem Konkursu „Maria Konopnicka – 180 rocznica urodzin” jest biblioteka szkolna i nauczyciele poloniści Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Żołyni.
 • Celem konkursu jest:
 1. promocja czytania,
 2. promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy prac literackich,
 3. rozwijanie umiejętności twórczych młodzieży,
 4. promowanie twórczości Marii Konopnickiej.
 • Uczestnikami konkursu literackiego może być młodzież, będący uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Żołyni.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV.
 • Wraz z pracą powinna zostać dostarczona metryczka informacyjna zawierająca:
 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. klasę do której uczęszcza uczeń,
 3. tytuł pracy,
 • Prace należy składać Organizatorom konkursu w dniach od 15.11.2022r. do 15.12.2022r.
 • Organizator powołuje Jury Konkursu, które dokonuje wyboru zwycięskich prac w regulaminowych kategoriach. Jury ocenia prace pod kątem wartości artystycznej oraz zgodności z ideą Konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 22.12.2022r.
 • Uczestnicy konkursu otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego za wypracowanie.
 • Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z języka polskiego za wypracowanie oraz nagrody książkowe.
 • Laureaci zostaną przedstawieni na stronie WWW szkoły.

Tematy prac:

 1. „Było… Nie minęło… Czy twórczość Marii Konopnickiej nadal zachwyca?”

Napisz wypowiedź na podany temat, wzorując/odwołując się do wybranego utworu Marii Konopnickiej (powieść lub nowela).

Minimum 2 strony formatu A4, czcionka 14

 

 1. „Poetka „czasów niepoetyckich” – Maria Konopnicka i jej wiersze”

Wiersz, który mnie zachwycił… Napisz wypowiedź na temat wybranego utworu lirycznego i uzasadnij jego znaczenie dla ciebie.

Minimum 2 strony formatu A4, czcionka 14

 

 1. „Z Marią Konopnicką za pan brat…”

Napisz wypowiedź, w której uzasadnisz aktualność/ważność tematyki poruszanej przez pisarkę. Odwołaj się do wybranego utworu literackiego.

Minimum 2 strony formatu A4, czcionka 14

 

 1. „Problemy społeczne w twórczości Marii Konopnickiej”

Napisz wypowiedź w dowolnej formie, akcentując wybrane problemy, zagadnienia poruszane przez pisarkę.

Minimum 2 strony formatu A4, czcionka 14

 

UWAGA: praca samodzielna, dyskwalifikacja w przypadku korzystania z zasobów internetowych