ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „AUSTRIA – KRAJ I MIESZKAŃCY”

Dnia 22 marca 2022r. odbył się w formie online w naszej szkole i na terenie całego kraju etap szkolny XXIV ogólnopolskiego konkursu ,,Austria – kraj i mieszkańcy”, którego organizatorem od lat jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Biblioteka Austriacka w Opolu.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 7 uczniów z naszego Liceum:

Cyburt Patryk, Czech Wioleta, Foryt Zuzanna, Leja Dominika i Ożga Tomasz z klasy 2 LO oraz Słupek Bartosz i Szpila Piotr z klasy 3 LO.

Każdy z uczniów rozwiązywał w ciągu 30 minut test, który zawierał pytania zamknięte (łącznie 40 pytań) podzielone na kilka kategorii tematycznych: historia i polityka Austrii, geografia i gospodarka, sport, osobowości i osobliwości oraz kultura i sztuka, a także aktualne wydarzenia. Na udzielenie każdej odpowiedzi (tzn. wskazanie 1-ej poprawnej odpowiedzi spośród 4-ech podanych) uczestnicy mieli tylko 5 sekund.

Z przysłanego przez organizatorów sprawozdania wynika, że konkurs cieszył się – jak zresztą co roku bardzo dużym zainteresowaniem i w etapie szkolnym na terenie całego kraju wzięło w nim udział kilkuset uczestników (nie tylko uczniów, ale również studentów i innych osób, gdyż jest to konkurs adresowany do wszystkich mieszkańców naszego kraju w wieku od 13 lat wzwyż). Do dalszej rywalizacji, tj. do półfinału i finału, które zostały zaplanowane na 21 kwietnia 2022r. stacjonarnie w Opolu, zakwalifikowano jedynie 25 osób, które uzyskały co najmniej 88% poprawnych odpowiedzi, tj. min. 35 pkt na 40 możliwych do zdobycia.

Nasi uczniowie poradzili sobie całkiem dobrze z testem etapu szkolnego i uzyskali w nim dobre wyniki: I miejsce w eliminacjach szkolnych zajęła Wioleta Czech, II miejsce – Zuzanna Foryt, III miejsce – Bartosz Słupek.

Wszyscy w/w uczniowie otrzymali za udział w tym konkursie zaświadczenia o udziale od organizatorów, pozytywne uwagi za reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz w konkursie o zasięgu ogólnopolskim; ponadto pierwsza trójka pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki (związane oczywiście z Austrią, tj. tzw. Mozartkugeln) od szkolnego koordynatora konkursu oraz cząstkowe oceny: 6 (za pierwsze), -6 (za drugie)  i +5 (za trzecie miejsce), zaś pozostali uczniowie cząstkowe oceny bardzo dobre za aktywność z języka niemieckiego i wkład włożony w przygotowanie się do w/w konkursu (dodatkowy czas poświęcony na wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach, uczestnictwo w prelekcjach online prowadzonych na facebooku przez pracowników Biblioteki Austriackiej w Opolu, zdobycie dodatkowej, często bardzo szczegółowej, wykraczającej poza program nauczania wiedzy na temat Austrii – jednego z krajów niemieckojęzycznych).

Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom i dziękuję za udział w konkursie oraz zachęcam do spróbowania swych sił w przyszłym roku szkolnym w XXV edycji konkursu ,,Austria – kraj i mieszkańcy”.

Jan Kosior – szkolny koordynator konkursu