ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

LO ŻOŁYNIA - SZKOŁĄ DLA CIEBIE!

W związku z licznymi pytaniami osób spoza gminy Żołynia chcących uczyć się w miejscowym LO, pragniemy podzielić się z czytelnikami kilkoma istotnymi informacjami dotyczącymi naszej szkoły średniej, która ma już 75 lat.

Informacją, która najbardziej ucieszyła w ostatnich miesiącach zarówno nauczycieli, jak i absolwentów szkoły, jest dobry wynik egzaminów maturalnych oraz wysoka pozycja placówki w rankingu liceów w Polsce. Według portalu perspektywy.pl uzyskaliśmy DRUGIE miejsce w powiatach łańcuckim i leżajskim oraz brązową odznakę najlepszych liceów w Polsce.  Uważamy to za spore osiągnięcie uczniów i nauczycieli.

Kandydaci powinni zwrócić uwagę, że LO  w Żołyni jako jedna z nielicznych szkół oferuje stypendia aż dla dziesięciu najlepszych uczniów klas pierwszych oraz trzech najlepszych uczniów pozostałych klas. Ponadto wybitny uczeń szkoły otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zajęcia w LO Żołynia odbywają się wyłącznie w godzinach przedpołudniowych, dlatego uczniowie nie muszą wstawać o 5 lub 6 rano, aby dojechać do szkoły. Placówka oferuje również bezpłatny dojazd wszystkim uczniom z terenu gminy Żołynia oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z innych gmin. Istnieje także możliwość ustalenia bezpłatnego dojazdu, jeżeli liczba uczniów z danej miejscowości wyniesie co najmniej 7 osób. Warto dodać, że szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie oferowania uczniom dodatkowych zajęć z przedmiotów maturalnych. W bieżącym roku szkolnym jesteśmy w stałym kontakcie z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W przeprowadzonej przez nas w okolicznych szkołach podstawowych ankiecie zdecydowana większość uczniów stwierdziła, że chciałaby chodzić do szkoły średniej, w której lekcje zaczynają się rano (75%), grupy uczniów nie przekraczają 20 osób, nie ma zajęć popołudniowych, zaś szkoła oferuje bezpłatny dojazd (aż 85% uczniów wybrało tę opcję). Ankietowani zainteresowani są również działalnością charytatywną (51%) oraz uczestnictwem w dodatkowych zajęciach sportowych (77%), w tym wyjazdach związanych z aktywnością sportową (basen, lodowisko, spływy kajakowe). Ciekawostką jest fakt, że aż 81 procent uczniów stwierdziło, iż w szkole średniej chcieliby pisać testy takie jak ankieta, którą wypełniali internetowo przy użyciu telefonu. Niemal wszystkie powyższe opcje, są lub wkrótce będą w ofercie liceum w Żołyni. Uczniowie wybranych klas już teraz piszą testy, w tym maturalne, na smartfonie, uzyskując natychmiastowe wyniki, ale przede wszystkim uczą się w niewielkich grupach, mają ułatwiony dojazd, zaś zajęcia nigdy nie kończą się później niż o godz. 14.40. Młodzież bierze udział w licznych akcjach charytatywnych (w tym WOŚP), wyjeżdża m.in. na spływy kajakowe i ... wbrew obiegowej opinii osiąga WYSOKIE WYNIKI NA EGZAMINACH MATURALNYCH, co potwierdzają dane statystyczne OKE w Krakowie oraz ogólnopolski ranking Perspektyw (www.perspektywy.pl).  W całym województwie podkarpackim LO w Żołyni uplasowało się na 27. miejscu (I LO w Łańcucie – 23. miejsce, I LO w Leżajsku – 37. miejsce, II LO w Łańcucie – 52. miejsce). Warto nadmienić, że w liceum bardzo prężnie działa również samorząd szkolny, który nieprzerwanie organizuje różnego rodzaju eventy (więcej informacji na facebook.com/zszolynia i na stronie internetowej szkoły - zszolynia.pl), by zaangażować społeczność uczniowską w różnorodne akcje i konkursy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów klas 8 do skorzystania z naszej oferty!!!

ZaLOguj się do nas!

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni