ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO OLIMPUS 2020 - SESJA WIOSENNA (ON-LINE)

Dnia 19 maja 2020r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego zorganizowana po raz pierwszy w formie testu on-line przez Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe Olimpus z siedzibą w Warszawie. Wzięło w niej udział 5 uczniów z klas 1-ych naszego Liceum:

- Filip Anna, Stępień Julia, Szpila Piotr – kl. 1LO

- Naróg Joanna, Żaba Kacper – kl. 1LG

W/w uczniowie pisali test on-line trwający 50 minut i obejmujący 30 pytań, w których 1, 2, 3 lub każda z 4 odpowiedzi mogła być prawidłowa lub nieprawidłowa. Pytania testowe sprawdzały wiedzę z zakresu rozumienia tekstu czytanego, znajomości słownictwa i gramatyki, reakcji językowych oraz krajoznawstwa niemieckiego obszaru językowego.

Jak wynika z przesłanego przez organizatorów szczegółowego opracowania w olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego wzięło udział łącznie 73 uczniów z klas 1-3 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Nasi uczniowie uzyskali w w/w olimpiadzie bardzo dobre wyniki oraz wyróżnienia:

 

Nazwisko

Imię

Wyróżnienie

Filip

Anna

Dyplom laureata, nagroda książkowa

Stępień

Julia

Dyplom laureata

Szpila

Piotr

Dyplom laureata

Naróg

Joanna

Dyplom uznania

Żaba

Kacper

Dyplom uznania

 

Pierwsza trójka w/w uczniów z kl. 1 LO uzyskała bardzo wysokie wyniki (96%, 93% i 92% poprawnych odpowiedzi) i uplasowała się w pierwszej dziesiątce w kraju, za co została wyróżniona Dyplomami laureata, a Ania Filip z pierwszej piątki w kraju dodatkowo nagrodą książkową.

Ponadto warto również podkreślić, że aż 4 naszych uczniów uzyskało wyniki powyżej średniej krajowej (szczegóły w sporządzonym przez organizatorów dla naszej szkoły opracowaniu ,,Wyniki Ogólnopolskich Olimpiad sesja wiosenna 2020“).

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że olimpiada była adresowana do wszystkich uczniów, również tych uczących się języka niemieckiego już od klasy 4-tej szkoły podstawowej, w tym również niekiedy jako pierwszego języka obcego w wymiarze przynajmniej 3 a w niektórych szkołach nawet więcej godzin tygodniowo. W związku z tym można uznać, iż nasi uczniowie, którzy zaczynają naukę  języka niemieckiego dopiero w kl. 7-ej Szkoły Podstawowej/zaczynali w kl. 1-ej Gimnazjum  i uczą się go jako drugiego języka obcego w wymiarze tylko 2 godzin tygodniowo poradzili sobie bardzo dobrze i uzyskali naprawdę wysokie wyniki.

Za udział w w/w olimpiadzie wszyscy uczniowie otrzymali od organizatorów dyplomy. Ponadto nasi uczniowie otrzymali celujące oceny cząstkowe za aktywność z języka niemieckiego i pozytywne uwagi za reprezentowanie naszej szkoły w konkursie zewnętrznym na szczeblu ogólnopolskim.

Udział w tego typu konkursie przedmiotowym zorganizowanym po raz pierwszy - ze względu na pandemię – w formie testu on-line, był ciekawym doświadczeniem tak dla samych uczniów jak i dla mnie, tj. szkolnego organizatora olimpiady.

Z pewnością warto w dalszym ciągu motywować naszych uczniów do jak najliczniejszego udziału w tego typu ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, nie tylko z języka niemieckiego.

Jeszcze raz gratuluję naszym olimpijczykom świetnego wyniku i zapraszam już teraz do udziału w kolejnych edycjach w przyszłym roku szkolnym.

 Jan Kosior – szkolny organizator olimpiady