ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni w dobie pandemii 

Za nami trudne I półrocze. Trudne, ponieważ wymagało od nas wszystkich - uczniów, nauczycieli i rodziców - szybkiego opanowania zasad funkcjonowania wirtualnej szkoły, samodyscypliny, sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii sieciowych.  Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym decyzja o prowadzeniu lekcji on-line ze wszystkich zajęć obowiązkowych sprawdziły się podczas bieżącej pracy i ułatwiły uczniom opanowanie nowych umiejętności. 

Czas pandemii nie wpłynął znacząco na aktywność poznawczą i społeczną uczniów i nauczycieli. Oprócz dobrej frekwencji na zajęciach on-line uczniowie realizowali się poprzez uczestnictwo w różnych konkursach i akcjach promujących osobisty rozwój intelektualny, artystyczny lub sportowy. Wymienić tu warto między innymi: 

W Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza: 

 • XXXVI Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała
 • LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • XXV Olimpiada o Żywieniu i Żywności - etap rejonowy
 • Ogólnopolska Olimpiada z Języka Niemieckiego OLIMPUS 2021
 • Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego
 • Konkurs Chemiczny z “Chemią za Pan Brat” UJ Kraków - filmy dwóch drużyn 2LO i 2LG
 • Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny"
 • Podkarpacki Konkurs Matematyczny
 • Bieg Kobiet “ZAWSZE PIER(W)SI” - profilaktyka raka piersi

W Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego: 

 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 • IV Przegląd Kolęd Obcojęzycznych zorganizowany przez SP nr 2 w Żołyni
 • Krajowy Konkurs Plastyczny “Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021”.

Szkoła z zachowaniem reżimu sanitarnego jest otwarta dla młodzieży. Systematycznie w każdą środę odbywają się, konsultacje stacjonarne dla maturzystów z przedmiotów takich jak: język polski (2 godz.), matematyka (2 godz.), język angielski (2 godz.), geografia (1 godz.). Pozostałe organizuje się w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczniów. 

Uczniowie mogą w pełni korzystać z zasobów biblioteki, która funkcjonuje przez cały okres nauczania on-line. Jej oferta wydawnicza wzbogaciła się na skutek realizacji przez szkołę do końca 2020 r. “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” finansowanego przez MEiN. 

Czas nauczania zdalnego wykorzystano do przeprowadzenia remontów pomieszczeń szkolnych oraz unowocześnienia sal lekcyjnych. Odnowiono powłoki malarskie na korytarzach i 4 salach lekcyjnych w części gimnazjalnej. Wszystko to wykonano własnymi siłami. W 9 salach zamontowano tablice interaktywne. Łącznie jest ich w szkole 19 sztuk, w tym 8 w budynku LO i 11 w SP.  

Na potrzeby nauczania zdalnego szkoła została doposażona w nowe laptopy w ramach programu “Cyfrowa szkoła”. Obecnie 41 laptopów zostało wypożyczonych i służą naszym uczniom do nauki. Szkoła wzbogaciła się także o interaktywne zestawy konstruktorskie pozwalające na włączanie w tok zajęć z informatyki elementów robotyki i automatyki przemysłowej. 

Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom uczniów oraz standardom nowoczesnej edukacji szkoły tworzące zespół stale się rozwijają i na bieżąco modyfikują swoją ofertę edukacyjną. Już dzisiaj zapewniają dobry poziom kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Dotyczy to zarówno LO jak i SP. 

Dostęp do szerokopasmowego Internetu we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, multimedialne i interaktywne sale lekcyjne, otwarci na nowości i doświadczeni nauczyciele, brak konieczności uciążliwych dojazdów, stypendia naukowe, rozbudowana baza sportowa, to tylko część atutów przemawiających za tym, że warto korzystać z naszej oferty edukacyjnej. 

Dyrekcja szkoły