ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

BIBLIOTEKA SZKOLNA- WYPOŻYCZANIE KSIĘGOZBIORU W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

W związku z nauczaniem zdalnym informujemy, że w czasie kształcenia na odległość można wypożyczać książki w godzinach:

poniedziałek 13.00 - 15.00 (LO);

wtorek: 8.00 – 12.00 (SP1);

środa 10.45 – 15.00 (SP1 i LO);

piątek 8.00 – 11.00 (SP1).


Istnieje również możliwość wypożyczania książek z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. W tym celu należy wysłać zamówienie - poprzez Dziennik elektroniczny do bibliotekarzy:

1. Aneta Makiel-Dudek - dla uczniów klas I-VIII SP nr1

2. Małgorzata Grabarz-Ilasz - dla uczniów klas I – III LO

Zamówienie powinno zawierać: tytuł, autora książki, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Książki będą do odebrania na wyznaczonym do tego miejscu przy wejściu głównym do Zespołu Szkół  - Liceum Ogólnokształcące w Żołyni.
Zwrotu książki można dokonać poprzez pozostawienie jej we wskazanym miejscu przy wejściu głównym do Zespołu Szkół (prosimy o zapakowanie książek w  podpisane reklamówki: imię, nazwisko ucznia oraz klasę).

BIBLIOTEKA   POLECA!!!

„NAKRĘCONE KSIĄŻKI”

Nawet najwierniejsze ekranizacje lektur nie oddają w pełni tego, co znajdziemy w pierwowzorze literackim. Z kolei adaptacja filmowa ma więcej swobody w poczynaniu sobie z oryginalnym materiałem.

Czasem jest to podyktowane wizją reżysera, czasem język literatury nie do końca przekłada się na możliwości i reguły panujące w kinie. Wydarzenia mogą być pomijane lub rozgrywać się w innym porządku, pewne postaci mogą nie występować lub być scalone w jedną.

Poniższa prezentacja pokaże Wam, jak wiele lektur szkolnych zostało przeniesionych na taśmę filmową.

Biblioteka poleca - Nakręcone książki    >>> prezentacja <<<

 Nauczyciele bibliotekarze

„CZUJĘ I INTERPRETUJĘ…”

KONKURS LITERACKO-RECYTATORSKI…

 

 REGULAMIN KONKURSU:

CELE KONKURSU

  1. Popularyzacja literatury pięknej.
  2. Dbałość o kulturę żywego słowa.
  3. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich.
  4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
  5. Rozwijanie u młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-literackiej.
  6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo pisane.
Czytaj więcej...

PRZYSZLI MISTRZOWIE Zespół Szkół w Żołyni

Jednymi z rozpoznawalnych znaków żołyńskich szkół w ich bogatej historii są niezaprzeczalnie ich osiągnięcia sportowe. Dotyczyły one różnorodnych dyscyplin sportowych, co bardzo szczegółowo opisał w serii artykułów wieloletni nauczyciel żołyńskiego liceum p. Janusz Buszta.

Szczególne miejsce w tym względzie  zajmują drużyny piłki ręcznej oraz dziewczęce zespoły siatkarskie, które nieprzerwanie przez prawie 30 lat  osiągały bardzo dobre wyniki.  Do 1995r. sekcja siatkarska Międzyszkolnego Klubu Sportowego była mocno osadzona w środowisku, jej sukcesy sportowe znane były w całym województwie, a nawet na arenie ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...

MATURY PRÓBNE – TERMINY

Język polski  (poziom podstawowy)  - 3.03.2021r. (środa),  godz. 900

Sala 204 – osoby od numeru w dzienniku  1 do 9

Sala 206 – osoby od numeru w dzienniku  10 do 21

Czytaj więcej...

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni w dobie pandemii 

Za nami trudne I półrocze. Trudne, ponieważ wymagało od nas wszystkich - uczniów, nauczycieli i rodziców - szybkiego opanowania zasad funkcjonowania wirtualnej szkoły, samodyscypliny, sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii sieciowych.  Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym decyzja o prowadzeniu lekcji on-line ze wszystkich zajęć obowiązkowych sprawdziły się podczas bieżącej pracy i ułatwiły uczniom opanowanie nowych umiejętności. 

Czas pandemii nie wpłynął znacząco na aktywność poznawczą i społeczną uczniów i nauczycieli. Oprócz dobrej frekwencji na zajęciach on-line uczniowie realizowali się poprzez uczestnictwo w różnych konkursach i akcjach promujących osobisty rozwój intelektualny, artystyczny lub sportowy. Wymienić tu warto między innymi: 

Czytaj więcej...

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Podsumowanie akcji "Jak uczniowie żołyńskiego LO spędzają Święta Bożego Narodzenia".
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom naszego LO, którzy wzięli udział w naszej akcji. Otrzymaliśmy aż 13 zdjęć waszych choinek. Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy otrzymali uwagi pozytywne za udział w akcji. Jeszcze raz dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu akcjach.

Czytaj więcej...

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
W PPP ŁAŃCUT

 

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Nasza Poradnia udziela wzmożonego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z placówek oświatowych powiatu łańcuckiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem tel. (17) 225-33-07, 508 848 576

Czytaj więcej...